Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöteknik för affärsutveckling och export - Regionens styrkor inom miljöteknik Mats Eklund Industriell miljöteknik Linköpings Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöteknik för affärsutveckling och export - Regionens styrkor inom miljöteknik Mats Eklund Industriell miljöteknik Linköpings Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Miljöteknik för affärsutveckling och export - Regionens styrkor inom miljöteknik Mats Eklund Industriell miljöteknik Linköpings Universitet

2 Hur stor är världsmarknaden? Uppskattningar av världsmarknaden talar om ca 500-600 miljarder dollar och den förväntas stiga till 688 miljarder dollar år 2010 (OECD). EU satsar årligen mer än fem miljarder kronor på att rusta upp miljön, främst i det forna Östeuropa. Asiens andel växer

3 Hur förändras omvärlden? Klimatförändring – energisystemens omvandling Ekonomisk tillväxt i stora delar av världen Förråden av naturresurser blir svårare och dyrare att nå Förråden av naturresurser i teknosfären växer “Miljötjänster” från naturen inte längre gratis

4 Sveriges försprång Reningsteknik Nyttiggöra avfall Förnyelsebar energi Utveckling av stora tekniska system – public/private partnership

5 Källor till kunskap om miljöteknik Sveriges miljöföretag 2003 – omsättning, export, sysselsättning, löner och utbildning. SCB Rapport 2005:2. www.scb.se Svensk miljöteknikexport 2005 – exportstatistik, företag och marknader. Exportrådet. www.swedishtrade.se Miljöteknikföretag i Linköping. M Eklund och O Hjelm 2005. www.ikp.liu.se/envtech/siie/ Miljöteknikföretag i Östergötland. J Onita och K Petersson 2005. www.ikp.liu.se/envtech/siie/

6 Miljöteknik får branschstatus i Sverige SCB – Sveriges miljöföretag 2003 Omsättning 240 miljarder och 90 000 sysselsatta (eller 130 miljarder i primär miljösektor) –Fordonsindustri 217 miljarder –Teleproduktindustri 87 miljarder

7 Kategorier av miljöföretag, SCB Utsläppsbehandling –Luftutsläppskontroll, Avloppshantering, Avfallshantering, Mark och grundvatten, Buller och vibrationer, Övervakning, kontroll och FoU, Utbildning, information Resurshantering –Kontroll av inomhusluft, Dricksvattenproduktion, Återvunnet material, Förnyelsebara energikällor, Energibesparing, Hållbart jordbruk & fiske, Hållbar skog, Hantering av naturkatastrofer, Ekoturism, Övrigt inkl naturvård Renare teknologier och produkter –Renare / resurseffektivare teknologier, Renare / resurseffektivare produkter

8 Sveriges miljöföretag 2003 i primär miljösektor MiljöområdeAntal arbetsställen Omsättning (milj SEK) Utsläppsbehandling405245838 Varav avfall 31000 Resurshantering489281438 Varav förnyelsebar energi 60000 Renare teknologier och produkter 1133582 Summa9057130858

9 Miljöteknikexportens omfattning, Svensk miljöteknikexport 2005, Exportrådet 25 miljarder –Har växt i genomsnitt 8% per år –2004 15% Miljöteknikexportökningen 2004 ledde till 3000 nya jobb Exportrådets prognos pekar på 10 000-15 000 nya jobb de närmaste fyra åren.

10 Företagens karaktär i exportrådets nätverk Stor andel små företag. I nätverket har cirka hälften av företagen mindre än 10 anställda Vatten- och avloppsteknik 40% av företagen Avfallshantering o återvinning 36% Luftrening 25% Bioenergi 19% 25 Östgötska företag är medlemmar

11 Exportmarknader Norden (21%) övriga Västeuropa (34%) Nordamerika (11%) Asien (12%), Öst-och centraleuropa (12%)

12 Framgångsfaktorer för miljöteknikexport (Exportrådet) Public private partnership Högklassiga referensobjekt på hemmaplan Lokal representation Samverkan –Nätverket svensk miljöteknikexport - samverkan –”Sustainable city” –SWENTEC

13 Regionens förutsättningar Över 400 miljöteknikföretag - Avfall och återvinning och förnybar energi är viktiga branscher Norrköping – centrum för återvinningsindustri Econova (det lokala kretsloppet), Fiskeby, Miljösäck, IL Recycling, Mirec m fl Linköping – centrum för förnybar energi: Tekniska Verken, Svensk Biogas Public/private partnership: LiU, Kommuner, Östsam, Länsstyrelsen

14 Sveriges miljöföretag 2003 Östergötland (SCB) 8 kommuner i Sverige har mer än 5% sysselsatta inom primär miljösektor. Två av dem ligger i Östergötland: Söderköping och Ydre. 435 arbetsställen med omsättning av 8 miljarder.

15 Regionala skillnader i miljöteknikexport Stockholm 34% Västra Götaland 19% Skåne 16% Östergötland 10% (2500 miljoner) Kronoberg 7% Skåne, Östergötland och Kronoberg har miljöteknikexport över genomsnittet

16 Inventeringens resultat, Linköpings kommun 155 miljöteknikföretag fördelade på branscher 100 miljödrivna företag

17 Vad utmärker Linköping? – Tekniska Verken! Teknikutveckling inom klassisk miljöteknik som metoder för rening av dagvatten, rökgaskondensat och kväve i avloppsvatten Systemintegration som t ex biogasproduktionen och det nya miljöanpassade asfaltverket. Tekniska Verken utvecklar produkter och tekniker främst för sin egen räkning och kommersialiserar inte allt det som utvecklas.

18 Vad utmärker Linköping? Klustret - Miljögeoteknik LinköpingSamverkanExempel i Regionen EnviproAlcontrolEconova Geo InnovaAquapointRGS 90 Johan Helldén ABCLM MiljöteknikWTC i Motala AB Milman SGI Tekniska Verken Soilrem Länsstyrelsen LiU

19 Är vi medvetna om att vi är världsledande i implementering av den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling? Sverige i Världen Östergötland i Sverige –avfallsteknik, –miljögeoteknik, –förnybar energi –systemintegration


Ladda ner ppt "Miljöteknik för affärsutveckling och export - Regionens styrkor inom miljöteknik Mats Eklund Industriell miljöteknik Linköpings Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser