Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö en modell för rehabilitering av hemmaboende äldre i Falun Ett samverkansprojekt mellan Falu kommun och Närsjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö en modell för rehabilitering av hemmaboende äldre i Falun Ett samverkansprojekt mellan Falu kommun och Närsjukvården."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö en modell för rehabilitering av hemmaboende äldre i Falun Ett samverkansprojekt mellan Falu kommun och Närsjukvården i Falun

2 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 2 Syfte; Öka förutsättningarna för att Kersti ska få en effektiv rehabilitering av hög kvalitet samt att möta Kerstis behov av rehabilitering oavsett var hon befinner sig i vårdkedjan.

3 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 3 Vision; Vi skall göra ”Falumodellen” lika känd som Falukorven!

4 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 4 Bakgrund Landstinget har HSL-ansvar i ordinärt boende. Pilotprojekt finansierat av stimulansmedel (2007-2008). Mot en av 22 hemtjänstgrupper Mot en av fem vårdcentralsområden 41 personer (medelålder 84 år) deltog i projektet Tillgänglighet – Ökad bemanning och närvaro av rehabpersonal. Snabba och tidiga insatser. Samordning – Tvärprofessionellt teamsamarbete. Målsättning – Tydliga och gemensamma dokument. Delaktighet – Lyhördhet för Kerstis önskan och vilja.

5 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 5 Kersti säger; ” Jag behöver hjälp att klä mig men klarar knapparna själv” ”Idag städar vi lite mindre och njuter desto mer av en promenad”. ”Det går sakta men det går framåt”.

6 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 6 Hemtjänsten säger; Ökad närhet/samarbete med Rehabpersonalen. Snabba insatser vid behov av rehabilitering och träning. Välorganiserade vårdplaneringar. Ökad insikt hos personalen att arbeta med ”Händerna på ryggen”.

7 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 7 Distriktsläkaren säger; Liten tids- och arbetsinsats ger mycket till hela teamet.

8 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 8 Distriktssköterskan säger; Vårdplanering ger tydlig ansvarsfördelning.

9 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 9 Arbetsterapeut, Sjukgymnast och Rehabassisten säger; Händer i vardagen

10 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 10 Arbetsterapeut, Sjukgymnast och Rehabassisten säger; Du skall icke stjäla

11 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 11 Samhällsekonomiska vinster; Kortare vistelsetid på Falu lasarett Minskat betalningsansvar på Falu lasarett Minskade återinskrivningar till Falu lasarett Hemtjänsttimmar har minskats eller tagits bort Ingen inskrivning till kommunens korttidsenhet Bättre nyttjande av hjälpmedel

12 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 12 Vad gör vi nu? Implementera och integrera det arbetssätt, som testades i projekt ”Rehabilitering i hemmiljö”, inom hela Falu kommun (2009-2011). Vetenskaplig studie med syfte att utvärdera effekten av insatserna med fokus på fysisk förmåga, grad av självständighet samt psykosociala och hälsoekonomiska faktorer.

13 2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö Sid 13 Kontaktpersoner: Projektledare; Åsa Bruhn, asa.bruhn@falun.seasa.bruhn@falun.se Hemtjänst; Christina Bark, christina.bark@falun.sechristina.bark@falun.se Helena Eriksson, helena.b.eriksson@falun.sehelena.b.eriksson@falun.se Distriktsläkare; Kristina Dufvenberg,kristina.dufvenberg@ltdalarna.sekristina.dufvenberg@ltdalarna.se Distriktssköterska; Margareta Ahlberg, margareta.ahlberg@ltdalarna.semargareta.ahlberg@ltdalarna.se Arbetsterapeut; Liselotte Nordell, liselotte.nordell@ltdalarna.seliselotte.nordell@ltdalarna.se Sjukgymnast; Eva Wehrnlund, eva.wehrnlund@ltdalarna.seeva.wehrnlund@ltdalarna.se


Ladda ner ppt "2015-03-31 Rehabilitering i hemmiljö en modell för rehabilitering av hemmaboende äldre i Falun Ett samverkansprojekt mellan Falu kommun och Närsjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser