Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se MORIA: Feministisk historiekritik. www.gu.se Feministisk kritik Feministiska förhållningssätt till filosofin Kvinnor och filosofins historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se MORIA: Feministisk historiekritik. www.gu.se Feministisk kritik Feministiska förhållningssätt till filosofin Kvinnor och filosofins historia."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se MORIA: Feministisk historiekritik

2 www.gu.se Feministisk kritik Feministiska förhållningssätt till filosofin Kvinnor och filosofins historia Kanon Hur ska man förhålla sig till filosofihistorien?

3 www.gu.se Filosofi och feminism Adresserar kvinnans roll i förhållande till mannen Normativ feminism Som ett förhållningssätt till filosofin Historieskrivningskritik Metodologisk kritik ”Feministisk etik”

4 www.gu.se Filosofihistorien: Några problem Uteslutning av kvinnor Kvinnor släpps inte in Kvinnor koms inte ihåg Historisk nedvärdering av kvinnor Kvinnor har placerats som andra rangens människor Kvinnliga egenskaper har nervärderats Fortfarande Få kvinnliga filosofer

5 www.gu.se Kanon är misogyn Nedsättande beskrivningar av kvinnor Argumenterat för kvinnors underordning Kvinnor har associerats med lägre värderade begrepp: Ex. kropp, känslor, materia, partikulärt Män har associerats med högre värderade begrepp Ex. förnuft, form, universalitet

6 www.gu.se Olika sätt att gripa sig an filosofihistorien The synoptic approach – begreppen/teorierna är maskulint genuskodade – den filosofiska självbilden som universell och objektiv, snarare än partikulär och biased – ett misstag Symbolisk koppling mellan vissa begrepp och genus – Man-förnuft, kvinna-känsla Eller något som kan förklaras med psykologiska och sociologiska teorier om män och kvinnor

7 www.gu.se Intrinsikal och extrinsikal könsbundenhet Extrinsikal koppling mellan kön och begrepp – finns ingen nödvändig koppling mellan kön och begrepp Intrinsikal koppling mellan kön och begrepp – kön finns inbyggt i begreppet och är en nödvändig del av det. För att ta bort könsbiasen måste begreppet ändras – Problem: visa att det finns alternativ som är bättre

8 www.gu.se Moraliska utvecklingsstadier enligt Kohlberg Prekonventionella stadier 1. Personen helt egocentrisk (småbarn) 2. Personen kan ta in andras perspektiv (själviska handlingar) nd”. Konventionella stadier 3. Personen definierar sig utifrån relationer, ser sig främst i sin roll 4. Personen har internaliserat samhällets normer (inte bara lyder dem) Postkonventionella stadier 5. Personen kan ta ett ”före samhället-perspektiv” (tänka ut andra lagar, förstå systemet av lagar-samhälle) 6. Personen kan formulera regler eller lagar, samt leva, utifrån grundläggande och absoluta principer, tex Immanuel Kants kategoriska imperativ. Det sista som det mest riktiga/avancerade – men få visade sig vid studier leva efter det. Exempel: Gandhi och Martin Luther King.

9 www.gu.se Manlig och kvinnlig (moral)psykologi Lawrence Kohlberg: det finns en moralisk utvecklingsstege Det högsta steget är tillämpande av universella normer Färre kvinnor når det högsta stadiet. De flesta fastnar i ett partikulärt och situationsbundet tänkande Carol Gilligan: Finns ingen anledning till Kohlbergs värdering. Vi kan lika gärna säga att det kvinnliga sättet att tänka är överlägset.  Omsorgsetiken som betonar nära relationer och omsorg

10 www.gu.se Vad de olika sätten att gripa sig an filosofihistorien har tillfört eller kanske kan tillföra Argument för att de centrala normerna för vad filosofi är, också är maskulint genuskodade – Intressant för att förstå vår filosofiska tradition – Omläsningen av klassikerna leder till frågor om vad förnuft och objektivitet är, på sätt som är intressanta för samtida filosofi.

11 www.gu.se Kan man få in kvinnor i filosofihistorien? (2) Visa att kvinnliga filosofer bidragit substantiellt till centrala filosofiska frågor Visa att kvinnliga filosofer har utvecklat teorier inom särskilda områden, tex frågor om relationer mellan könen, uppfostran etc. Om vi ställer nya frågor till filosofihistorien, kommer vi att hitta kvinnliga filosofer som utvecklar intressanta teorier (som platsar i filosofihistorien och kan inkluderas i kanon)

12 www.gu.se Kan man få in kvinnor i filosofihistorien? Nyupptäckta kvinnliga filosofer ur historien – Ett feministiskt projekt att visa att de finns Resultatet visar dock – Liten överlappning mellan grupperna kvinnliga filosofer, filosofer som lyfter frågor som skulle vara specifika för kvinnor (“feminina filosofer”), och feministiska filosofer. – Bredden av filosofiska intressen ungefär densamma som mäns – Möjligen lite skillnad när det kommer till tillämpningsomården

13 www.gu.se En förändring av historien? (Åter)upptäckten av kvinnliga filosofer har lett till att man inte kan hävda att det inte har funnits några kvinnliga filosofer Vilka filosofer ska man ha med? Representera forskningen Stor samtida påverkan Stor historisk påverkan Förändra ämnets självbild Filosofiska kvaliteter Representera en annan röst? (Finns det en kvinnlig sådan?)


Ladda ner ppt "Www.gu.se MORIA: Feministisk historiekritik. www.gu.se Feministisk kritik Feministiska förhållningssätt till filosofin Kvinnor och filosofins historia."

Liknande presentationer


Google-annonser