Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Ett ledningssystem är ett verktyg för företaget att nå framgång”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Ett ledningssystem är ett verktyg för företaget att nå framgång”"— Presentationens avskrift:

1 ”Ett ledningssystem är ett verktyg för företaget att nå framgång”

2 Varför ha ett ledningssystem?
Man är medveten om de fördelar systemet ger och man är ansvarstagande. Man har kundkrav. Ledningssystemet ska säkerställa god kontroll över verksamhetens utveckling både vad gäller mål, resurser, resultat och kostnader.

3 Viktiga frågeställningar att jobba med
Vilka brister har vi i verksamheten? Vad gör vi åt dem? Vem gör vad för att genomföra allt arbete på ett systematiskt och effektivt sätt ? Hur dokumenterar vi detta? Hur ska vi säkerställa att företaget strävar mot nya mål/ständiga förbättringar?

4 Huvuddelar i ett ledningssystem
NULÄGESANALYS Vår vision och övergripande mål POLICY Vad ska förbättras? MÅL Hur går vi till väga? MÅLPROGRAM Vem gör vad? INFÖRANDE OCH DRIFT Hur går arbetet? UPPFÖLJNING OCH KORR. ÅTGÄRDER Hur ska vi förbättra oss? Beslut vid LEDNINGENS GENOMGÅNG

5 Ledningssystem i gruppsamverkan
Bygger på ett koncept att små och medelstora företag arbetar tillsammans med att införa ledningssystem, med målsättning att certifieras mot standarderna ISO eller ISO Även OHSAS Man delar på arbete och kostnader så att införandet av systemet och revisioner blir både billigare och mindre tidskrävande för respektive företag. Gruppcertifiering bygger på ett samarbete mellan koordinatorn, uppdragsgivaren och ett ackrediterat certifieringsföretag. Varje företag får sitt alldeles egna certifikat.

6 Hur jobbar man rent praktiskt?
Företaget utser en MKA-ansvarig. Konsulten förbereder dokument och träffar MKA 1 gång/månad för genomgång. MKA arbetar därefter ”hemma” med denna del Arbetet pågår i ca 1 år, utbildning av all personal sker, sedan dags för revisioner. Följer man koordinatorns anvisningar så får man ett certifikat. Man brukar få några avvikelser som ska stängas inom några veckor. Efter första certifieringen finns ett serviceavtal. 1 gång/år är det uppföljande revision. Vart tredje år är det omcertifiering.

7 Beror på företagets storlek, verksamhet m.m.
Pris Beror på företagets storlek, verksamhet m.m. Kontakta Stipes!


Ladda ner ppt "”Ett ledningssystem är ett verktyg för företaget att nå framgång”"

Liknande presentationer


Google-annonser