Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärt– kärlmottagning med sköterska på Kvarnholmens Hälsocentral i Kalmar Birgit Åberg Karin Petersson Mats Edward 2009 till 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärt– kärlmottagning med sköterska på Kvarnholmens Hälsocentral i Kalmar Birgit Åberg Karin Petersson Mats Edward 2009 till 2013."— Presentationens avskrift:

1 Hjärt– kärlmottagning med sköterska på Kvarnholmens Hälsocentral i Kalmar Birgit Åberg Karin Petersson Mats Edward 2009 till 2013

2 Sköterskan outnyttjad resurs vid Blodtryck och Hjärtsvikt Blodtryck och hjärtsvikt kräver många kontakter tills målen uppnåtts Behov av läkartid tycks oändligt Varför inte använda sköterskekompetens för dessa patientgrupper?

3 Tidigare Doktorn fick hjälp med blodtryck och prover av labsköterskan men fick själv ta kontakt med patienter för att ordinera Doktorn som ringer är populär och man passar på att diskutera en mängd olika saker när doktorn ändå ringer Doktorn har alltid kronisk brist på tid Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, Ltkalmar.se

4 Idag Doktorn ordinerar mål med behandlingen och ordinerar läkemedel som sköterskan handlägger Sköterskan följer upp blodtryck och blodprov eller tar blodtryck och blodprov vid egna patientbesök till målen med behandlingen uppnåtts. Sköterskan sköter kontakten med patienten, ordinerar läkemedel doktorn skrivit recept på (sänker eller höjer dos) Sköterskan rapporterar i efterhand till doktorn eller resonerar med doktorn inför ny patientkontakt

5 Om våra hjärtkärlpatienter Vi har 7430 listade Vi har 690 hypertonipatienter varav 92 varit hos hjärtkärlsköterskan vid 170 besök och som haft 61 telefonkontakter Vi har 82 hjärtsviktspatienter som haft 61 mottagningsbesök och 38 telefonkontakter med hjärtkärlsköterskan

6 Distriktssköterskan som är hjärtkärlsköterska Flödesschema Hjärtsvikt Kvarnholmens hälsocentral Misstanke hjärtsvikt läkarbesök Utredning av läkare: EKG ev. BNP ev. ultraljud rtg pulm Hjärtsvikt Annan diagnos Nej Ja Beh.plan av läkare vid läkarbesök. Insättning av medicin Första besök hos hjärt-kärl-ssk Bltr, blodprov, Information, Vidare ord. Se checklista. Uppföljnings- besök hos ssk Rätt inställd medicin Årskontroll hos läkare Ja Nej Rapport till läkare. Ev. kompl läkemedelsord. Checklista Anamnes: Hälsohistoria Levnadsvanor; tobak, kost, alkohol, fys.aktivitet, sömn Socialt; familj, boende, stöd i omgivningen, ev. hjälp, intresse Åtgärd: Läkemedeluppföljning Information; hjärtsvikt, läkemedel, symtom som kan tyda på försämring, egenvårdsråd (vaccination, vätskerestriktion, vikt/bensvullnad, saltrestriktion, tobak, alkohol, kost/matlust, fys.aktivitet) Vårdplanering: Info. om plan/mål med läkemedels- behandling Erbjuder tel.kont. vid frågor samt v.b täta besök

7 Distriktssköterskan som är hjärtkärlsköterska Flödesschema Hypertoni Kvarnholmens hälsocentral Uppmätt Förhöjt bltr Minst 3 bltr på blod- trycksmott. eller 24 h bltr. (usk) Hypertoni Beh. plan upprättas vid läkarbesök Livsstilsmott. 6-12 mån Besök ssk Anamnes Uppföljning insatt med. Ny ordination Adekvat bltr.nivå Årskontroll Annan diagnos Ja Tel.kontakt: Provsvar Planering Uppföljing Nej Ja Nej Medicinering Nej Ja Rapport till läkare. Ev. kompl. medicin Checklista Anamnes: Hälsohistoria Levnadsvanor; tobak, kost, alkohol, fys.aktivitet, stress Läkemedel Åtgärd: Läkemedeluppföljning Information; livsstils- förändringar (regelbunden Motion, viktminskning, kost Alkohol, tobak, stress), läkemedel, förhöjt bltr och risker/följdsjukdomar Patienter med enbart diagnosen hypertoni utan annan samsjuklighet får vartannat år komma till läkare och vartannat år till sjuksköterska för årskontroll med provtagning före enligt rutin.

8 Vinster med hjärtkärlsköterska 1 Avlastar läkaren många kontakter Behov av kunskap finns Patientenkäter 2008-2012 visar att 12 % tycker sig ha biverkningar av blodtrycksmedicinen att 100 %! Tar sin medicin som ordinerats (vid varje enkät) att 25 % vill ha med information om sin medicin (sjunkande) att 85% mår bra på sin blodtrycksmedicin Sköterskan har mer tid per patient och är mycket bättre än doktorn på att tänka på patientens livsstil.

9 Vinster med hjärtkärlsköterska? 2 Blodtrycksutveckling Genomsnittligt blodtryck på alla våra patienter med diagnosen hypertoni och deras sist tagna blodtryck under året 2009 164/87 2010 156/85 2011 158/85 2012 146/83

10 Vinster med hjärtkärlsköterska 3 Vi har inte blivit bättre på läkemedelsbehandling och utredning av hjärtsvikt Vi tror dock att hjärtkärlsköterskan har en viktig roll för dessa patienter eftersom hon står för en mycket god tillgänglighet när patienten får problem. Hjärtkärlsköterskan har också som uppgift att ta över patientens årskontroll vartannat år – avlastar ytterligare läkarna

11 Framtid Fler hypertoniårsbesök hos Hjärtkärlsköterskan Ökat engagemang för livsstilsintervention tidigt hos corononarsjuka på kardiologremiss

12


Ladda ner ppt "Hjärt– kärlmottagning med sköterska på Kvarnholmens Hälsocentral i Kalmar Birgit Åberg Karin Petersson Mats Edward 2009 till 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser