Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FVF/2001-10-15/GE 1 Temadag Sundsvall.ppt Värmemätare i småhus Dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus FVF F:111 –Värmemätaren ska registrera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FVF/2001-10-15/GE 1 Temadag Sundsvall.ppt Värmemätare i småhus Dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus FVF F:111 –Värmemätaren ska registrera."— Presentationens avskrift:

1 FVF/2001-10-15/GE 1 Temadag Sundsvall.ppt Värmemätare i småhus Dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus FVF F:111 –Värmemätaren ska registrera den energi, som fjärrvärmecentraler överför till byggnaders värme- och tappvarmvattensystem. Mätare måste vara anpassade efter fjärrvärmecentralens sätt att reglera värmen och tappvarmvattnets temperatur. Vid användning av tappvarmvatten är både långa och mycket korta tappningar vanliga. Dessutom startar och avslutas de snabbt. Det ställer speciella krav på värmemätare.

2 FVF/2001-10-15/GE 2 Temadag Sundsvall.ppt

3 FVF/2001-10-15/GE 3 Temadag Sundsvall.ppt

4 FVF/2001-10-15/GE 4 Temadag Sundsvall.ppt Utförd kontroll av SP på värmemätare, uppdragsgivare Fjärrvärmeföreningen –Värmemätarna är uttagna från olika fjärrvärmeföretag och värmemätarna är av olika fabrikat. –Flödesgivarna är både av vinghjuls- och ultraljud typ. –Integreringsverken har batteridrift. –Temperaturgivarna är PT 100

5 FVF/2001-10-15/GE 5 Temadag Sundsvall.ppt Fyra olika typer av kompletta värmemätare har testats

6 FVF/2001-10-15/GE 6 Temadag Sundsvall.ppt Fjärrvärmecentralens funktion under delprov nr 1

7 FVF/2001-10-15/GE 7 Temadag Sundsvall.ppt Fjärrvärmecentralens funktion under delprov nr 2

8 FVF/2001-10-15/GE 8 Temadag Sundsvall.ppt Några slutsatser Proven som FVF gjort visar att värmemätarna i delprov 2 inte har samma mätnoggrannhet som delprov 1. Diagrammen som beskriver händelseförloppet i fjärrvärmecentralen ger tillverkare och användare av värmemätare information om vilka egenskaper värmemätare skall ha. Temperaturdifferensen under delprov 1 varierar mer än delprov 2 Vid funktionskontrollen borde energimätningen kunna redovisas mer detaljerat. Önskvärt att kunna logga energimätningen över kommunikationsutgången på integreringsverket.


Ladda ner ppt "FVF/2001-10-15/GE 1 Temadag Sundsvall.ppt Värmemätare i småhus Dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus FVF F:111 –Värmemätaren ska registrera."

Liknande presentationer


Google-annonser