Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatpåverkan från djurproduktion. Utsläpp genom produktionskedjan fram till gårdsgrind Fält Djur och stallgödsel CO 2 N2ON2ON2ON2O CH 4 NH 3 NO 3 -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatpåverkan från djurproduktion. Utsläpp genom produktionskedjan fram till gårdsgrind Fält Djur och stallgödsel CO 2 N2ON2ON2ON2O CH 4 NH 3 NO 3 -"— Presentationens avskrift:

1 Klimatpåverkan från djurproduktion

2 Utsläpp genom produktionskedjan fram till gårdsgrind Fält Djur och stallgödsel CO 2 N2ON2ON2ON2O CH 4 NH 3 NO 3 - Produkt N2ON2O CO 2 Insats- varor N2ON2O

3 Produktion och konsumtion i Sverige av animalieprodukter 1990 och 2005

4 Utsläpp av växthusgaser från produktion av animaliska livsmedel som producerades resp. konsumerades i Sverige 1990 och 2005

5 Utsläpp av växthusgaser per kg slaktvikt – svensk produktion av de vanligaste köttslagen

6 Utsläpp fram till gårdsgrind av växthusgaser från svensk nötköttsproduktion 2005

7 Fördelning av utsläpp från svensk nötköttsproduktion 2005 efter källa

8 Utsläpp fram till gårdsgrind av växthusgaser från svensk mjölkproduktion 2005

9 Fördelning av utsläpp från svensk mjölkproduktion 2005 efter källa

10 Utsläpp av växthusgaser från svensk grisproduktion 2005

11 Fördelning av utsläpp från svensk grisproduktion 2005 efter källa

12 Utsläpp av växthusgaser från svensk kycklingproduktion 2005

13 Fördelning av utsläpp från svensk kycklingproduktion 2005 efter källa

14 Utsläpp av växthusgaser från svensk äggproduktion 2005

15 Fördelning av utsläpp från svensk äggproduktion 2005 efter källa

16 Fördelning av köttets klimatpåverkan från gård till konsumtion

17 Förbättringsåtgärder, alla djurslag God tillväxt/produktion och låg dödlighet/små kassationer är centralt. God djurhälsa är viktig för att nå dessa mål. Minska överutfodring och foderspill. Välj klimateffektiva fodermedel. Jobba för att ha en hög andel producerande djur i besättningen. Hantera stallgödseln på ett effektivt sätt. Minimera användningen av el och fossila bränslen inomgårds.


Ladda ner ppt "Klimatpåverkan från djurproduktion. Utsläpp genom produktionskedjan fram till gårdsgrind Fält Djur och stallgödsel CO 2 N2ON2ON2ON2O CH 4 NH 3 NO 3 -"

Liknande presentationer


Google-annonser