Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-31 Bensinstation och saneringsmål?. 2015-03-31 Förutsättningar Verksamhet sedan 1950-talet, avvecklas 2008 Detaljplan 1959 – syfte verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-31 Bensinstation och saneringsmål?. 2015-03-31 Förutsättningar Verksamhet sedan 1950-talet, avvecklas 2008 Detaljplan 1959 – syfte verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-31 Bensinstation och saneringsmål?

2 2015-03-31 Förutsättningar Verksamhet sedan 1950-talet, avvecklas 2008 Detaljplan 1959 – syfte verksamhet Översiktsplan Fördjupning Falu Centrum 1998 – syfte bostäder Historiska gruvföroreningar: område med >700 mg bly/kg Ts (350-850 ytligt vid 4 provp) Branschspecifika föroreningar: PAHc <4 mg/kgTs, Aromater <400 mg/kgTs (i cisternområdet) KM alt MKM? (eg bostäder vs industri) Sanering av ”egna” föroreningar om annat finns?

3 2015-03-31 Översiktsplanen

4 2015-03-31 Provtagningsplanen

5 2015-03-31 Handlingar i ärendet Provtagningsplan Markundersökning/rapport Anmälan sanering Saneringsplan

6 2015-03-31 Fungerar stegteorin här? Övergripande åtgärdsmål - Användas för bostadsändamål Undersökningar/utredningar - PID72, 16 borr (petroleum, PAH, metaller) Riskbedömning - NV G-riktvärden, Ytliga föroreningar, hälsosaspekten barn och vuxna Åtgärdsutredning - Rengöring anl, borttagande av petroleummassor (ej PAH om metaller finns eller metaller) + insitu (om stora mängder) Riskvärdering - Efter åtg kan marken användas motsvarande KM Mätbara åtgärdsmål - MKM petroleumföroreningar vid cisterner


Ladda ner ppt "2015-03-31 Bensinstation och saneringsmål?. 2015-03-31 Förutsättningar Verksamhet sedan 1950-talet, avvecklas 2008 Detaljplan 1959 – syfte verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser