Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planeringsdagar 24 – 25 februari 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planeringsdagar 24 – 25 februari 2014"— Presentationens avskrift:

1 Planeringsdagar 24 – 25 februari 2014
eHälsa i kommunerna Välkomna till Planeringsdagar 24 – 25 februari 2014

2 eHälsa i kommunerna Program Måndag 24 februari 13.00 Inledning
Presentation av genomförda pilotprojekt i kommunerna Kaffe och incheckning 15.15 Fortsatt presentation kommunerna Länsdelsvisa diskussioner Styrgruppsmöte Styrgruppen Tillgång till Relaxavd Middag

3 eHälsa i kommunerna Presentation kommunerna:
Digital signering Cecilia Lundberg Örebro Inventering e-Tjänster Eva Sporre Karlskoga Nattfrid Veronica Wester Nora Kaffe o inkvartering Visuell o verbal kommunikation Jenni Rundqvist Degerfors Personliga ass. Mobil dokumentation Eva Sporre Karlskoga

4 Länsdelsvisa diskussioner Planerade projekt 2014
eHälsa i kommunerna Länsdelsvisa diskussioner Planerade projekt 2014 Grundkrav: Konkret projektplan Länet lämnar in en konkret projektplan över vad som ska genomföras inom de målområden som man avser satsa på, i namngivna kommuner, och på vilket sätt detta förväntas bidra till nytta för den enskilde eller möjlighet till effektivisering hos huvudmän och utförare. Socialstyrelsens krav: För ett godkännande ska planen innehålla minst följande fyra uppgifter: Namn på de kommuner som ska delta En kortfattad beskrivning av vad som ska genomföras, på ”output”-nivå. Vi behöver inte detaljer om alla möten, alla kontakter etc. Ett eller flera mål, dvs. beskrivning på vilket sätt satsningen förväntas bidra till nytta eller effektivisering En preliminär budget för hela projektet, stimulansmedel och egeninsats

5 eHälsa i kommunerna Program Tisdag 25 februari 8.30 God Morgon
8.45 Avrundning länsdelsvis Diskussion i storgrupp Kaffe Presentation av genomfört pilotprojekt i Örebro kommun 10.15 Presentation av Förstudierapport – gemensam styrning och systemförvaltning Regionalt program 11.00 SKL- information, övrig information, avslutning Lunch

6 eHälsa i kommunerna Presentation kommunerna:
Lifeplanner Magnus Lagergren Örebro Presentation: Förstudierapport – Gemensam styrning och systemförvaltning Boel Lindblom Regionalt program Ulrika Landström Marie Gustafsson

7 eHälsa i kommunerna Information Uppföljning SKL Socialstyrelsen:
Uppföljningar av måluppfyllelsen kommer att genomföras av SKL ca 2 ggr under 2014 och då via en webbenkät Socialstyrelsen: Återrapportering angående grundkraven Ekonomiska redovisning som ska ligga till grund för bedömningen om villkoret är uppfyllt för att få behålla stimulansmedlen. En uppföljning på projektnivå. Denna uppföljning ska innehålla uppgifter och uppgifter om: Region/län Kommuner som deltagit i projektet Namn eller kort beskrivning av projektet Insatsområde (ett av de sex målområdena) Tilldelade stimulansmedel Egna tillförda medel Total förbrukning (slutliga uppgifter för 2014) Därav personalkostnader Därav konsultkostnader Därav övriga kostnader Antal timmar kommunal personal har lagt ned i projektet Antal timmar personal i privata verksamheter har lagt ned i projektet Kort beskrivning av vad ni har åstadkommit med hjälp av stimulansmedlen. Max en halv A4-sida. Kort beskrivning av hur privata verksamheter har involverats i utveck­lingsarbetet.

8 eHälsa i kommunerna Övrig information: Stöd för NPÖ 2014
Projekt Verksamhetslyftet Askersunds kommun Informationsdag om ”konceptet” och digitala larm Inspirationsdag om e-hemtjänst 29/4 Västerås stad Vitalis mässan 8-10 april Svensak Mässan Göteborg

9 TACK !!! För ert engagemang Solveig Solveig.sundh@regionorebro.se


Ladda ner ppt "Planeringsdagar 24 – 25 februari 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser