Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Astma hos barn Inhalationsteknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Astma hos barn Inhalationsteknik"— Presentationens avskrift:

1 Astma hos barn Inhalationsteknik
Lund den 16 maj 2013 Elisabeth Holmner Samordnande allergisjuksköterska

2 Inhalatorer ? Vilken passar bäst????
Förskrivs på indikation och sjukdomsgrad Läkemedel Regelbunden/intermittent behandling Ålder och mognad Noggrann instruktion Rätt teknik Enkel att hantera ?

3 Akut astma

4 Spacer Inhalation i spacer kan ges både akut på sjukhus och på vårdcentraler Ger samma effekt som en nebulisator Ger mindre biverkningar Cochrane library 2009, Cates CJ, Crilly JA, Rowe BH En spacer har två principiella effekter: Minska munhåledeponeringen Minskar krav på koordination: Fördel då koordination eller medverkan inte är optimal Vinst med spacer är möjligheten att använda lågt inhalationsflöde från spacern.

5 Spacer Vortex Optichamber
Metalltub som förhindrar elektrostatisk bindning av läkemedel. Barnmasker finns i två storlekar. Från ca 4 års ålder och uppåt kan Vortex® användas utan mask med enbart munstycke. Vortex är kokbar. Masken är lätt att rengöra genom att handdiskas eller spritas. Den tål kokning eller desinfektion i diskdesinfektor eller autoklav. Optichamber Passar alla dosaerosoler Masken i tre olika storlekar: small (0-18 månader, medium (18 mån till 6 år) och large (< 6 år). Masken passar på andra andningsbehållare Rekommenderas rengöring en gång i veckan

6 Sätt masken/munstycket till/i munnen Tryck en gång på dosaerosolen
Skaka sprayen Sätt masken/munstycket till/i munnen Tryck en gång på dosaerosolen Påbörja inhalationen direkt och inhalera i spacern Spraya en puff i taget Proceduren upprepas om Patienten fått ordination på mer än en puff. Från cirka 2,5-3 års ålder kan Masken ofta tas bort. Var noga med att tekniken Fungerar vid byte från mask till munstycke.

7 Pulverinhalatorer (DPI)

8 Pulverinhalatorer (DPI)
Vanligaste formen för astmaläkemedel i Sverige. Kan användas från 5-6 års ålder Parallell användning av spray vid försämring Noggranna instruktioner: Måste ha kraft i inandningen Använd andningstränare Veta vad som är in- och utandning Kontroll vid återbesök

9 Turbuhaler Turbuhaler
Bricanyl Pulmicort Oxis Symbicort Behöver ett inspiratoriskt flöde på 30 L/min för att fungera Vid inhalation skapas ett undertryck vilket lyfter dosen från doseringsskivan och via inhalationskanalen transporterar läkemedlet till munstycket.

10 Novolizer Novolizer När en dos matas fram korrekt hörs ett klickljud.
Ventilastin - salbutamol Novopulmon - budesonid Formatris - formoterol När en dos matas fram korrekt hörs ett klickljud. Teckenfönstret blir grönt. Inhalatorn nu är redo att användas. När dosen inhalerats korrekt hörs återigen ett klickljud. Teckenfönstret blir rött Inhalationen har nu utförts korrekt. När det inspiratoriska flödet genom Novolizer® överstiger 35 l/minut levereras hela dosen direkt

11 Autohaler Aerobec - beclometason Vid användning Ta av locket från munstycket genom att dra i ansatsen på locket och skaka behållaren lätt Håll Airomir Autohaler upprätt. Dra i spaken så att den fastnar i upprätt läge. Fortsätt att hålla Autohaler i upprätt läge Andas ut ordentligt och slut sedan läpparna omedelbart runt munstycket Andas in långsamt och djupt genom munstycket. Airomir - salbutamol

12 Diskus Inhalationsteknik
Flutide Ventoline Servent Seretide Inhalationsteknik Fatta tag om inhalatorn och för tumgreppet motsols så långt det går. Mata fram en dos genom att föra frammatningsspaken motsols så långt det går tills ett klick hörs. Blås ut innan inhalation, men inte in i diskusen. Slut läpparna runt munstycket och andas in djupt genom munnen. Stäng inhalatorn genom att föra tillbaka tumgreppet medsols till ett klick hörs.

13 Easyhaler Beclometason Buventol - salbutamol 2. Klicka 1. Skaka
3. Inhalera - Andas ut normalt. Placera munstycket i munnen och slut läpparna om munstycket. Ta ett djupt andetag genom inhalatorn. - Ta munstycket från munnen och håll andan i några sekunder, Andas därefter normalt. När en mild söt smak känns i munnen kan du vara säker på att du fått dosen. 2. Klicka Håll Easyhaler mellan fingret och tummen och tryck en gång tills du hör ett klick. Låt den gå tillbaka till sitt ursprungliga läge, dvs. ”klicka tillbaka”. - Läkemedelsdosen är nu klar att inhaleras 1. Skaka - Ta bort skyddet från munstycket. - Skaka inhalatorn i upprätt läge.

14

15 Det är viktigt att välja en inhalator som barnet tycks föredra och kan hantera, samt att regelbundet kontrollera inhalationstekniken. 


Ladda ner ppt "Astma hos barn Inhalationsteknik"

Liknande presentationer


Google-annonser