Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatpåverkan från några vanliga livsmedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatpåverkan från några vanliga livsmedel"— Presentationens avskrift:

1 Klimatpåverkan från några vanliga livsmedel

2 Utsläpp av växthusgaser per kg produkt för några vanliga livsmedel

3 Kött har stor klimatpåverkan per kg jämfört med andra livsmedel
Orsaker: Det går åt flera kg foder per kg kött i tillväxt. Detta innebär att ett kg kött belastas med produktion av flera kg fodermedel, bl.a. spannmål. Djur producerar gödsel, som ger utsläpp av växthusgaserna lustgas och metan, samt ammoniak, som ger indirekta utsläpp av lustgas. Idisslare producerar metan vid fodersmältningen. Även enkelmagade djur producerar metan, men mindre än idisslarna.

4 För vegetabilieprodukter slår kväve-gödslingen per kg produkt igenom
Höga kvävegivor slår igenom, och ökar klimatpåverkan. Orsaker: I tillverkningen av mineralkvävegödsel sker utsläpp av lustgas. Tillverkningen av mineralkvävegödsel är en energikrävande process. Naturgas används i stor utsträckning som energikälla, med koldioxidutsläpp som följd. Lustgasavgång från mark beräknas utifrån mängden tillfört kväve (i mineralgödsel, stallgödsel, kvävefixering och skörderester).

5 Växthusodlade grönsaker har högre klimatpåverkan än frilandsodlade
Orsaker: Växthusdriften innebär insatser av el och värme i produktionen. Den svenska växthusnäringen är på god väg att överge de fossila bränslena som standardvärmekälla i växthus. Biobränslen används i allt större utsträckning, liksom täckväv på natten för att minska energianvändningen.

6 Utsläpp av växthusgaser per MJ i livsmedlet

7 Utsläpp av växthusgaser per kg protein i livsmedlet

8 Klimatpåverkan fram till butik - exempel på fyra livsmedel

9 Färdigrätt - fördelning av växthusgasutsläpp på ingredienser

10 Färdigrätt med griskött - utsläpp fördelade på produktionssteg


Ladda ner ppt "Klimatpåverkan från några vanliga livsmedel"

Liknande presentationer


Google-annonser