Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem är Benny Uppgift: Läs texten 1.Vem är ”Benny”? 2.Hur ska ni förstå Benny? Försök förklara hans handlingar utifrån berättelsen? 3.Hur reagerar omgivningen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem är Benny Uppgift: Läs texten 1.Vem är ”Benny”? 2.Hur ska ni förstå Benny? Försök förklara hans handlingar utifrån berättelsen? 3.Hur reagerar omgivningen,"— Presentationens avskrift:

1

2 Vem är Benny

3 Uppgift: Läs texten 1.Vem är ”Benny”? 2.Hur ska ni förstå Benny? Försök förklara hans handlingar utifrån berättelsen? 3.Hur reagerar omgivningen, skola, polis, myndigheter på Benny? 4.Vad behöver Benny ? 1.Vem är ”Benny”? 2.Hur ska ni förstå Benny? Försök förklara hans handlingar utifrån berättelsen? 3.Hur reagerar omgivningen, skola, polis, myndigheter på Benny? 4.Vad behöver Benny ?

4 Teorin om sociala band (Trevor Hirsch)

5 Vi söker oss närmare och intar ett mikroperspektiv på Benny - Identitet, socialisation och omgivningens respons på Benny

6 Två närbesläktade teorier Symbolisk interaktionism Stämplingsteori Läs nu om detta och försök tillämpa det på fallet Benny! (s69-72)

7 Symbolisk interaktionism Teoretiska utgångspunkter (G.H Mead) 1.Språket i vid bemärkelse är det centrala för mänsklig interaktion 2.Vi ser oss själva genom andras respons på vårt beteende 3.Vi socialiseras till vår identitet

8 Identitet och socialisation utifrån Mead

9 Hur kan vi tillämpa detta på Benny

10 Vi söker en teori - stämplingsteorin 1.Majoriteten av alla unga begår något brott 2.Men väldigt få blir kriminella 3.Slutsats: Att bli kriminell eller missbrukare är en ”negativ karriär”

11 Avvikande eller konformt beteende – vem bestämmer det? Lydigt beteendeRegelbrytande beteende Upplevs som avvikande Falskt anklagadRent avvikande Upplevs inte som avvikande KonformtHemligt avvikande

12

13

14 Becker ”outsiders” En studie på marijuanarökare i 50- talets USA

15 Stämplingsteori Avvikande beteende: Om tillräckligt många anser att man är avvikande blir man det. De med makt bestämmer vad som är avvikande. ”Den självuppfyllande profetian.” Stigmatisering (Goffman)

16 Den negativa karriären – en inlärning Något definieras som avvikande Tillfälle till avvikelse Att göra brott/ta droger är en inlärning – Sociala förebilder/medkamrater – Ritualer, normer och koder – Stämpling /reaktion – Social tillhörighet - identitet Något definieras som avvikande Tillfälle till avvikelse Att göra brott/ta droger är en inlärning – Sociala förebilder/medkamrater – Ritualer, normer och koder – Stämpling /reaktion – Social tillhörighet - identitet

17 Synen på inspärrning Stärker ens kriminella identitet En skola i ”brott” Stärker ens kriminella identitet En skola i ”brott”

18 En social konstruktion (Thomas- theroemet) "Om människor uppfattar en situation på ett bestämt sätt (anser den verklig så som de uppfattar den), blir den också verklig genom att de rättar sina handlingar efter sin uppfattning. Den uppfattade situationen (situationen sådan som den uppfattas) blir sålunda verklig till sina konsekvenser."


Ladda ner ppt "Vem är Benny Uppgift: Läs texten 1.Vem är ”Benny”? 2.Hur ska ni förstå Benny? Försök förklara hans handlingar utifrån berättelsen? 3.Hur reagerar omgivningen,"

Liknande presentationer


Google-annonser