Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

” World Kidney Day ” 12 mars 2015. Njurarna Väger ca 150 g Storlek 12 x 6 x 3 cm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "” World Kidney Day ” 12 mars 2015. Njurarna Väger ca 150 g Storlek 12 x 6 x 3 cm."— Presentationens avskrift:

1 ” World Kidney Day ” 12 mars 2015

2 Njurarna

3 Väger ca 150 g Storlek 12 x 6 x 3 cm

4 Njuren

5 Njurfysiologi 20-25 % av hjärtminutvolymen går till njurarna, renala blodflödet ca 1,2 liter blod/min Nefron - njurens minsta funktionella enhet 1 miljon nefron i varje njure

6 Kärlnysta

7 Blodflöde och filtration Hjärtat pumpar ut 5 liter blod per minut. En femtedel går till njurarna Genom kärlnystanen filtreras 180 l urin per dag, “primärurin” I tubuli och samlingsrören koncentreras urinen

8 Reglering av filtrationstrycket genom kärlnystanet Tillförande blodkärl vidgas Avförande blodkärl dras samman = skyddsmekanismer vid ex. vätskeförluster och lågt blodtryck

9

10 Farliga läkemedel vid vätskebrist

11 Njurfysiologi Njurblodflödet och GFR hålls konstant även vid blodtrycksvariation Autoreglering i blodkärlens glatta muskulatur Läkemedel-----försämrad autoreglering

12 Värktabletter som motverkar vidgningen av tillförande kärl

13 Blodtryckstabletter som förhindrar sammandragningen av avförande kärl

14 Filtrationen genom kärlnystanet minskar eller upphör – urinproduktionen minskar – akut njursvikt

15 Vanliga blodtryckstabletter: Enalapril/Renitec Triatec/Ramipril Atacand/Candesartan Cozaar/Losartan

16 Vanliga värktabletter: Iprén/Ibumetin/Brufen Voltaren/Diklofenac

17 Vad gör njurarna ? Vätskebalans Saltbalans Rening Syrabalans

18 Blodbrist och erytropoietin

19 Kalkbalans och skelett

20 Tysta organ med stor reservkapacitet

21 Orsaker till kronisk njursvikt Kärlsjukdom Njurinflammation Cystnjurar Diabetes

22 Vad händer när njurarna sviktar? –Vätskebalansen rubbas –Saltbalansen rubbas –Syrabalansen rubbas –Slaggämnena ansamlas

23 Njursvikten påverkar hela kroppen

24 Trötthet

25 Symptom från Nervsystemet Mag-tarmkanalen Hjärta, kärl och lungor Blod och blodomlopp Muskler och skelett Hud Hormonsystem

26 Kan man bromsa försämringen av njurarna?

27 Blodtrycket

28 Hur kan man lindra konsekvenserna av njursvikten?

29 Dialys och transplantation

30

31 Tjuvkoppling mellan artär och ven

32 AV-fistel

33 CDK (Central dialyskateter, permanent) Förband mellan dialyserna Placeras i höger förmak

34 PD Bild från ” Att leva med PD ” Gambro

35 En transplanterad njure


Ladda ner ppt "” World Kidney Day ” 12 mars 2015. Njurarna Väger ca 150 g Storlek 12 x 6 x 3 cm."

Liknande presentationer


Google-annonser