Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F E L - Avtalsenlig - Ändamålsenlig - Ändamålsenlig särskild användning (insikts- och tillitskrav) - Provenlig - Väl förpackad - ”Befogad tillit”-enlig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F E L - Avtalsenlig - Ändamålsenlig - Ändamålsenlig särskild användning (insikts- och tillitskrav) - Provenlig - Väl förpackad - ”Befogad tillit”-enlig."— Presentationens avskrift:

1 F E L - Avtalsenlig - Ändamålsenlig - Ändamålsenlig särskild användning (insikts- och tillitskrav) - Provenlig - Väl förpackad - ”Befogad tillit”-enlig - Marknadsföringsenlig KöpL Kraven på varan + - Ej försäljningsförbud - Ej säkerhetsbrist - Följt info-åläggande KköpL Art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning Sn tror levererat fullt: felregler 3 KöpR

2 F E L Konkreta fel Faktiskt fel Brist Abstrakta fel Ändamålsfel Rådighetsfel Rättsligt fel Material-, tillverknings-, konstruktionsfel Ej fysiskt fel men olämpad för den avsedda användningen Offentlig föreskrift e d medför att varan inte kan användas på avsett sätt, jfr ändamålsfel Varan såld med sakrättslig belastning (31 § & 32 § 2 st KöpL gäller inte) Säljaren tror felaktigt att han levererat fullt 17-21 §§, 41 § 1 st, 43 § 3 st KöpL 16-19 §§ KköpL 17-21 §§, 41 § 1 st, 43 § 3 st KöpL 16-19 §§ KköpL

3 ”BEFINTLIGT SKICK” - avvikelse från uppgifter - underlåten upplysning om väsentligt förhållande - väsentligt sämre skick än kunnat förutsätta som antas inverkat på köpet Fel trots friskrivningsklausul om: 19 § KöpL - sämre skick än kunnat förutsätta 17 § KköpL

4 UNDERSÖKNING AV VARAN Före köpet 20 § Ej fel om - Måste antas känt till vid ”köpet” - Borde upptäckt vid företagen undersökning - Borde upptäckt om följt säljarens uppmaning att undersöka Före köpet 20 § Ej fel om - Måste antas känt till vid ”köpet” - Borde upptäckt vid företagen undersökning - Borde upptäckt om följt säljarens uppmaning att undersöka Om faktiskt undersökt Faktisk vetskap med viss bevislättnad Faktisk vetskap med viss bevislättnad Uttrycklig eller underförstådd Godtagbar anled- ning underlåta? Kns kunskap och erfarenhet av betydelse ”Borde”: = avtalsslutet

5 Rätt saknas om: - oförenligt betalnings-/ avlämnandesätt - omständigheterna annars talar emot UNDERSÖKNING AV VARAN - förskottsköp - postförskott (COD) - efterkrav (COD) - betalning mot dokument (CAD) Även om RÄTT: Omfattning beroende av varans karaktär och förpackning. Före betalning 49 § 2 st 36 § KKöpL Detentionsgrundad rätt Före betalning 49 § 2 st 36 § KKöpL Detentionsgrundad rätt

6 Efter avlämnandet 31 § Plikt enligt god affärssed 32 § (23 § KköpL) Indirekt undersökningsplikt gm reklamationsfrist Efter avlämnandet 31 § Plikt enligt god affärssed 32 § (23 § KköpL) Indirekt undersökningsplikt gm reklamationsfrist Även omdestinering/vidaretransport om Sn borde känt till möjligheten Ej sed: Inom skälig tid efter borde-upptäckt Om sed Så snart omständig- heterna medger UNDERSÖKNING AV VARAN Rätt uppskjuta till ankomst TRANSPORTKÖP:


Ladda ner ppt "F E L - Avtalsenlig - Ändamålsenlig - Ändamålsenlig särskild användning (insikts- och tillitskrav) - Provenlig - Väl förpackad - ”Befogad tillit”-enlig."

Liknande presentationer


Google-annonser