Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biogeografi= studiet av arters fördelning och de processer som orsakar fördelningen Geologisk tid - långtidsprocesser Plattektonik Artbildnings- och utrotningsmönster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biogeografi= studiet av arters fördelning och de processer som orsakar fördelningen Geologisk tid - långtidsprocesser Plattektonik Artbildnings- och utrotningsmönster."— Presentationens avskrift:

1 Biogeografi= studiet av arters fördelning och de processer som orsakar fördelningen Geologisk tid - långtidsprocesser Plattektonik Artbildnings- och utrotningsmönster Bildning av berg och floder Nedisningar (glaciationer) Vulkaner

2 1. Temperaturen Påverkar ämnes- omsättningen Artantalet minskar mot polerna Artantalet minskar med höjden Spridning och reproduktion beroende av hög sommartemperatur Överlevnad ofta beroende av vintertemperaturen

3 Vegetationsperiodens längd Temperatursumman Vissa arter tål nedfrysning, t.ex. björndjur (Tardigrada) Proteiner koagulerar vid hög temperatur Skillnad mellan jämnvarma och växelvarma djur

4 Övervintring

5 2. Vatten Osmolaritet (salinitetens inverkan på osmosen), turgortrycket Uttorkningsrisk, åtgärder, t.ex. xerofyter Luftfuktighet (ökar norrut p.g.a. Minskad avdunstning, väst-öst gradient) pH Jonsammansättning (mineralinnehåll)

6 3. Strålning a)Ljus- fotosyntesen - fotoperiodicitet (ljusrytmer) - värme b)Joniserande strålning - > melanism som skydd på högre höjd

7 4. Tryck: dykarsjuka/bergssjuka 5. Vinden Påverkar temperaturen (vindavkylningsfaktorn) Ökar avdunstningen Mekanisk påverkan på träd, t.ex. skärgårdstallar och –enar.

8 6. Jordmån (t.ex. struktur, pH, kalkhalt) 7. Elden Nödvändig för vissa ekosystem, t.ex. savannerna Återför mineralämnen (=försnabbad nedbrytning) Vissa barrträds kottar öppnas av värmen ”steriliserar”marken och minskar konkurrensen

9 Biotiska faktorer konkurrens predation/parasitism fördelning av habitat bytesfördelning krav på boplatser sjukdomar närvaro av symbiont

10 Fysisk komplexitet – flera platser att vara på, flera arter (t.ex. klippig tidvattenstrand vs. sandstrand)

11 Exempel på diversitetsmönster

12 Storskaliga fördelningar = biom (= habitat typer) Klimatet är ansvarigt för fördelningen av biom >>> vad som än rubbar klimatet och vädermönstret så påverkar det också fördelningen av arter

13 Floristiska riken Zoogeografiska provinser

14


Ladda ner ppt "Biogeografi= studiet av arters fördelning och de processer som orsakar fördelningen Geologisk tid - långtidsprocesser Plattektonik Artbildnings- och utrotningsmönster."

Liknande presentationer


Google-annonser