Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieuppläggning – datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 Mottagning enligt överenskommelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieuppläggning – datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 Mottagning enligt överenskommelse."— Presentationens avskrift:

1 Studieuppläggning – datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 it-studieradgivare@abo.fi Mottagning enligt överenskommelse 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 1

2 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 2 Examina  60 studiepoäng (sp) per läsår (ett läsår är 1600 arbetstimmar)  Obligatorisk kandidatexamen, 180 sp, 3 år  Magisterexamen, 120 sp, 2 år  Totalt minst 300 sp på max. 7år  Licentiatexamen uppgår till 120 sp - 2 år doktorsexamen därutöver till 120 sp - 2år  Doktorsexamen utan föregående licentiatexamen uppgår till 240 sp - 4år

3 Kandidat i naturvetenskaper (180 sp) 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 3 Bildyta 61x128mm 100dpi Huvudämnesstudier (110 sp) Biämnesstudier (25 sp) Fritt valbara studier (27 sp) Gemensamma studier (5 sp) Språk och kommunikation (13 sp)

4 NaK / Huvudämnesstudier (110 sp)  Grundstudier i datavetenskap (40 sp) – Består av obligatoriska kurser  Ämnesstudier i datavetenskap (70 sp) – Består av obligatoriska kurser (50 sp), valbara kurser (10 sp) samt en obligatorisk kandidatavhandling (10 sp) 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 4

5 Biämnesstudier (25 sp) och Fritt valbara studier (27 sp)  Biämnet är fritt valbart 25 sp  Består av valbara kurser som får väljas fritt  Kan även vara kurser i huvudämne  Antalet sp som räknas som fritt valbara beror på valet av biämne – läser man två korta biämnen har man 23 sp fritt valbara studier, läser man matematik som långt biämne har man 13 sp fritt valbara studier 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 5

6 NaK / Gemensamma studier (5 sp)  Gemensamma studier består av en obligatorisk kurs: – Miljövård med hållbar utveckling  Kursen ges av ämnet biologi 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 6

7 NaK / Språk och kommunikation (13 sp)  Språk och kommunikation består av – En kurs i det andra inhemska språket Beror på skolutbildningsspråket, d.v.s. – skolutbildningsspråk svenska -> kurs i finska – skolutbildningsspråk finska -> kurser i svenska – En kurs i främmande språk på nivå 4 T.ex. Engelska/informationsteknologi Väljer man ett annat språk kan det krävas kompletterande kurser (nivå 1-3) – Kommunikation/NaK- och farmaceutexamen 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 7

8 Följ den rekommenderade studiegången!  Studiehandboken  Examensstrukturen, vilka kurser ingår i examen?  Rekommenderad studiegång  Varför en rekommenderad studiegång? – Begränsad studietid – Vissa kurser kräver förkunskaper – Undviker ”kurskrockar” 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 8

9 Tillgodoräknande och utbyte av kurs  Studieprestationer avlagda vid en annan högskola eller vid en annan läroanstalt som inte ingår i en examen kan man anhålla om att få tillgodo.  Fyll i anhållan → ämnesansvarig förordar → studierådgivare/studiesekreterare  Studieprestationer som ingår i en examen kan göra en befriad från en kurs med 0 sp (kursen ersätts då med en annan kurs) 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 9

10 Viktiga handböcker  Studiehandbok finns på institutionens hemsida: http://www.abo.fi/institution/itstudiehandbok (Studier > Studiehandbok) Kan laddas ner som pdf-fil.  Undervisningsprogram 2013-2014 finns som pdf-fil och kan laddas ner här: https://www.abo.fi/student/undervisning https://www.abo.fi/student/undervisning 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 10

11 Andra informationskällor  Studieorienteringsveckan –Materialet finns elektroniskt på www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/studieorientering  Din tutor  Din egenlärare och övriga lärare vid ämnet  Anslagstavlorna  Webben www.abo.fi/itwww.abo.fi/it  MinPlan (elektroniskt studieplaneringsverktyg) www.abo.fi/minplan www.abo.fi/minplan  Studiekansliet (studierådgivaren, studiechefen, studiesekreteraren) –Gripen (2. vån.), Tavastgatan 13 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 11

12 Frågor, problem?  Tutorerna  Egenläraren och övriga lärare  Studiekansliet (Heidi, Jessica och Pia-Maria) i Gripens andra våning, mottagningstider: se instens webb (studier → studierådgivning → kansliet)  biovet-studieradgivare@abo.fi 02 - 215 3540 (Heidi Karlsson)  Jessica.lindroos@abo.fi 02 - 215 4517 (Jessica Lindroos)  biovet-studiechef@abo.fi 02 - 215 4516 (Pia-Maria Kallio)  Studentexpeditionen finns i Gripens första våning (studiestödet, internationella enheten..) 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 12

13 Studieplaneringsverktyget MinPlan  Alla gör en studieplan i MinPlan  Strukturen på examen  Kurser som ingår i examen  Val av kurser / tidsbestämning  Läsordning  Kurs- och tentamensanmälan  www.abo.fi/minplan www.abo.fi/minplan  www.abo.fi/student/minplanmanualer www.abo.fi/student/minplanmanualer 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 13

14 Studieplan  Varje år skapar man en ny studieplan (tidsbestämmer det kommande läsåret)  Planen lämnas in till egenläraren i maj – Granskning för terminsanmälan  OBS! Första året lämnas planen även in under september (planerar år 1) – Begäran om rådgivning – Egenläraren kollar upp att allt är OK 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 14

15 MinPlan-demonstration www.abo.fi/minplan www.abo.fi/minplan 29.8.2012Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik 15


Ladda ner ppt "Studieuppläggning – datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 Mottagning enligt överenskommelse."

Liknande presentationer


Google-annonser