Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att vara professionell

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att vara professionell"— Presentationens avskrift:

1 Att vara professionell
Henrik Hansson Joakim Magnusson Lärares erfarenheter av Learning Study.

2 Learning study projekt i Öjersjö
Skolår 6-8 Decimaltal Proportionalitet Negativa tal Kort division Dimensionsanalys Engelsk läsförståelse Spanska pronomen Inflation (pågående) Skolår 0-2 Tiotalsövergång i subtraktion Likhetstecknets betydelse Area Mätning Skolår 4-5 Bråk Vinklar Formler Jocke Sammanlagt 20 lärare

3 Vad gör vi med vår planeringstid?
Skaffar/får information om och diskuterar organisation. Ordnar praktiska saker. Elevsamtal/konfliktlösning/Uppföljning Föräldrasamtal/åtgärdsprogram/utredningar/ uppföljningar. Kontakter med andra pedagoger. Lite tid för lektionsplanering.

4 Hur planerade vi tidigare för att eleverna skulle lära sig det vi ville?
Själva / för många kvalitet? Diskuterar form/arbetssätt/material osv. Mycket fokus på hur lektionen ska gå till.

5 Learning study - erfarenheter
Svårt till en början. Skapar engagemang. Känsla av att vara professionell. Gemensamt ansvar och mål. Samma språk Innehållet styr arbetssättet. Mer medvetna om vårt uppdrag. Fantastisk kompetensutveckling.

6 Personlig resa Att kritiskt granska sig själv. Skydda – Utmana?
8/3 3/8

7 Slutreflektioner Learning Study tar tid och kraft.
Injektioner av Learning Studies – John Elliot. Vad vi fokuserar på i vår planering och undervisning, gör skillnad för elevernas lärande. Learning Study ger känslan av att vara professionell.

8 Kalendariet Vt-07 Möte 1 v 9 Föreläsning och seminarium kring Learning Studies Möte 2 v10 Litteraturdiskussioner om LS. Fokus på objektet. Prel val av objekt Möte 3 v 12 Objektet, vad innebär det att kunna? Vilken kunskap? Tester? Didaktisk litteratur. Möte 4 v 13 Litteraturdiskussioner. Revidera förtest Möte 5 v 16 Se resulttat av förtester. planera lektion 1. Möte 6 v 18 Planera lektion 1. Möte 7 v 19 Se film 1 och tester. Planera lektion 2 Möte 8 v 21 Se film 2 och tester. Planera lektion 3. Möte 9 v 22 Se film 3 och tester och avsluta. Förbered presentation

9 Vision En Learning study på gång alltid.
Ett ännu större fokus på undervisningens betydelse för elevers lärande i de olika kollegierna och arbetslagen. Ett ännu bättre elevresultat än idag. Inga underkända slutbetyg i något ämne. Learning study som en naturlig del av vår fortbildning och verksamhet: - ”Vilka två studier ska vi ha nästa år och vilka vill vara handledare?” Inga-Lill

10 Premisser för den enskilda läraren
Startföreläsning 1/ 9 möten a 90 min. Samtliga under torsdagar Läsning av litteratur Förberedelser av undervisning Planering, tester, filmning av undervisning, analys av undervisning Förberedelser och presentation av resultat i juni för kollegor Tuula

11 Premisser för handledaren
Övergripande ansvar, framtagande av litteratur, sammanhållande av möten. Utformning, genomförande och analys av förtester. Filmning av undervisning. Utformning, genomförande och analys av eftertester. Sammanfattande funktion. Tuula

12 Förutsättningar En Learning Study tar ca 10 veckor om man har ett möte i veckan på ca min. Vi gjorde en studie/termin. Man bör inte hålla på med andra projekt under tiden. 2 dagar per studie kompades ut, trots att studierna gjordes inom den arbetsplatsförlagda tiden. En gruppledare behövs som filmar, hittar litteratur och ”håller i” mötena.

13 Tiden? Lärarna använde sin kompetensutvecklingstid trots att mötena låg inom arbetstid 2 dagar per learning study fick kompas ut på höstlov/efter skolavslutning Lärarna deltog inte i andra projekt samtidigt En person behöver ca 3 timmar i veckan för att filma, testa mm


Ladda ner ppt "Att vara professionell"

Liknande presentationer


Google-annonser