Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhismartikeln i NE Nirvana Den tibetanska buddhismen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhismartikeln i NE Nirvana Den tibetanska buddhismen"— Presentationens avskrift:

1 Buddhismartikeln i NE Nirvana Den tibetanska buddhismen

2 Buddhismen 2 Den gamla buddhismen:
Shakyamuni Buddha anslöt sig de grupper av män som dragit sig tillbaka som asketer och kallade sig shramanas. Han höll sin första predikan för fem asketer i Sarnath. ( de fyra sanningarna ) Människan kan födas i fem eller sex olika existensformer: helvetesvarelse, djur, förfädersande (hungriga andar), människa och gud. De fem existensfaktorerna: det kroppsliga, känslor av lust och olust, föreställningar och urskiljningsförmåga, drivkrafter och rent medvetande.

3 Forts. Människan har enligt läran om den tolvledade orsakskedjan själv ansvaret för sin egen karma. Den åttafaldiga vägen (se tidigare anteckningar) Man kan gå långsamt eller snabbt fram på vägen till nirvana och antingen bli munk eller nunna eller vara lekman och gå långsammare fram.

4 Den buddhistiska församlingen (sanghan)
Munkarna och nunnorna måste ta följande 10 regler: avstå från dödande, stöld, könsumgänge, lögn, rusdrycker, sena måltider, dans – musik – skådespel, kransar och parfymer, bekväma sängar, guld och silver. Klosterväsendet utvecklades och munkarna och nunnorna är de som kan nå längst på vägen till upplysning, men lekmännen kan nå långt. Under kejsar Ashoka (200-talet f.Kr.) i Maurya-riket i norra Indien blev buddhismen den gynnade religionen. Man började också missionera om den nya religionen.

5 Kanonbildningen På 200-talet f.Kr finns de ter första huvuddelarna i den buddhistiska kanon Tripitaka: Vinayapitaka (munkdisciplinen), Sutrapitaka (lärotalen av Buddha) och Abhidharmapitaka (metafysiken – det som är bortom det fysiska). Dhammapada-texten är en del av Sutrapitaka och innehåller grunderna till den gamla buddhismens läror. (Buddhas liv redan behandlat) Buddha Shakyamuni tillskrevs många övernaturliga egenskaper och förmågor som att flyga, gå på vatten etc. Detta kunde läras ut med speciella meditationstekniker.

6 Hur man ser på Buddha i Hinayana/theravada.
En arhat i Theravada/Hinayana är en som har nått upplysningen men är inte en Buddha. Det finns också privatbuddhor som har uppnått befrielsen för sin egen skull. De kan inte hjälpa andra att nå Buddhaskapet. I Hinayana/theravada så introducerades Buddhas två kroppar. Den ena är ”förvandlingskroppen” som är det sätt varpå Buddha visar sig på jorden. Lärokroppen (dharmakaya) är Buddha själv som läran och den är evig och oföränderlig.

7 Buddha i Mahayana-buddhismen.
Det finns många olika Buddhor i många olika världar. Framförallt finns det många bodhisattvor som tagit som löfte att inte gå in i Nirvana förrän alla levande varelser blivit befriade. Det finns nya läror där det finns en sorts himmelska bodhisattvor som exempelvis Avalokiteshvara som är medlidandets och kärlekens bodhisattva. Dessa bodhisattvor har en egen typ av njutningskropp som inte kan ses av människor. De kan dock framställas i konsten. De himmelska buddhorna och bodhisattvorna har ändå inte nått Nirvana och kan därför återfödas igen.

8 Nirvana-begreppet i NE-artikeln
Den äldre buddhistiska litteraturen definierar nirvana negativt som upphörande av lust, hat och villfarelse. Livets kretslopp bringas till ett slut. Nirvana liknas vid utslocknandet av eld och alla existensskapande faktorer. Nirvana är ett obetingat och oändligt tillstånd. Det är det enda eviga utanför den ändliga livs- och medvetandeprocessen.

9 Buddhismen i Tibet – de olika riktningarna.
Buddhismen kom till Tibet med början på 600/700-talen e.Kr. Tibet var på den tiden en stormakt i Asien och den tibetanska kungen Songtsen Gampo gifte sig med en nepalesisk och en kinesisk prinsessa. Dessa två hade med sig den buddhistiska traditionen från Nepal och från Kina. Den mer ingående spridningen av buddhismen i Tibet gjordes på 700-talet under en kung Trisong Detsen. Tibets första kloster grundades 775 i Samye. Bönreligionen är en religion som har stora likheter med buddhismen men bygger på en äldre tibetansk religion. Den har en helt anna grundare och andra heliga texter.

10 Den tantriska eller Vajrayanabuddhismen.
Denna form av buddhism uppkom i Indien från ungefär 500-talet e.Kr. Man säger enligt denna att det genom att man använder speciella meditationsmetoder och yoga kan nå nirvana under ett liv, något som knappast är möjligt i theravada och mahayana. Metoderna innebär användning av mantras, av symboliska bilder av kosmos (mandala) och olika yogametoder.

11 De Tibetanska buddhistiska skolorna.
Kadampaskolan bygger på undervisning från den indiske buddhistiske mästaren Atisha som kom till Tibet år Den byggde på en utvecklad buddhistisk etik och filosofi. Sakyapa-skolan tillkom vid samma tid och hade sin storhetstid på 1200-talet då de styrde Tibet under de mongoliska härskarna som hade erövrat Tibet samtidigt som Kina. Ledarna för skolan hade inflytande på den mongoliske kejsaren i Kina Khubilai Khan. Kagyupa-skolan grundades också 1000-talet och är mest inriktad på meditation, ritualer, yoga och andra praktiska övningar för att nå befrielsen från återfödelsernas kretslopp. Nyingmapa-skolan är den äldsta av skolbildningarna. Den tillkom på 700-talet och namnet betyder ”den gamla skolan”. Det finns fler kringvandrande yogier, eller heliga män i denna tradition.

12 Tibets styrelsesätt under Dalai Lama-institutionen 1642-1951.
Styrelsesättet inrättades 1642 då en mongolisk härskare Gushri Khan hjälpte den femte Dalai Lama att få den politiska makten i Tibet. Efter det så blev det den utövande Dalai Lama som hade den religiösa och politiska makten i Tibet. När en Dalai Lama dör letar men reda på den nya inkarnationen som får ta över. Men eftersom denne Dalai Lama bara är ett barn på 4-5 år då han upptäcks så måste förmyndare styra Tibet tills han blir myndig. Det gjorde systemet osäkert. Efter den kinesiska invasionen av Tibet 1950 har Dalai Lama förlorat sin makt och gått i landsflykt till Indien där han har drivit en exilregering i 50 år. Den nuvarande fjortonde Dalai Lama har, speciellt efter att ha fått Nobels fredspris 1989, fått en stor auktoritet som buddhistiska lärare över hela världen. Han predikar mycket om samarbete mellan olika religioner.

13 Forts. Panchen Lama var den andre i andlig auktoritet i Tibet och utses på samma sätt som Dalai Lama. Det finns nu två Panchen Lama i Tibet. Den ene är erkänd av Dalai Lama och är försvunnen, och den andre är bara erkänd av de kinesiska myndigheterna. Tvisten är inte avgjord och visar på sambandet mellan politik och religion. Dalai Lama har släppt den politiska makten i exil och exiltibetanerna har bildat en demokrati bland tibetanerna som bor över hela världen. Dalai Lamas religiösa auktoritet grundar sig på att han anses vara en inkarnation av barmhärtighetens och kärlekens bodhisattva Avalokiteshvara. Han är också därmed Tibets skyddspatron. Det är svårt att se att Dalai Lama kommer tillbaka till Tibet och det är inte heller säkert att det blir någon mer återfödelse av honom.

14 Gelugpa-skolan Gelugpa är den nyaste av skolbildningarna och kom till på 1400-talet genom en reformator vid namn Tsongkhapa. Han ville införa en mer intellektuell tradition och införde ett system med ”doktors-examina” i buddhism. Man tog upp det system med återfödda höga lamor/munkar som redan hade introducerats i Kagyu-skolan. Detta ledde till systemet med Dalai Lama som är skolans överhuvud och den högste återfödde laman. En lama är en mer avancerad och kunnig munk som är en religiös lärare och han kan vara munk, men måste inte vara det.


Ladda ner ppt "Buddhismartikeln i NE Nirvana Den tibetanska buddhismen"

Liknande presentationer


Google-annonser