Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgruppernas mellanrapporter mars 2008. Arbetsgrupp nr 2: Arbetsgruppen ger förslag om hur förvaltningen och ekonomin handhas Christina Öling, ordf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgruppernas mellanrapporter mars 2008. Arbetsgrupp nr 2: Arbetsgruppen ger förslag om hur förvaltningen och ekonomin handhas Christina Öling, ordf."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgruppernas mellanrapporter mars 2008

2 Arbetsgrupp nr 2: Arbetsgruppen ger förslag om hur förvaltningen och ekonomin handhas Christina Öling, ordf. Markus Myllyoja Agneta Riddar Rabbe Eklund

3 IT-VERKSAMHETEN FRÅN OCH MED 1.1.2009 Databaserna inom samarbetsområdet skall sammanslås. It-ansvarig Fredrik Holmberg och It-administratör Kim Smeds har utrett linjealternativen mellan verksamhetspunkterna inom Oravais Vörå- Maxmo samkommun. It-ansvarig Holmberg har i samråd med Rune Österlund utrett antalet licenser inom Oravais Vörå-Maxmo samkommun. Arbetsgruppen tar del av utredningen på arbetsgruppens möte den 26 april. Arbetsgruppen förordade att ABILITA inom maj månad gör en ”testkörning” på sammanslagningen av databaserna. I detta ärende beslöt arbetsgruppen att Holmberg och ekonomichef Eklund utarbetar en anbudsbegäran på dataanslutningarna till verksamhetspunkterna i Oravais Vörå-Maxmo samkommun. Abilita utreder med befolkningsregistercentralen möjligheterna om ett fullständigt befolkningsregister för samtliga tre kommuner i samarbetsområdet.

4 SAMARBETSOMRÅDETS AVTAL Enligt ramavtalet övergår ansvaret för befintliga avtal inom folkhälsoarbetet till vårdnämnden den 1.1.2009. Arbetsgruppen har gett Agneta Riddar, Gunilla Jusslin, Yvonne Nybo och Anders Furustrand i uppgift att inom april månad utarbeta ett förslag till eventuella åtgärder med avtal som berör hälso- och sjukvården. Arbetsgruppen utarbetar ett förslag till eventuella åtgärder för övriga avtal. Till slutrapporten uppgörs ett helhetsförslag med vilka avtal som bibehålls och övergår till vårdnämnden från och med 1.1.2009 och vilka avtal som sägs upp.

5 VÅRDNÄMNDENS INSTRUKTION Enligt ramavtalet skall vårdnämnden utarbeta en instruktion för nämnden i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Instruktionen skall godkännas av värdkommunens fullmäktige. Arbetsgruppen har i samråd med Korsholms kanslichef Solveig Söderback diskuterat utformningen av vårdnämndens instruktion. Arbetsgruppens förslag till instruktion bifogas till slutrapporten. Enligt ramavtalet skall vårdnämnden utarbeta en instruktion för nämnden i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Instruktionen skall godkännas av värdkommunens fullmäktige.

6 PRISSÄTTNINGEN Vårdnämndens preliminära budget och ekonomiplan skall tillställas avtalskommunerna inom september månad 2008. För att komma igång med prissättningen gav arbetsgruppen utvecklingschef Alice Backström i uppdrag att inom ramen för vårdnämndens budget utreda möjligheten till extern hjälp. Offert begärdes in av revisor Håkan Fant vid Audiator. Arbetsgruppen godkände offerten, vilket innebär att Sirkka Vainio från Karleby kommer att vara huvudansvarig för utarbetandet av en prissättningsmodell med bistånd från Håkan Fant. Alice Backström, Agneta Riddar, Gunilla Sandberg, Gunilla Jusslin och Rabbe Eklund kommer att bistå i arbetet med definieringen av produkterna och framtagandet av basmaterial från bokföringen och statistik från MEDIX.

7 SAMARBETSOMRÅDETS FASTIGHETER Enligt ramavtalet skall vårdnämnden hyra alla verksamhetsutrymmen som behövs för verksamheten. Arbetsgruppen har i samråd med Korsholms fastighetschef Peder Pedersen diskuterat dataprogrammet Haahtela. Med stöd av dataprogrammet kan hyrorna för verksamhetsutrymmena beräknas på likartade grunder. Arbetsgruppen förordar att dataprogrammet Haahtela införskaffas för samtliga tre kommuners del och att samarbetsområdets fastigheter tas som pilotprojekt.

8 MASKINER OCH INVENTARIER Enligt ramavtalet skall vårdnämnden från och med 1.1.2009 hyra befintliga maskiner och inventarier som finns upptagna i Oravais Vörå- Maxmo samkommuns balansräkning. Inom Oravais Vörå-Maxmo samkommun utreds som bäst vilken utrustning som finns upptagen i balansräkningen. Utöver detta utreds även vilken utrustning som inte finns upptagen i samkommunens nuvarande balansräkning och därmed ställs avgiftsfritt till vårdnämndens förfogande 1.1.2009.

9 Utgångspunkten är att samarbetsområdet har en telefonväxel i Korsholm och en underväxel i Oravais. Båda telefonväxlarna använder sig av Ericssons system, vilket underlättar samarbetet mellan växlarna. Enligt Vasa läns telefon skall telefonväxlarna uppdateras för att kunna ha ”kontakt” med varandra. Oravais Vörå-Maxmo samkommun har köpeavtal med Oravais kommun angående förvaltnings- och ekonomitjänster, dvs. 2,5 kanslitjänster och 0,5 högre tjänsteinnehavare. Diskussioner fortgår gällande löneräkning, fakturering och ekonomifunktionen. Diskussioner har förts med fastighetschef Peder Pedersen angående stödtjänster inom Oravais Vörå-Maxmo samkommun. Diskussioner fortgår gällande fastighetsskötsel, bespisning och städning. STÖDTJÄNSTER


Ladda ner ppt "Arbetsgruppernas mellanrapporter mars 2008. Arbetsgrupp nr 2: Arbetsgruppen ger förslag om hur förvaltningen och ekonomin handhas Christina Öling, ordf."

Liknande presentationer


Google-annonser