Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till ett bildspel om

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till ett bildspel om"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till ett bildspel om
HÄLSOKURVAN

2 Hälsokurvan är ett pedagogiskt hjälpmedel vid ett samtal om livsstil och hälsa. Den kan användas vid primär prevention för friska invånare samt sekundär och tertiär prevention för patienter, som redan insjuknat.

3 Hälsokurvan är ett pedagogiskt hjälpmedel vid ett samtal
om livsstil och hälsa. Den kan användas vid primär prevention för friska invånare eller sekundär och tertiär prevention för patienter med t.ex. högt blodtryck eller genomgången hjärtinfarkt. Så här går det till …

4 Cirka två veckor innan hälsosamtalet får patienten en Hälsoenkät hemskickad. Ur enkäten hämtas uppgifter om exempelvis tobaks-, alkohol- och motionsvanor.

5 Med hjälp av ett särskilt
kostformulär får man fram en ungefärlig uppfattning om patientens konsumtion av ”hårda” fetter (mättat fett och transfett) samt fiber.

6 Uppgifter om fysisk aktivitet
hämtas ur den gula Hälso- enkäten. I en del fall krävs att man fyller i en särskild motionsenkät. Uppgifterna om motion, mat, alkohol och tobaksvanor förs sedan in på Hälsokurvan.

7 6 8 0 x x x 3 0 1 8 x

8 Ur den gula Hälsoenkäten hämtas även uppgifter om psyko-
social påverkan, stress och upplevd psykisk ohälsa samt ärftlighet för diabetes och hjärtkärlsjukdom. Dessa uppgifter förs sedan in på Hälsokurvan …

9 x 2 x 2 x 1 7 4 x x 7 2

10 Vikt och längd mäts för beräkning av viktindex (BMI).
Midja och stuss mäts för beräkning av midjastusskvoten. Blodtrycket mäts i sittande efter 15 minuters vila. Blodprov tas för att bestämma halten av totalkolesterol. Dessa biologiska riskmarkörer förs sedan in på Hälsokurvan …

11 x 2 7 8 x 0 9 6 x x 6 2 0

12 När alla variabelvärden förts in i datagrindarna och en
markering gjorts i respektive ruta på Hälsokurvan binds punkterna samman till en linje som ger en grafisk helhetsbild … … dvs en HÄLSOKURVA

13 Brita 6 8 0 3 0 1 8 2 2 1 7 4 7 2 2 7 8 0 9 6 6 2 0

14 För patienter med exempelvis genomgången hjärtinfarkt
noteras detta under Kronisk sjukdom på Hälsokurvan. Diagnosnumret för aktuell sjukdom noteras i datagrinden

15 Brita 6 8 0 3 0 1 8 2 2 1 7 4 7 2 2 7 8 0 9 6 6 2 0 Genomgången hjärtinfarkt I 2 5 -

16 Den färdiga Hälsokurvan utgör nu underlag för ett samtal
om livsstil och hälsa Vill du veta mer om Hälsokurvan, andra hjälpmedel eller våra utbildningar - kontakta Primärvårdens FoU-enhet telefon eller besök vår hemsida


Ladda ner ppt "Välkommen till ett bildspel om"

Liknande presentationer


Google-annonser