Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kognitiv modellering inom MDI mekanismer för att kunna förutspå användarens uppträdande härstammar från experimentell psykologi, AI och lingvistik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kognitiv modellering inom MDI mekanismer för att kunna förutspå användarens uppträdande härstammar från experimentell psykologi, AI och lingvistik."— Presentationens avskrift:

1 1 Kognitiv modellering inom MDI mekanismer för att kunna förutspå användarens uppträdande härstammar från experimentell psykologi, AI och lingvistik

2 2 Långsiktiga mål med kognitiv modellering teoretiskt att öka våra kunskaper om mänsklig problemlösnings- och inlärningsförmåga praktiskt att hjälpa gränsytedesigners göra bättre gränsytor

3 3 Beskrivningsnivåer inom kognitiv modellering beteende kunskaps representation och algoritm lärande kognitiv arkitektur

4 4 Beteende-nivån [1] ofta fokus på dator-artefakters inlärningsbarhet användbarhet

5 5 Beteende-nivån [2] beteendeegenskaper (BP) exempel på beteende-egenskaper (behavioural properties, BP): användare utför uppgifter på förutsägbar tid konsistenta gränssnitt är lättare att lära sig och att använda GUIs är lättare att lära sig än kommando-gränssnitt expertanvändare kan ej komma ihåg kommandon i GUIs GUI-användares beteende blir positionsberoende

6 6 Beteende-nivån [3] beteendeegenskaper exempel på beteende-egenskaper (fortsättning): nybörjare vill helst följa instruktioner bokstavligt precist när man helt enkelt inte vet hur - utforskning av lösningsrymden expertanvändare gör ”slips”, dvs. oönskade/oplanerade handlingar användare behöver återkoppling för att få handlingar bekräftade användare hittar nya lösningar på nya problem (ibland)

7 7 Kunskaps-nivån [1] Newell (1980): kognitivt beteende kan analyseras som en måldriven sekvens av operator-applicering som tar problemlösaren från ett initialt tillstånd till måltillståndet Enligt Newell kan man dela upp kunskapen som utnyttjas (när en användare löser en uppgift) i sju kunskapstyper

8 8 Kunskaps-nivån [2] kunskapstyper mål GUI-baserade kunskapsresurser kunskap om andra metoder kunskap om färsk historia långtids-historia kunskap om operationers effekt kunskap om andra datorsystem, vardagskunskap, konceptuell kunskap

9 9 Representation och algoritm-nivån [1] oavsett kunskapstyp måste kunskapen i en kognitiv modell representeras mha. ett språk gränsytors användbarhet kan förutsägas med hjälp av formalisering enlig exempelvis TAG (Payne and Green, 1986) ->

10 10 Representation och algoritm-nivån [2]

11 11 Lärande-nivån lärande-heuristik adderar kunskap till långtidsminnet läs om EXPL i boken s 114-115

12 12 Kognitiv arktektur-nivån ramverk: kunskap + representation + lärande = beteende användningsområde: förenkla förutsägelser om interaktionsförlopp baserat på arkitekturnivå-effekter förenkla utformandet av ”breda” teorier


Ladda ner ppt "1 Kognitiv modellering inom MDI mekanismer för att kunna förutspå användarens uppträdande härstammar från experimentell psykologi, AI och lingvistik."

Liknande presentationer


Google-annonser