Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geologisk tid - långtidsprocesser Plattektonik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geologisk tid - långtidsprocesser Plattektonik"— Presentationens avskrift:

1 Biogeografi= studiet av arters fördelning och de processer som orsakar fördelningen
Geologisk tid - långtidsprocesser Plattektonik Artbildnings- och utrotningsmönster Bildning av berg och floder Nedisningar (glaciationer) Vulkaner

2 1. Temperaturen Påverkar ämnes-omsättningen
Artantalet minskar mot polerna Artantalet minskar med höjden Spridning och reproduktion beroende av hög sommartemperatur Överlevnad ofta beroende av vintertemperaturen

3 Vegetationsperiodens längd
Temperatursumman Vissa arter tål nedfrysning, t.ex. björndjur (Tardigrada) Proteiner koagulerar vid hög temperatur Skillnad mellan jämnvarma och växelvarma djur

4 Övervintring

5 2. Vatten Osmolaritet (salinitetens inverkan på osmosen), turgortrycket Uttorkningsrisk, åtgärder, t.ex. xerofyter Luftfuktighet (ökar norrut p.g.a. Minskad avdunstning, väst-öst gradient) pH Jonsammansättning (mineralinnehåll)

6 3. Strålning Ljus - fotosyntesen - fotoperiodicitet (ljusrytmer)
- värme b) Joniserande strålning - > melanism som skydd på högre höjd

7 4. Tryck: dykarsjuka/bergssjuka
5. Vinden Påverkar temperaturen (vindavkylningsfaktorn) Ökar avdunstningen Mekanisk påverkan på träd, t.ex. skärgårdstallar och –enar.

8 6. Jordmån (t.ex. struktur, pH, kalkhalt)
7. Elden Nödvändig för vissa ekosystem, t.ex. savannerna Återför mineralämnen (=försnabbad nedbrytning) Vissa barrträds kottar öppnas av värmen ”steriliserar”marken och minskar konkurrensen

9 Biotiska faktorer konkurrens predation/parasitism
fördelning av habitat bytesfördelning krav på boplatser sjukdomar närvaro av symbiont

10 Fysisk komplexitet – flera platser att vara på, flera arter (t. ex
Fysisk komplexitet – flera platser att vara på, flera arter (t.ex. klippig tidvattenstrand vs. sandstrand)

11 Exempel på diversitetsmönster

12 Storskaliga fördelningar = biom (= habitat typer)
Klimatet är ansvarigt för fördelningen av biom >>> vad som än rubbar klimatet och vädermönstret så påverkar det också fördelningen av arter

13 Floristiska riken Zoogeografiska provinser

14


Ladda ner ppt "Geologisk tid - långtidsprocesser Plattektonik"

Liknande presentationer


Google-annonser