Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jesus liv Jesus föds för cirka 2000 år sedan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jesus liv Jesus föds för cirka 2000 år sedan"— Presentationens avskrift:

1 Jesus liv Jesus föds för cirka 2000 år sedan
Mamman hette Maria och var förlovad med Josef. Maria var oskuld men kom ändå en dag till Josef och sa att hon var med barn.

2 Jesus Liv Josef blev lite arg – tänkte lämna henne.
En ängel kom och sa att Maria blivit gravid genom helig ande. OK, sa Josef och stannade kvar. Jesus föddes i Betlehem i Judéen. Natten då han föddes fylldes himlen av en stor skara änglar som tackade Gud för den nyfödde. Herde fick beskedet av en ängel och tre vise män följde en stjärna.

3 Jesus liv Jesus växte upp i en enkel judisk familj.
Pappa Josef var snickare och Jesus började antagligen hjälpa honom som ung. Bibeln berättar att Jesus hade flera syskon men om dem vet vi inget. Jesus gick säkert i skola – där fick han lära sig om Moseböckerna.

4 Jesus börjar predika Jesus levde, enligt NT, ett vanligt liv i 30 år – sedan började han predika. Vid floden Jordan bodde en man som kallades Johannes döparen. Johannes var övertygad om att Gud talade genom honom. Folk kom från hela landet för att lyssna. Johannes sa att det var dags att bekänna sina synder nu för snart kommer Messias. Många trodde att Johannes var Messias men han sa hela tiden att det är mannen som kommer efter mig som är Messias.

5 Jesus börjar predika Jesus kommer till Johannes för att bli döpt. Matteus. Jesus var då 30 år gammal och hade tre år kvar att leva Efter dopet åkte Jesus hem till Galiléen. Han gick till templet och läste en text: ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet.”

6 Jesus predikar När Jesus läst texten vänder han sig mot folket och säger: ”Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.” Folk blev då mycket förvånade – påstår killen att han är Messias. Folket blev arga och förde Jesus mot en klippa och tänkte kasta ner honom. När de kommer till kanten vänder sig Jesus om och går genom folkhopen – ingen vågar röra honom.

7 Jesus predikar Jesus höll sig oftast till små byar och städer som låg runt sjön Gennesaret. Han samlade även på sig tolv lärjungar som lämnade sina vanliga liv för att följa Jesus. En dag tar han med sig sina lärjungar till ett berg och håller en mycket viktig predikan – Bergspredikan. Jesus viktigaste livsregel kallas för den gyllene regeln: ”allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”

8 Varför blev människor kristna
Inom kristendomen var även slavar välkomna. Inom Romarriket fanns det oerhört många slavar. Slavarna fick ett människovärde inom kristendomen. Kristendomen ville gärna ha med kvinnor – de flesta andra religionerna var endast för män. Kvinnorna fick inte predika – men de kände sig respekterade.

9 Varför kristen? Församlingarna hjälpte varandra – var någon sjuk eller hungrig fick man hjälp. Att de i församlingarna hjälpte varandra lockade många fattiga – de hade inte varit med om något liknande tidigare. För fattiga människor var löftet om paradiset och ett liv i lycka med Jesus mycket lockande.

10 Varför förfölja kristna
De kristna höll sig för sig själva och ville inte ha något med icke-kristna att göra. De vägrade att offra till kejsarens bild. Detta gjorde folket i Romarriket misstänksamma och arga. I Romarriket fanns en mängd olika religioner men kristendomen sa att deras var den enda rätta. Romarna blev då arga eftersom de krävde att man skulle respektera olika typer av tro.

11 Varför förfölja kristna
”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Det finns alltså bara en religion som är rätt och det är kristendomen – det var Jesus själv som sa det. Allt detta gjorde att de kristna kom att förföljas i cirka 300 år.

12 Kejsar konstantin År 313 sa kejsar Konstantin att de kristna inte längre fick förföljas. Konstantin började istället att bygga kyrkor och hjälpa de kristna. När han låg på dödsbädden lät han dessutom döpa sig. Många tror att han gjorde detta av politiska skäl. Romarriket var mycket oroligt vid den här tiden.

13 Kejsar Konstantin Kristendomen hade en mycket stark organisation med sina kyrkor, församlingar och präster – detta behövde kejsaren. Med kristendomens hjälp lyckades kejsar Konstantin hålla samman riket ytterligare (ca) 100 år. År 380 blev kristendomen den enda tillåtna religionen i Romarriket. Då gick de kristna från att vara de förföljda till att bli de som förföljer. Det handlade om att rädda själar

14 Varför just kristendomen?
Jesus ord var: ”Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar.” Målet var att alla människor skulle bli kristna. De högutbildade i Rom hade svårt att tro på flera gudar – därför passade kristendomens monoteistiska tro bra. Kristendomen var inte ett folk religion, som t.ex. judendomen. Alla kunde bli kristna. Språk, kön, nationalitet, fattig eller rik spelade ingen roll. Detta passar bra om det ska bli en världsreligion.

15 Varför kristendomen Många blev martyrer och gick i döden för sin kristna tro. Detta påverkade många som såg människorna avrättas. Kristendomen hade en mycket bra organisation med församlingar, präster och biskopar i hela Romarriket. Biskopen i Rom sågs som Petrus efterträdare och blev med tiden kyrkans motsvarighet till kejsaren – påve. Synen på påven gjorde kristendomen enad och stark. Romarriket gjorde tillslut kristendomen till statsreligion.


Ladda ner ppt "Jesus liv Jesus föds för cirka 2000 år sedan"

Liknande presentationer


Google-annonser