Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöteknik i Värmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöteknik i Värmland"— Presentationens avskrift:

1 Miljöteknik i Värmland
Kan den utvecklas? Jörgen Persson och Dag Hallén Region Värmland/Energikontoret

2 Kartläggning gjord Fördjupad kartläggning av miljöteknik-”branschen” i Värmland Kartläggning av företag och aktörer Analys av företagsstruktur Styrkor och svagheter i Värmland Utvecklingsmöjligheter Behov av insatser Hagfors, Karlstad, Kil, Sunne och Säffle är med i Energimyndighetens program Uthållig kommun. De kommuner som deltar i Uthållig kommun arbetar med energifrågor inom områdena fysisk planering (planering av byggnader, mark m.m.), kommunens fastigheter, samarbete med näringslivet och kommunens transporter. Kommunerna ska helt enkelt bli bättre på att i sin vanliga verksamhet även tänka på energifrågorna och att arbeta för ett hållbart samhälle. 63 kommuner i landet deltar i Uthållig kommun. Programmet pågår mellan De kommuner som är med i Uthållig kommun är uppdelade i mindre arbetsgrupper där de utbyter erfarenheter med varandra. Energikontor runtom i landet fungerar som stöd för kommunernas arbetsgrupper. Energikontor Värmland samlar Hagfors, Kil, Sunne, Säffle, Vingåker och Lindesberg för samverkan. Karlstad samverkar med de övriga större städer som deltar. ”Miljöteknik är all teknik som direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö. Miljöteknik innefattar sådana varor, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar, sett ur ett livscykelperspektiv”.

3 Region Värmland är ett regionalt samverkansorgan som länets 16 kommuner och landstinget tillsammans har bildat. Syftet är att bli starkare i arbetet att skapa tillväxt här i Värmland och att fortsätta utveckla det vi är bra på i vår region.

4 Miljöteknikföretag i Värmland
120 företag och 6 andra aktörer inom området 30-tal miljökonsulter, flertal inom energieffektivisering Skogsföretagandet ger styrka och möjligheter Bl.a. pekas energieffektivisering ut som lämpligt fokusområde Glesbygd och samverkan svaghet Ekonomi och finansiering är ett hot

5 Arena med fokus på miljöteknik?
Omvärldsanalys, utbildning och forskning inom miljöteknik Fokus på specifika grenar Stöd från myndigheter Att lyfta fram de goda exemplen Hur arbetar vi vidare med frågan?

6 www.regionvarmland.se Energikontoret


Ladda ner ppt "Miljöteknik i Värmland"

Liknande presentationer


Google-annonser