Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rikskinesiska En uttalsövning. Konsonanterna B och P Bà: Far Bâo: Mätt Bàng: Bra, stark Bù: Inte Pà: Rädd Pâo: Springer Pàng: Tjock Pù: Butik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rikskinesiska En uttalsövning. Konsonanterna B och P Bà: Far Bâo: Mätt Bàng: Bra, stark Bù: Inte Pà: Rädd Pâo: Springer Pàng: Tjock Pù: Butik."— Presentationens avskrift:

1 Rikskinesiska En uttalsövning

2 Konsonanterna

3 B och P Bà: Far Bâo: Mätt Bàng: Bra, stark Bù: Inte Pà: Rädd Pâo: Springer Pàng: Tjock Pù: Butik

4 C och Z Cài: Grönsak; maträtt Câo: Gräs Cuò: Fel Zài: På; i; vid Zâo: Tidig Zuò: Gör

5 Ch och Zh Châo: Steka Chë: Bil Chü: går ut Chï: Äter Zhâo: Leta Zhè: Den här Zhü: Gris Zhï: Stickar

6 D och T Dà: Stor Dé: Erhåller Döu: Alla Tä: Han; Hon Tè: Speciell Tóu: Huvud

7 F Fàn: Mat; ris Fàng: Sätta; ställa; lägga Fó: Buddha

8 G och K Gàn: Gör; fixar Gè: Styck Gû: Gammal; antik Kàn: Tittar Kè: Lektion Kû: Bitter

9 H Hâo: Bra Hái: Fortfarande Hë: Dricker Hên: Mycket Hú: Sjö

10 J Jï : Kyckling Jiä: Hem Jiû: Nio Jïng: Huvudstad

11 L Lä: Drar Lái: Kommer Lâo: Gammal Lù: Väg

12 M Mä: Mamma Mâi: Köper

13 N Nà: Den där Nán: Söder Nî: Du; dig

14 Q Qï: Sju Qí: Underlig Qù: Åker dit

15 J och Q Jï: Kyckling Jïng: Huvudstad Jiè. Lånar Jù: Mening Qï: Sju Qïng: Klar Qië: Hacka Qù: Åker dit

16 R Rè: Varmt Ròu: Kött Ràng: Låta Rù: Ta sig in i Rì: Dag; sol

17 S Sän: Tre Sè: Färg Sì Fyra

18 Sh Shéi: Vem Shän: Berg Shàng: På Shü: Böcker Shuö: Säger

19 W Wô: Jag; mig Wài: Utanför Wèn: Frågar Wû: Fem

20 X Xièxie:Tack Xï: Väster Xiào: Skrattar Xué: Studerar Xuésheng: Student

21 Vokalerna

22 A À: Oh! Ja! Ài: Älskar Än: Frid; fred

23 E È: Hungrig Èr: två

24 O Ò: Ja!

25 Y Yà: Asien Yôu: Har Yán: Ord Yï: En; ett Yú: Fisk


Ladda ner ppt "Rikskinesiska En uttalsövning. Konsonanterna B och P Bà: Far Bâo: Mätt Bàng: Bra, stark Bù: Inte Pà: Rädd Pâo: Springer Pàng: Tjock Pù: Butik."

Liknande presentationer


Google-annonser