Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogiskt arbete ur ett lokalperspektiv Förutsättningar Kurser Trender.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogiskt arbete ur ett lokalperspektiv Förutsättningar Kurser Trender."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogiskt arbete ur ett lokalperspektiv Förutsättningar Kurser Trender

2 Förutsättningar- Studentgruppen (G) Undervisningen är bara ca 20-25% av studenternas arbetstid Många studenter dag-pendlar Lokal rekrytering Stor kunskapsspridning Blandning av vuxenstudenter och ungdomsstudenter

3 Förutsättningar- Studentgruppen (FoU) Är anställda Förutsätts arbeta 40 timmar/vecka på universitetet Har personlig handledning Har ofta industrikontakter Bedriver ofta tillämpad forskning

4 Förutsättningar forskning Intern finansiering Extern finansiering Snabba kortare uppdrag varvas med mer omfattande och långsiktiga uppdrag

5 Förutsättningar- Avdelningsnivå Avdelningens personal 28 pers (Prof. 3, Doc 1, Adj 14, Dokt 10) 37 kurser 10 kurser 10p eller mer, resten 5p I medeltal 22 studenter per kurs Forskningsbudget i samma storleksordning som undervisning Samarbete Cylinda, Svensk Brikettenergi, KPA

6 Trender Fler kurser Färre studenter i varje kurs Tid för handledning av doktorander ökar dramatiskt Fler externa kontakter

7 Energiteknik, 5p Existerande traditionell kurs som konverterats Formen 1.lab, 2.självst, 3.lektion, 4.självst, do., 5.föreläsning)

8 Energi- och miljöteknik, 10p Först en verktygsdel en traditionell tentamen sedan projekt

9 Trender Färre föreläsningar Mer handledning i mindre grupper Fler introducerande laborationer Studenterna arbetar i skolan Distansstudierna ökar Fokus flyttas från läraren till lärandet och från hur det undervisas till hur kursen är upplagd


Ladda ner ppt "Pedagogiskt arbete ur ett lokalperspektiv Förutsättningar Kurser Trender."

Liknande presentationer


Google-annonser