Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

C-programmering ID120V William Sandqvist Stack och Kö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "C-programmering ID120V William Sandqvist Stack och Kö"— Presentationens avskrift:

1 C-programmering ID120V William Sandqvist william@kth.se Stack och Kö william@kth.se

2 Data i länkad lista William Sandqvist william@kth.se Stack Kö Det är enklast att nå länkade listor från ”ändarna”. Man lägger till eller tar bort element – men man flyttar inte om i listan.

3 Två sätt att hantera data William Sandqvist william@kth.se Stack och Kö först ut Stack sist in LIFO

4 Två sätt att hantera data William Sandqvist william@kth.se Stack och Kö först införst ut Kö FIFO

5 Likna stacken med en stege William Sandqvist william@kth.se Man kan bara kliva på i nedre ändan, push. Man kan bara kliva av i nedre ändan, pop. När någon ny kliver på måste inte alla andra på stegen ta ett kliv uppåt. Det räcker med att skapa en ny plats och ordna pekarna. När någon kliver av behöver inte alla ta ett steg nedåt. Det räcker med att ta bort platsen och ordna pekarna. Vi behöver inte flytta elementen i listan – bara ordna pekarna. Push

6 Stack, exempel William Sandqvist william@kth.se Ett exempel på hur man med en länkad lista och funktionerna push() och pop() skapar en datastack ( datastruktur ).  Programmet vänder på teckenordningen i en sträng  Att lagra och vända på ordningen är typiskt för stacken

7 Datatyper och funktionsprototyp William Sandqvist william@kth.se #include typedef struct { intheltalsData; } DataTyp ; typedef struct StackElementTyp { DataTypd; struct StackElementTyp *next ; } StackElementTyp ; typedef StackElementTyp*BottenPekarTyp ; voidPop( BottenPekarTyp *b, DataTyp *x ); void Push( BottenPekarTyp *b, DataTyp x ) ; int ArTom( BottenPekarTyp b ); void Baklanges( char xString[] ); Det data som vi vill lagra på stacken. Om man konstruerar Push() och Pop() för att ta en struct blir dessa funktioner generella. Nyttolast!

8 Datatyper och funktionsprototyp William Sandqvist william@kth.se #include typedef struct { intheltalsData; } DataTyp ; typedef struct StackElementTyp { DataTypd; struct StackElementTyp* next ; } StackElementTyp ; typedef StackElementTyp*BottenPekarTyp ; voidPop( BottenPekarTyp *b, DataTyp *x ); void Push( BottenPekarTyp *b, DataTyp x ) ; int ArTom( BottenPekarTyp b ); void Baklanges( char xString[] ); För att kunna lagra som en stack med en länkad lista så måste det finnas en next- pekare. Denna tillfogas av Push() m h a denna struct NULL StackElementTyp Push()

9 Datatyper och funktionsprototyp William Sandqvist william@kth.se #include typedef struct { intheltalsData; } DataTyp ; typedef struct StackElementTyp { DataTypd; struct StackElementTyp* next ; } StackElementTyp ; typedef StackElementTyp * BottenPekarTyp ; voidPop( BottenPekarTyp *b, DataTyp *x ); void Push( BottenPekarTyp *b, DataTyp x ) ; int ArTom( BottenPekarTyp b ); void Baklanges( char xString[] ); NULL StackElementTyp För att tydligt kunna skapa en pekare, handtag, till stacken (botten). OBS pekare! BottenPekarTyp

10 Datatyper och funktionsprototyp William Sandqvist william@kth.se #include typedef struct { intheltalsData; } DataTyp ; typedef struct StackElementTyp { DataTypd; struct StackElementTyp* next ; } StackElementTyp ; typedef StackElementTyp * BottenPekarTyp ; voidPop( BottenPekarTyp *b, DataTyp *x ); void Push( BottenPekarTyp *b, DataTyp x ) ; int ArTom( BottenPekarTyp b ); void Baklanges( char xString[] ); För att lägga till, i botten, stackelement på stacken NULL BottenPekarTyp

11 Bokstäver i omvänd ordning William Sandqvist william@kth.se int main(int argc, char *argv[]) { char strang[21] = {'\0'}; printf("Ge en str\204ng, max 20 tecken: --> "); scanf("%s", strang ); baklanges( strang ); printf ("\nBakl\204nges blir det:\t%s\n", strang ); system("PAUSE"); return 0; }

12 Fyller på stacken baklanges() William Sandqvist william@kth.se void Baklanges( char xString[] ) { int i; DataTyp data; BottenPekarTyp bottenPek = NULL ; for ( i=0 ; xString[i] != '\0' ; ++i ) { data.heltalsData = xString[i]; Push( &bottenPek, data ); } for ( i=0 ; xString[i] != '\0' ; ++i ) { Pop( &bottenPek, &data ); xString[i] = data.heltalsData ; } return; } NULL A n d e r s bottenPek

13 Push() William Sandqvist william@kth.se void Push( BottenPekarTyp *b, DataTyp x ) { BottenPekarTyp temp; temp = malloc(sizeof( StackElementTyp )); temp->d = x ; temp->next = *b ; *b = temp ; return; } bottenPek NULL A n d e r s invärde Både data in resp data ut Skapar stackelement, data + pekare utvärde invärde utvärde

14 baklanges()- Pop() William Sandqvist william@kth.se void Baklanges( char xString[] ) { int i; DataTyp data; BottenPekarTyp bottenPek = NULL ; for ( i=0 ; xString[i] != '\0' ; ++i ) { data.heltalsData = xString[i]; Push( &bottenPek, data ); } for ( i=0 ; xString[i] != '\0' ; ++i ) { Pop( &bottenPek, &data ); xString[i] = data.heltalsData ; } return; } NULL A n d e r s bottenPek

15 William Sandqvist william@kth.se void Pop( BottenPekarTyp *b, DataTyp *x ) { BottenPekarTyp b1 = *b ; if ( !ArTom( b1 )) { *x = b1 -> d ; *b = b1 -> next ; free( b1 ); } else printf("Tom stack!\n"); return; } bottenPek NULL A n d e r s utvärde invärde Både data in resp data ut Tar bort stackelement och återför data i den borttagna tunnan via *x. A Pop() utvärde invärde

16 bottenPek NULL A n d e r s Funktionen Baklanges() tar slut och har via referensen xString uppdaterat strängen i main(). Baklanges() void Baklanges( char xString[] ) { int i; DataTyp data; BottenPekarTyp bottenPek = NULL ; for ( i=0 ; xString[i] != '\0' ; ++i ) { data.heltalsData = xString[i]; Push( &bottenPek, data ); } for ( i=0 ; xString[i] != '\0' ; ++i ) { Pop( &bottenPek, &data ); xString[i] = data.heltalsData ; } return; } William Sandqvist william@kth.se

17 Kör main() int main(int argc, char *argv[]) { char strang[21] = {'\0'}; printf("Ge en str\204ng, max 20 tecken: --> "); scanf("%s", strang ); baklanges( strang ); printf ("\nBakl\204nges blir det:\t%s\n", strang ); system("PAUSE"); return 0; } William Sandqvist william@kth.se

18

19 Implementera en kö  en kö kan realiseras som en länkad lista via ett ”köhandtag” (struktur) håller man reda på början och slut i kön  med ”köhandtaget” kan man då lägga till data sist i kön resp plocka bort i början pekare data pekare data pekare data pekare data NULL börjanPek slutPek Själva kön ”köhandtaget” William Sandqvist william@kth.se

20 Kö funktionsprototyper William Sandqvist william@kth.se void StallDigIKon( KoTyp*, DataTyp);  placerar data sist i kön. void Nasta( KoTyp*, DataTyp* );  återför datat som är först i kön och tar sedan bort det från kön int ArTom( KoTyp );  returnerar 1 om kön är tom annars 0. DataTyp VemPaTur( KoTyp );  returnerar datat som ligger först i kön

21 Detta program tar emot heltal från tangentbordet och lagrar dem i en kö. På kommando kan det första talet i kön plockas bort. Kö programexempel William Sandqvist william@kth.se Provkör vid lab!

22 Hur det fungerar pekare data pekare data pekare data pekare data NULL börjanPek slutPek Själva kön ”köhandtaget” William Sandqvist william@kth.se /* queue.c */ #include typedef struct { int heltal; } DataTyp ; typedef struct KoElementTyp { DataTypd; struct KoElementTyp* next ; } KoElementTyp ; Datat som programmet skall bearbeta inläses till en struct av typen DataTyp. Funktionen StallDigIKon() tillfogar en next-pekare och lagrar detta, data och pekare, i en ny struktur av typen KoElementTyp. Denna inlänkas sedan sist i kön.

23 Hur det fungerar pekare data pekare data pekare data pekare data NULL börjanPek slutPek Själva kön ”köhandtaget” William Sandqvist william@kth.se typedef struct KoElementTyp { DataTyp d; struct KoElementTyp *next ; } KoElementTyp ; typedef KoElementTyp * KoElementPekarTyp ; typedefstruct KoTyp { KoElementPekarTyp koBorjanPek, koSlutPek ; } KoTyp ; StackElementTyp *BottenPekarTyp ;

24 Ställ dig i kön pekare data pekare data pekare data pekare data NULL börjanPek slutPek ”köhandtaget” pekare data pekare data pekare data pekare data NULL börjanPek slutPek ”köhandtaget” Ny till slutet av kön William Sandqvist william@kth.se

25 StallDigIKon() void StallDigIKon( KoTyp* koPek, DataTyp x) { KoElementPekarTyp temp; temp = malloc(sizeof(KoElementTyp)) ; temp->d = x; temp->next = NULL ; if ( ArTom( *koPek )) koPek->koBorjanPek = koPek->koSlutPek = temp ; else { koPek->koSlutPek->next = temp ; koPek->koSlutPek = temp ; } return ; } William Sandqvist william@kth.se

26 Nästa! pekare data pekare data pekare data pekare data NULL börjanPek slutPek ”köhandtaget” Ska betjänas William Sandqvist william@kth.se pekare data pekare data pekare data NULL börjanPek slutPek ”köhandtaget” Ny först i kön!

27 Nasta() void Nasta( KoTyp* koPek, DataTyp* xPek) { KoElementPekarTyp temp = koPek->koBorjanPek ; if ( !ArTom( *koPek ) ) { *xPek = temp -> d ; koPek->koBorjanPek = temp->next ; free( temp ); } else printf("Tom k\224! \n"); return; } William Sandqvist william@kth.se

28 main() int main(int argc, char *argv[]) { char c ; DataTyp data; KoTyp ko = {NULL, NULL}; Info(); while (printf("--> "),scanf(" %c",&c), c != 'a' ) { if ( c=='+'){scanf("%d", &data.heltal); StallDigIKon( &ko, data ); } else if ( c=='-' ) if ( ArTom( ko )) printf("Tom k\224! \n"); else { Nasta( &ko, &data ); printf("%d har tagits bort från k\224n!\n", data.heltal); } system("PAUSE"); return 0; } William Sandqvist william@kth.se

29 ArTom() int ArTom(KoTyp k) { if(k.koBorjanPek != NULL) return 0; /* Är INTE tom */ else return 1; /* Är tom */ } William Sandqvist william@kth.se Inte mycket att bråka om …

30


Ladda ner ppt "C-programmering ID120V William Sandqvist Stack och Kö"

Liknande presentationer


Google-annonser