Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2015-03-31 1 000 Datavetenskap, information, allmänna verk Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2015-03-31 1 000 Datavetenskap, information, allmänna verk Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Datavetenskap, information, allmänna verk Introduktion

2 Sidnummer Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 000. Kunna välja rätt nummer utifrån prioritetstabeller och prioritetsanvisningar under 000. Kunna bygga korrekta nummer utifrån tillfogningsanmärkningar och/eller tilläggstabeller under 000.

3 Sidnummer Datavetenskap, kunskap & system 010Bibliografier 020Biblioteks- och informationsvetenskap 030Uppslagverk & kalendrar [040][Vakant] 050Tidskrifter & seriella resurser Föreningar, organisationer & museer 070Nyhetsmedier, journalistik, publicering 080Citat 090Handskrifter & rariteter

4 Sidnummer 000 Datavetenskap, information & allmänna verk

5 Sidnummer Kunskap Beskrivning och kritisk värdering av intellektuell verksamhet i allmänhet 002Boken Tvärvetenskapliga verk 003System Systemteori, modeller

6 Sidnummer Datavetenskap; dataprogrammering, program, data; speciella datormetoder 004Datavetenskap 005Datorprogrammering, program, data 006Speciella datormetoder [ ][Vakant]

7 Sidnummer Bibliotek- och informationsvetenskap 021 Relationer (t.ex. till samhället, till konsortier) 022 Fysiska byggnader 023 Personaladministration 025 Verksamheter (t.ex. förvärv, tjänster till användare) 026–027 Särskilda typer av institutioner 028 Läsning; användning av informationsmedier

8 Sidnummer Struktur 000 (1) Avdelningar indelade efter språk: 031–039Allmänna uppslagsverk 051–059Allmänna seriella resurser 081–089Allmänna samlingsverk Avdelningar indelade efter geografiskt område: 061–068Allmänna organisationer 071–079Dagstidningar

9 Sidnummer Struktur 000 (2) Avdelningar indelade efter särskilda egenskaper: 011–019Bibliografier/kataloger över verk, indelade efter t.ex. språk, form, typ av utgivare, typ av författare, utgivningsort, ämne 091–099 Indelningar för t.ex. handskrifter, blockböcker, inkunabler, böcker med anmärkningsvärda bokband, illustrationer, ägande, format; förfalskningar

10 Sidnummer Struktur 004– –006 Datavetenskap 004 Hårdvara, system, bearbetning, lagring, kommunikation 005 Mjukvara, programmering, data 006 Särskilda metoder: Artificiell intelligens, mönsterigenkänning, digitalt ljud, datorgrafik, multimediasystem, virtuell verklighet

11 Sidnummer Prioritetsanvisning under –006 Datavetenskap; dataprogrammering, program, data; speciella datormetoder Förutsatt att inga andra anvisningar ges, klassificera ett ämne med aspekter från två eller flera indelningar av under det nummer som kommer sist, t.ex. textbehandling med naturligt språk av fulltexter i databashanteringssystem (inte ) Databashanteringssystem för fulltexter Naturligt språk (databehandling)

12 Sidnummer Prioritetsanvisning - exempel 1 (1) Java web services : up and running : a quick, practical, and thorough introduction LCSH: Web site development. Java (Computer program language) Indexingångar: Web programming Programspråk005.13

13 Sidnummer Prioritetsanvisning- exempel 1 (2) Java web services : up and running : a quick, practical, and thorough introduction Förutsatt att inga andra anvisningar ges, klassificera ett ämne med aspekter inom två eller flera indelningar i under det nummer som kommer sist Särskilda programspråk Web programming

14 Sidnummer Prioritetsanvisning under Publicering Förutsatt att inga andra anvisningar ges, klassificera ett ämne med aspekter från två eller flera indelningar av under det nummer som kommer först, t.ex. kommersiella utgivare av kartor (inte ) Kartor (som en typ av publikation) Kommersiella utgivare

15 Sidnummer Prioritetsanvisningar Se även prioritetsanvisningar vid: 004 Datavetenskap 005 Dataprogrammering, program, data Bibliotek för särskilda grupper och organisationer

16 Sidnummer Prioritetstabell - exempel Journalistik Artiklar och speciella ämnen Bildjournalistik Nyhetsinsamling och nyhetsförmedling Redaktionellt arbete Journalistik med inriktning mot särskilda grupper Fotojournalistik i krigsnyheter (inte Krigsnyheter)

17 Sidnummer Tilläggstabeller Se även tilläggstabeller under: (allmänna uppslagsverk) Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till varje indelning märkt med * enligt följande: 0101 Filosofi och teori 0202 Böcker med diverse fakta Använd ej för andra typer av böcker i blandade ämnen; klassificera under basnummer för språket. Klassificera här almanackor med allmän information, böcker med kuriosa och ovanliga fakta Standardindelningar

18 Sidnummer Sammanfattning (1) Huvudklass 000 innehåller några ämnen med tvärvetenskaplig karaktär som datavetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, journalistik I övrigt innehåller huvudklass 000 olika typer av allmänna verk utan tydligt ämne, t.ex. allmänna uppslagsverk, allmänna samlingsverk, dagstidningar De allmänna verken indelas efter språk eller geografiskt område.

19 Sidnummer Sammanfattning (2) Allt inom 004–006 Datavetenskap styrs av prioritetsanvisningen om att ämnen med två eller flera aspekter inom klassificeras med den aspekt som kommer sist


Ladda ner ppt "Sidnummer 2015-03-31 1 000 Datavetenskap, information, allmänna verk Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser