Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsstrategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsstrategi"— Presentationens avskrift:

1 Informationsstrategi

2 Agenda Genomgång av huvudprinciper i dokument
Genomgång av föreslagen aktivitetslista Genomgång av Ny Hemsida – Idrott On-line Kallelse till allmänt medlemsmöte Allmänt medlemsmöte genomförande

3 Huvudprinciper HFRKs grundfilosofi är att all information inom klubben skall baseras på öppenhet och tydlighet. Varje användare av HFRKs information har ett personligt ansvar för att ta del av, förstå samt efterleva HFRKs riktlinjer. HFRK begär att samtliga medlemmar och partners skall använda HFRK information på ett ansvarsfullt sätt. Som medlem i HFRK har man genom sitt medlemskap godkänt att föreningen, och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på Internet, medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet

4 Mål Informationen ska öka kunskapen om de mål och medel HFRK arbetar med. Den ska öka kunskapen om och förståelsen för verksamheten och organisationen i sin helhet. Den ska också öka inflytandet hos medlemmarna och göra det lättare för dem att använda den service HFRK erbjuder. HFRKs informationen skall underlätta kontakten mellan medlemmarna och HFRKs intressenter. stimulera medlemmarna och HFRKs personal till aktivitet och engagemang göra HFRKs värderingar, mål, resultat och aktiviteter kända hos medlemmar, HFRKs personal och förtroendevalda. medverka till att verksamheten blir effektivare Informationen skall vara begriplig och tydlig. Det innebär bl a att informationens form och innehåll alltid skall utgå från mottagaren och anpassas därefter. Informationen skall vara tillgänglig för medlemmar. Det innebär att det skall vara lätt att få den information man efterfrågar.

5 Ansvar Ytterst ansvarig för informationsflödet inom HFRK är styrelsen.
För varje sektion är ansvarig medlem informationsansvarig och har ett helhetsansvar för informationen inom sitt verksamhetsområde, om inte annan utses beslutas av styrelse. Den informationsansvarige skall regelbundet redovisa aktuell information från sin sektion och även se till att bakgrunds/referensmaterial om verksamheten sammanställs och finns tillgängligt när det efterfrågas. Ansvar för information betyder inte bara ansvar för dess utformning och innehåll. Det innebär inte minst ansvar för att förutse informationsbehov och ta initiativ till information. Varje sektion ska planera den egna informationen med årlig uppföljning och en för sektionen beslutad kommunikationsplan.


Ladda ner ppt "Informationsstrategi"

Liknande presentationer


Google-annonser