Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Främjande av hälsa och lärande genom skolmåltider i ett nordiskt perspektiv. (Prospects for promoting health and performance by school meals in Nordic.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Främjande av hälsa och lärande genom skolmåltider i ett nordiskt perspektiv. (Prospects for promoting health and performance by school meals in Nordic."— Presentationens avskrift:

1 Främjande av hälsa och lärande genom skolmåltider i ett nordiskt perspektiv. (Prospects for promoting health and performance by school meals in Nordic countries) NordForsk # 54761

2 Följande frågeställningar kommer att studeras och jämföras mellan nordiska länder som tillämpar olika system för att organisera skolmåltiderna; kostnadsfria lagade luncher (Sverige och Finland), subventionerade lagade luncher (Island), samt lunchlådor medtagna hemifrån (Norge). a) Finns det ett samband mellan val av mat i skolan och den totala kostens hälsosamhet i relation till kön, socioekonomisk status och egen uppfattning av fysisk hälsa? b) Hur påverkar skollunchens kvalitet och kvantitet lärande och beteende i klassrummet bland pojkar och flickor? c) Vad upplever pojkar och flickor som viktigt när det gäller att vilja äta skollunch? d) Hur påverkar skolans organisation, måltidens miljö och sociala aspekter (t.ex. samspelet mellan personal och elever och mellan elever) elevernas val av mat i skolan? SYFTE: att i ett nordiskt perspektiv studera skolmåltidens betydelse för kostens totala hälsosamhet, lärande och prestation i skolan, samt få en inblick i elevers åsikter om skollunchen.

3 Matvanor, näringsintag och matens hälsosamhet på skolan och hemma Fotografier av lunchbrickor/ lunchlådor Bedömning av näringsintag i skolan Uppskattning av hunger före och efter skollunchen Enkät om sömn, hälsa, frukost Enkät om maten hemma (Nordic Monitoring)

4 Lärandemiljö, beteende i klassrummet och skolprestationer Beteende i klassrum Koncentrations -förmåga Klassrums- miljö Betyg och/eller resultat på prov

5 Elevers erfarenheter och åsikter om skollunchen Fokusgrupps- intervjuer Narrativ (skrivna berättelser) Mind maps

6 Måltidsmiljö och kostnaden för skolluncherna Kostnader för skollunch Beskrivning av lunchlokaler, (FAMM) Organisation kring skollunch

7 Projektledning, analys, spridning av resultat Intern kommunikation och extern information Ekonomi och intern organisation Etisk ansökan Rekrytering av skolor och elever Praktiska riktlinjer och rekommendationer baserade på studiens resultat


Ladda ner ppt "Främjande av hälsa och lärande genom skolmåltider i ett nordiskt perspektiv. (Prospects for promoting health and performance by school meals in Nordic."

Liknande presentationer


Google-annonser