Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärar- och tutorträff för BioVet och IT 27.8.2012 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärar- och tutorträff för BioVet och IT 27.8.2012 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärar- och tutorträff för BioVet och IT Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 1

2 Dagens program  Aktuellt från institutionerna – Rådgivning – Antagningen – Inskrivning – Studiehandboken  Introduktionen i studierna och i MinPlan för årets gulnäbbar  Kurser och handledning i allmänkompetenser och resurser för studerande  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Egenlärarverksamheten för åk 1 under läsåret  Ev. andra frågor Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 2

3 Aktuellt från studiekansliet  Personalen på studiekansliet (Gripen, Tavastgatan 13)  Studiechef Pia-Maria Kallio  Studierådgivare Heidi Karlsson  Studiesekreterare Jessica Lindroos (vikarieras tills årskiftet av Jonas Heikkilä)  Studierådgivaren handleder alla studerande på kandidatnivån  Studiechefen handleder alla studerande på magisternivån Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 3

4  Antagningen – Emottagna studieplatser: – BIOVET: Biokemi 7, Cellbiologi 13, Miljöbiologi 19, Farmaci 26 – IT: Datateknik 21, Datavetenskap 21, Informationssytem 24  Inskrivningen – Inskrivningen för första årets studerande sker (sen vet vi hur många som inleder sina studier detta läsår) – Inskrivningen sker i Gripen vån Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 4

5 Studiehandboken  Finns att ladda ner på webben som en pdf-fil -Biovet (Kurser > Studiehandbok) -IT (Studier > Studiehandbok)  Undervisningsprogrammet finns fr.o.m. i år bara på webben – ändringar görs inför varje period, 2 veckor före periodstart  Ändringar inför BIOVET och DT och DV: Kommunikationskursen 2 > 3 sp -Många ändringar vid biologi, biokemi och farmaci. Kolla i studiehandboken och var uppmärksamma! Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 5

6 Introduktion i studierna för åk Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 6

7 Introduktion i studierna  Information för nya studerande v. 35 inkl. bl.a. studieorienteringsveckans program  Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdag (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 7

8 Material som delas ut åt gulisarna, bl.a.  MinGuide  MinPlan-startguide, se  Service-guiden (vem hjälper med vad)  ÅA-motion  Lärcentrets resurser för studerande & Studiepsykologverksamheten vid ÅA samt kurser i allmänfärdigheter  Materialet från studieorienteringen kommer in här: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 8

9 IS: Studieorientering för ekonomie kandidatutbildningen (1 sp)  Obligatorisk kurs  Ersättande kurser: ASF 1-5 (se nästa sida)  Se kursguiden/handout för kursöversikt  Tutorerna – påminner gulisarna att själva printa ut kursguiden (från kursen eller webben: – går med gulisarna till datorklassen så att alla loggar in på kursen i moodle Kursnyckel (finns i kursguiden): EK Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 9

10 MinPlan-handledning för åk 1/BioVet  Presentation av MinPlan under studieorienteringen ons 29.8 kl  Studierådgivare Heidi och gulnäbbarna träffas i ämnesvisa grupper i datorklass inom september, tidpunkten koms överens med tutorerna  Tutorerna hjälper gulnäbbarna logga in på MinPlan och att göra upp ett studieplansutkast (teknisk handledning)  Egenlärarna handleder egenstuderandena under november  Studieplanen lämnas in till egenläraren senast 1.12 och till institutionen senast  April/Maj: ett MinPlan-tillfälle ordnas i datorklass där studierådgivaren finns tillgänglig för att besvara studie- och MinPlan-relaterade frågor  Egenlärarna handleder egenstuderandena under maj  Studieplanen lämnas in för godkännande för terminsanmälan senast Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 10

11 MinPlan- handledning för åk 1/IT  Vecka 35 (studieorienteringsveckan): genomgång av studieupplägg och i samband med det en introduktion och demonstration av MinPlan (Heidi: DT, DV, IS)  Vecka 35 (studieorienteringsveckan): tutorerna hjälper gulisarna att göra upp en studieplan. Datorklasserna har bokats: – Datateknik: fre 31.8, Gripens pc-klass vån, 2 kl – Datavetenskap: fre 31.8., aud.Dilbert, ICT-huset kl – Informationssystem gör studieplanen tillsammans med studierådgivaren (och egenläraren) må 17.9 kl Dilbert och ons 19.9 kl Dilbert  30.9: inlämning av studieplanen för rådgivning i MinPlan, kommentarer av egenlärarna Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 11

12 MinPlan-handledning vid IT under våren  April, åk 1: Repetition av hur MinPlan fungerar i samband med info om huvudämnesval  Slutet av april: Alla åk påminns av studiekansliet via e-post att studieplanen ska inlämnas för granskning per 31.5 (inkl. info om MinPlan-guider och manualer). Ett MinPlan-tillfälle ordnas i datorklass där studierådgivaren finns tillgänglig för att besvara studie- och MinPlan-relaterade frågor  Maj: egenlärarna kontrollerar att deras studerande håller på med sin studieplan och uppmuntrar alla sina studenter att ta kontakt  Senast genast efter 1.6: egenlärarna granskar studieplanerarna, ber in kompletteringar vid behov och godkänner studieplanerna  Slutet av juli/ början av augusti: byte av egenlärare enligt val av huvudämne i DT Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 12

13 Förändringar i MinPlan v. 34  Alla roller: – Förenklat innehåll under Studiehandboken-fliken (en studiehandbok) – Hjälp-knappen > Guider  Studentrollen – Möjligheten att föreslå byte av egenlärare slopas  Egenlärar-/Lärarrollen: – Namnbyte på flik: Mina studerande -> Egenlärarens studenter – Mina granskningar (fliken flyttad in under Egenlärarens studenter) – Flikar stryks (bl.a. huvudfliken Kontaktregister och underflikarna Årsklocka och Institutionens allmänna meddelanden) – Förenklade/tydligare namn på flikarna: Mina Kurser -> Kurser Våra studerande -> Sök studerande – Export av kursanmälningar och egenstuderande till CSV-fil (läsbar med bl.a. Excel) (från mars 2012) – Möjlighet söka studenter m.h.a. matrikelnumret, samt att välja alla institutioner som kriterium  Förenklade vyer i kursdatabasen (fler förbättringar på kommande i sep.) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 13

14 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguide i MinPlan  e-guider för MinPlan – uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning – kurs- och tentanmälan – (hitta info – uppdateras senare i höst) (länkas hit från Guider-knappen inne i MinPlan) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 14

15 Kurser och handledning i allmänkompetenser och resurser för studerande Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 15

16 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” utkommer hösten 2012 (närmare information: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

17 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 17 Kurser i allmänfärdigheter (under Forskning & utbildning i MinPlan) Kurser i allmänfärdigheter (under Forskning & utbildning i MinPlan) Kontaktperson: Johanna Hedenborg,  Lärcentret och Åbo Akademis bibliotek & Tritonia: Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Akademiska studier 1 sp (nätkurs) – Studieteknik 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) – Kvalitet 1 sp (nätkurs) – IT-basfärdigheter, grundkurs 1 sp – IT-basfärdigheter, forts.kurs 1 sp – Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)

18 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 18 Kurser i allmänfärdigheter forts.  Arbetsforum: Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten: Interkulturell kännedom 4-8 sp  Lärcentret: NYHET: Tutorskap 2 sp NYHET: Sp för förtroendeuppdrag

19 Lärcentrets klinikverksamhet för studerande  Kand- och gradukliniken  Individuell IT-handledning  NYHET: Kand- och graduklubben (återupplivas)  NYHET: Grupp för “spännare” Kontakt: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 19

20 Studiepsykologverksamhet  Studiepsykologen hon hjälper i bl.a. följande teman: Studiefärdigheter, studieteknik & självreglering; Försämrad, borttappad studiemotivation; Svårigheter med uppsatsskrivandet; Tankar om att byta studieinriktning; Upptagning av gamla studier; (Misstanke om inlärningssvårigheter); Andra till studierna relaterade frågor: stress, rädsla för att uppträda, tidshantering, ensamhet mm.  Studiepsykologens vägledning sker i form av 1-5 samtal enligt studentens behov. Studiepsykologen kan också inbjudas till ämnet/kurs. Åbo Akademis studiepsykolog i Åbo: Klara Schauman-Ahlberg Mottagning: Lärcentret, ASA B-huset Bokning: tfn Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

21 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 21

22 Årets tutorer och egenlärare vid IT och BioVet  Tutorer:  Egenlärare: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 22

23 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare – Hjälper med planering av studierna – Ger råd på och granskar studieplanen – Diskuterar huvudämnes- och biämnesval, ger goda råd om studiehelheter – Studieteknisk handledning (ämnesspecifik) – Hjälper studerande få helhetsbild av studierna – Integrering i akademiska samfundet – Finns där då studerandena upplever att studierna inte framskrider som de ska  Tutorn informell handledare – Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter – Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, spara ett dokument på hemområdet, printa ut dokumentet, logga in på MinPlan – Gör upp studieplan med gulnäbbarna och går igenom undervisningsprogrammet – Se tutorns checklista Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 23

24 Egenlärar-tutor-gulisträffen  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen – alla lär känna varandra – egenlärarna välkomnar studerandena till institutionen/ämnet berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! berättar allmänt om examen och kursval visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan och hur de ska läsas och tolkas! diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. – tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier – egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 24

25 Goda råd till gulisar: ”RÅD OCH RÖN OM FRAMGÅNGSRIKA STUDIER” ur BioVets genomströmningsundersökning Se särskild handout Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 25

26 Övriga egenlärarträffar åk 1, förslag  Hösten: inbjudan till individuella träffar  Gruppträff efter första tenten – Diskussion om hur tenten gick och vad tänka på då skriver tent i ämnet + annan ämnesspecifik studieteknik (ex. hur skriva tekniska rapporteringar)  Efter 30.9 (IT): Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Efter 1.12 (BioVet): Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar – Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår – Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan Förslag på schema över/teman för egenlärarnas träffar med sina egenstuderande Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 26

27 Ev. övriga frågor och ärenden? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 27


Ladda ner ppt "Egenlärar- och tutorträff för BioVet och IT 27.8.2012 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser