Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka sjukdomar lider finländare av?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka sjukdomar lider finländare av?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka sjukdomar lider finländare av?

2 Förhöjt blodtryck - diffusa symtom: huvudvärk, svindel, känsla av svaghet, hjärtklappning orsaker: ärftliga faktorer, övervikt, rökning, stress, för stort saltintag, riklig alkoholförbrukning belastar hjärtat och ökar risken till stroke hur skulle du behandla förhöjt blodtryck?

3 Kranskärlssjukdom förkalkning i blodådror p. g. a. för högt kolesterolvärde Symtom: syrebrist i hjärtmuskeln orsakar belastningssmärta i bröstet, skuldrorna eller överarmarna Orsaker: ärftliga faktorer, övervikt, rökning, stress, för stort intag av mättade fettsyror (djurfett), riklig alkoholförbrukning Hur skulle du behandla kranskärlssjukdom?

4 Stroke Blodpropp i hjärtat eller hjärnan = infarkt eller hjärnblödning
Ofta en följd av förhöjt blodtryck och/eller kranskärlssjukdom Hjärtinfarkt: stark smärta i bröstet p. g. a. akut syrebrist Hjärninfarkt eller hjärnblödning: starkt huvudvärk, olika neurologiska symtom, ex talsvårigheter, svårigheter att utföra rörelser, omöjligt att läsa eller skriva Behandling: operationer

5 Cancer En elakartad tumör i vilken vävnad i kroppen som helst
Orsak: kemiska ämnen, strålning, virusinfektioner, tobaksrökning, övervikt, kost med för lite fibrer Behandling: Strål- och cellgiftsbehandling, hormonbehandling och selektiva läkemedel vid vissa typer av cancer

6 Depression En reaktion till ex förändringar i livssituationen, förluster, stress En störning i hjärnkemin: brist på transmittorämnen Symtom: nedstämdhet, förändringar i sömnrytmen, förändringar i vikten, oro, nedsatt tanke- och koncentrationsförmåga, självmordstankar osv..

7 Depression forts.. Behandling: läkemedel som balanserar halten av transmittorämnen i hjärnan, psykoterapi, regelbundna levnadsvanor, ljusterapi.. Förekommer särskilt hos kvinnor, personer som bor ensam (änkor, frånskilda), personer med låg socioekonomisk status el. låg utbildning, långtidsarbetslösa, kroniskt sjuka, personer som röker, drog/alkoholmissbrukare, personer med andra mentala störningar

8 Neuroser Ångest och rädslor riktad mot ex sociala situationer, vissa djur, öppna eller slutna platser osv. Symtom: svettning, hjärtklappningar, andnöd, svindel, illamående.. Ibland förknippad med tvångsneurotiska symtom eller paniksyndrom Behandling: samtalsterapi, psykoterapi

9 Psykoser Oförmåga att skilja mellan sina egna tankar/inre impulser och sinnesförnimmelser från omvärlden Orsak: okänd orsak men vissa psykoser beror på sjukdomar i hjärnan Behandling: läkemedel, psykoterapi


Ladda ner ppt "Vilka sjukdomar lider finländare av?"

Liknande presentationer


Google-annonser