Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem är Benny. Vem är Benny Uppgift: Läs texten Vem är ”Benny”? Hur ska ni förstå Benny? Försök förklara hans handlingar utifrån berättelsen? Hur reagerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem är Benny. Vem är Benny Uppgift: Läs texten Vem är ”Benny”? Hur ska ni förstå Benny? Försök förklara hans handlingar utifrån berättelsen? Hur reagerar."— Presentationens avskrift:

1

2 Vem är Benny

3 Uppgift: Läs texten Vem är ”Benny”?
Hur ska ni förstå Benny? Försök förklara hans handlingar utifrån berättelsen? Hur reagerar omgivningen, skola, polis, myndigheter på Benny? Vad behöver Benny ?

4 Teorin om sociala band (Trevor Hirsch)

5 Vi söker oss närmare och intar ett mikroperspektiv på Benny
- Identitet, socialisation och omgivningens respons på Benny

6 Två närbesläktade teorier
Symbolisk interaktionism Stämplingsteori Läs nu om detta och försök tillämpa det på fallet Benny! (s69-72)

7 Symbolisk interaktionism
Teoretiska utgångspunkter (G.H Mead) Språket i vid bemärkelse är det centrala för mänsklig interaktion Vi ser oss själva genom andras respons på vårt beteende Vi socialiseras till vår identitet Stämplingsteori

8 Identitet och socialisation utifrån Mead
Självet Jag (I) Signifikanta andra Generaliserande andra Mig (Me) rollövertagande Identiteten och självuppfattning Socialisation Generaliserad andre Ett begrepp i G.H. Meads teori som innebär att individen under uppväxten tar över de generella värden som en given grupp eller ett givet samhälle omfattar. – Generaliserande andra Jag (i) – är den handlande människan som har relationer

9 Hur kan vi tillämpa detta på Benny
Benny är som alla andra människor, han gör det som förväntas av honom. Alla människor tar på sig olika roller som bestäms av ens sociala omgivning. Inom socialpsykologin talar man spegeljaget. Det innebär att man speglar sig i den uppfattning som man tror att andra har om en. Den självbild som på det sättet skapas försöker individen få bekräftad av andra. Alltså vår självuppfattning påverkas av omgivningen. Om Benny i skolan och i familjen bara få negativa reaktioner, ger det honom dåligt självförtroende. - Socialisationsprocess som går fel - Med svaga signifikanta andra – oklara normer, svårt för socialt samspel - Hans negativa sidor får stort

10 Vi söker en teori - stämplingsteorin
Majoriteten av alla unga begår något brott Men väldigt få blir kriminella Slutsats: Att bli kriminell eller missbrukare är en ”negativ karriär” Brottsligheten är inte orsakad av sociala omständigheter utan är definierad av dessa

11 Avvikande eller konformt beteende – vem bestämmer det?
Lydigt beteende Regelbrytande beteende Upplevs som avvikande Falskt anklagad Rent avvikande Upplevs inte som avvikande Konformt Hemligt avvikande

12

13

14 Becker ”outsiders” En studie på marijuanarökare i 50-talets USA

15 Stämplingsteori Avvikande beteende: Om tillräckligt många anser att man är avvikande blir man det. De med makt bestämmer vad som är avvikande. ”Den självuppfyllande profetian.” Stigmatisering (Goffman)

16 Den negativa karriären – en inlärning
Något definieras som avvikande Tillfälle till avvikelse Att göra brott/ta droger är en inlärning Sociala förebilder/medkamrater Ritualer, normer och koder Stämpling /reaktion Social tillhörighet - identitet

17 Synen på inspärrning Stärker ens kriminella identitet
En skola i ”brott”

18 En social konstruktion (Thomas-theroemet)
 "Om människor uppfattar en situation på ett bestämt sätt (anser den verklig så som de uppfattar den), blir den också verklig genom att de rättar sina handlingar efter sin uppfattning. Den uppfattade situationen (situationen sådan som den uppfattas) blir sålunda verklig till sina konsekvenser." 


Ladda ner ppt "Vem är Benny. Vem är Benny Uppgift: Läs texten Vem är ”Benny”? Hur ska ni förstå Benny? Försök förklara hans handlingar utifrån berättelsen? Hur reagerar."

Liknande presentationer


Google-annonser