Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XHTML 1 Elektronisk publicering. Idag  Struktur och uppmärkning  Vad är (X)HTML?  Element, taggar och attribut  Klasser och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XHTML 1 Elektronisk publicering. Idag  Struktur och uppmärkning  Vad är (X)HTML?  Element, taggar och attribut  Klasser och."— Presentationens avskrift:

1 XHTML 1 Elektronisk publicering

2 david.gunnarsson@hb.se Idag  Struktur och uppmärkning  Vad är (X)HTML?  Element, taggar och attribut  Klasser och identifierare  Standarder  Inbäddade objekt  Hypertext

3 Var är vi? DATALOGIKGRÄNSSNITT XMLXSLTXHTML(+CSS)

4 XML, XSLT, XHTML och CSS XML XSLT CSS XHTML Omvandling

5 david.gunnarsson@hb.se Strukturen i ett dokument Dokument Kapitel 1 Kapitel 2 Rubrik 1 Stycke 1 Stycke 2 Mening 1 Ord 1 Ord 2 Ord 3 Mening 2 Stycke 3 Kapitel 3

6 david.gunnarsson@hb.se Uppmärkning  Uppmärkning = processen att bestämma (träd-) strukturen i ett dokument med hjälp av märken  Märken = taggar  Uppmärkning handlar inte om visuell formatering  Uppmärkning handlar alltså om strukturmässig design och inte layoutmässig dito

7 david.gunnarsson@hb.se Visuell formatering SCENE III. A heath. Thunder. Enter the three witches. First Witch: Where hast thou been, sister? Second Witch: Killing swine. Third Witch: Sister, where thou? First Witch: A sailor's wife had chestnuts in her lap, and munch'd, and munch'd, and munch'd. "Give me!" quoth I: "Aroint thee, witch!" the rump-fed ronyon cries. Her husband's to Aleppo gone, master o' the Tiger: But in a sieve I'll thither sail, and, like a rat without a tail, I'll do, I'll do, and I'll do. Text lånad från http://www.clicknotes.com/macbeth/T13.html

8 david.gunnarsson@hb.se HTML  HyperText Markup Language  Skapades av Tim Berners-Lee  Resultatet av hopkopplingen mellan hypertext och TCP- och DNS-idéer  Definieras av SGML  Begränsad vokabulär

9 david.gunnarsson@hb.se HTML  Tre typer av uppmärkning Struktur Presentation Referens  Strävan mot uppmärkning av struktur (innehåll) snarare än presentation (form)  För det senare används CSS

10 david.gunnarsson@hb.se XHTML  En striktare variant av HTML  XML+HTML=XHTML  eXtensible HyperText Markup Language  Innehåller HTML-element  Skiljer på innehåll och presentation  Varför XHTML och inte HTML?

11 david.gunnarsson@hb.se Uppmärkning med XHTML Scene III. A heath. Thunder. Enter the three witches. First Witch: Where hast thou been, sister? Second Witch: Killing swine. Third Witch: Sister, where thou? First Witch: A sailor's wife had chestnuts in her lap, and munch'd, and munch'd, and munch'd. "Give me!" quoth I: "Aroint thee, witch!" the rump-fed ronyon cries. Her husband's to Aleppo gone, master o' the Tiger: But in a sieve I'll thither sail, and, like a rat without a tail, I'll do, I'll do, and I'll do.

12 david.gunnarsson@hb.se Element, taggar och attribut Macbeth Element Starttagg SluttaggInnehåll Attribut- värde Attribut Element- namn

13 david.gunnarsson@hb.se Element  Vanliga element Start- och sluttagg Rubrik Stycke  Tomma element Stängs inom taggen

14 david.gunnarsson@hb.se Jämför med trafikmärken

15 david.gunnarsson@hb.se Attribut  Placeras i starttaggen  Kan vara obligatoriska… Högskolan i Borås  …eller valfria Det var en gång...

16 david.gunnarsson@hb.se Jämför med trafikmärken

17 david.gunnarsson@hb.se Strukturen i ett dokument html h1 div id="chapter1" h2 class="chapterHeading" p class="text" div id="chapter2" h2 class="chapterHeading" p class="text" span class="leader" span class="firstWord" span class="firstLetter" p class="legend"

18 Klasser  En klass är en grupp av element som identifieras av ett klassnamn  Elementen kan vara av samma typ men behöver inte vara det I XHTML-koden: Text I CSS-koden: p.text { color: blue; } Alternativt:.text { color: blue; }

19 Identifierare  En identifierare refererar till exakt ett element i ett dokument I XHTML-koden: A I CSS-koden: span#firstLetter { color: blue; font- size: 3em;} Alternativt: #firstLetter { color: blue; font-size: 3em;}

20 När ska vad användas?  Tumregel: använd id:n för sektioner (vanligtvis div-element)  id:n är också användbart för listor, särskilt länklistor  Använd klasser då flera element av samma typ ska ha samma visuella formatering  Tänk på att ett id alltid måste vara unikt!

21 Klasser och XML  Ett XML-element per klass i ontologin  Instanser av XML-element som förekommer mer än en gång i XML-dokumentet kan översättas till lämpligt HTML-element med tillhörande klassnamn

22 Receptsamlingens trädstruktur  recept namn ingrediens  namn  kategori  mängd enhet

23 Receptsamlingen uttryckt i XML Pasta Bolognese Vitlök Grönsak 1-2...

24 XML, XSLT, XHTML och CSS XML XSLT CSS XHTML Omvandling

25 Receptsamlingen uttryckt i XHTML Receptsamling Pasta Bolognese Vitlök Grönsak 1-2 st... Notera att rubrik- elementen följer en hierarkisk ordning (jfr ett ordbehandlings- program)

26 div, h1, div, h2, div, p, span?  XHTML är i själva verket en DTD  DTD talar om… Vilka element och attribut som kan användas var och hur …vilket bland annat inbegriper vilka element som får finnas i vilka element  Block- och radelement

27 david.gunnarsson@hb.se Block- och radelement  Blockelement Exempel: body, p, div, pre, ul, ol, dl, table, h1, h2 Ett blockelement kan innehålla andra block- element och samtliga radelement (samt text). p kan dock inte innehålla andra blockelement. body, ul, ol, dl och table kan inte innehålla text, de måste innehålla andra element. Ett blockelement innebär alltid en radbrytning före och efter elementet.

28 david.gunnarsson@hb.se Block- och radelement  Radelement Exempel: span, img, strong, em, a Radelement kan enbart innehålla andra radelement samt text.

29 david.gunnarsson@hb.se Regler för element  Gemener används för taggnamn och attributnamn Rätt: Fel:  Citationstecken omger attribut Rätt: Länk Fel: Länk

30 david.gunnarsson@hb.se Regler för element  Överlapp är inte tillåtet Rätt: Fet text i ett stycke. Fel: Fet text i ett stycke.  Element måste stängas Rätt: Ett stycke text. Ett annat stycke text. Fel: Ett stycke text. Ett annat stycke text. Rätt: Fel:

31 Kommentarer  Med märkena kan man infoga kommentarer i koden  Exempel:  Kod kan även kommenteras bort för att webbläsaren inte ska tolka den  Exempel: Rubrik -->  Används ofta då JavaScript och CSS-kod ska döljas för äldre webbläsare

32 david.gunnarsson@hb.se När ska vilket element användas?  p för uppmärkning av hela stycken  span för uppmärkning av enstaka ord och meningar (inom ett annat element)  div för uppmärkning av större sektioner  br för kontrollerade radbrytningar inom ett element  br ska aldrig användas som mellanrum mellan två element

33 david.gunnarsson@hb.se Standarder  Standardiseringsorganet W3C World Wide Web Consortium http://www.w3.org  W3C skapar dokumenttypsdefinitionerna som man hänvisar till i elementet DOCTYPE  CSS, HTML, RDF, XHTML, XML är standarder utvecklade av W3C

34 david.gunnarsson@hb.se Standarder  Olika versioner av HTML har utvecklats  4.01 är den senaste versionen  XHTML är den senaste standarden  HTML 4.01 är ett försök att skapa renare kod genom att skilja på innehåll och presentation  XHTML drar detta ett steg ytterligare

35 david.gunnarsson@hb.se Strukturen i ett XHTML-dokument DOCTYPE Talar om vilken dokumenttypsdefinition som används HEAD Innehåller titel, metadata, eventuella skript och stilmallar BODY Sidans innehåll, det som visas i webbläsarfönstret

36 david.gunnarsson@hb.se Obligatoriska delar Titel placeras här

37 david.gunnarsson@hb.se DOCTYPE  Dokumenttypsdeklaration  Pekar på en dokumenttypsdefinition (DTD)  En DTD specificerar de element och attribut som är tillåtna  Flera DTD:er finns Strict Transitional Frameset

38 david.gunnarsson@hb.se Strict  Skiljer helt på innehåll och presentation etc…

39 david.gunnarsson@hb.se Transitional  Lite mer tillåtande etc…  Används ofta tillsammans med Content Management-system  Tillåter bland annat länkattributet target

40 Validering  Kontrollera att dokumentet är korrekt kodat enligt angiven DTD  http://validator.w3.org http://validator.w3.org  Varför?

41 david.gunnarsson@hb.se Strukturen i HEAD headHuvud titleTitel styleIntern eller importerad stilmall linkLänk till extern stilmall scriptInteraktivitet

42 david.gunnarsson@hb.se Strukturen i BODY bodyKropp divSektion h1Rubrik h2Underrubrik pStycke ul, ol, dlLista preFörformatterad text

43 david.gunnarsson@hb.se Hyperlänk  Länkar infogas i dokumentet  En länk består av: 1 – Länktext 2 – Destination (url) 3 – Mål (önskat webbläsarfönster, "_blank"=nytt fönster) 4 – Titel (en beskrivning på vart länken leder)  Högskolan i Borås (1) http://www.hb.se

44 david.gunnarsson@hb.se Hyperlänk  En url kan vara relativ eller absolut  http://www.hb.se är exempel på en absolut url http://www.hb.se Högskolan i Borås http://www.hb.se  start.htm är exempel på en relativ url Till startsidan

45 david.gunnarsson@hb.se Relativ url  En relativ url utgår från den mapp där det aktuella dokumentet befinner sig  Med hjälp av../ och mappnamn kan man navigera i mapphierarkin Exempel 1: Om filen befinner sig ett steg upp i hierarkin  Till startsidan Exempel 2: Om filen befinner sig i en annan mapp på samma nivå i hierarkin  Länk till bild.gif Exempel 3: Om filen befinner sig i samma mapp  Hem

46 david.gunnarsson@hb.se Inbäddning av bilder  En bild infogas i ett dokument med hjälp av taggen  innehåller två obligatoriska uppgifter: 1 – Bildens url (src) 2 – Alternativ text (alt)  Exempel:

47 david.gunnarsson@hb.se En bild som en del av en länk  Bilder kan användas som länkar http://www.hb.se

48 david.gunnarsson@hb.se Tabeller  Skapades främst för att strukturera tabulära data (som i ett excel-ark)…  …men används ofta för layout där tabellen utgör ett rutnät i vilket HTML-elementen infogas

49 david.gunnarsson@hb.se En tabell består av…  Själva tabellen  Tabellrad  Tabell-/kolumnrubrik  Cell

50 david.gunnarsson@hb.se Exempel på en tabell Moment Tid Lokal XHTML 17-20 A604, A608

51 david.gunnarsson@hb.se Mer om tabeller  Med attributen colspan och rowspan kan man skapa celler som spänner över flera kolumner och rader  anger att cellen spänner över två kolumner  anger att cellen spänner över två rader

52 Exempel 1 Moment Tid Lokal XHTML 17-20 A604, A608 Cell som spänner över hela tabellens bredd

53 Exempel 2 Moment Tid Lokal Cell som spänner över hela tabellens höjd XHTML 17-20 A604, A608 Cell som spänner över tre kolumner

54 david.gunnarsson@hb.se Listor - numrerad XHTML 1 CSS 1 XHTML 2 1. XHTML 1 2. CSS 1 3. XHTML 2

55 david.gunnarsson@hb.se Listor - onumrerad XHTML 1 CSS 1 XHTML 2 XHTML 1 CSS 1 XHTML 2

56 david.gunnarsson@hb.se Listor - definitionslista XHTML 1 Inledande föreläsning om XHTML CSS 1 Inledande föreläsning om CSS XHTML 2 Andra föreläsningen om XHTML XHTML 1 Inledande föreläsning om XHTML CSS 1 Inledande föreläsning om CSS XHTML 2 Andra föreläsningen om XHTML


Ladda ner ppt "XHTML 1 Elektronisk publicering. Idag  Struktur och uppmärkning  Vad är (X)HTML?  Element, taggar och attribut  Klasser och."

Liknande presentationer


Google-annonser