Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra och Inre Finland: Innovativ kultur- hur gör vi ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra och Inre Finland: Innovativ kultur- hur gör vi ?"— Presentationens avskrift:

1 Västra och Inre Finland: Innovativ kultur- hur gör vi ?
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Innovativ kultur- hur gör vi ? uusi

2 Regionförvaltnings-verket i Västra och Inre Finland:
Ett välmående samhälle Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

3 Proaktiv tillsyn, samarbete, informationsstyrning
Utveckling av bildningsväsendet,informationsstyr-ning och proaktiv tillsyn Tillsyn över social- och hälsovårdstjänster inklusive tillgång till kompetent arbetskraft och proaktiv granskning av markplanering Utvärdering av basservicen Främjande av hälsa Missbrukarvård och förebyggande av våld Främjande av kommunernas välfärds- och säkerhets- planering LSSAVI Arbetarskydd/säkerhetsledning, Arbetshälsa, Miljöskydd KOMMUNEN = en livskraftig miljö Infrastruktur, en trygg och trivsam miljö Miljö- och hälsovård Våren 2014 reder LSSAVI ut a) hurdana kontaktnätverk som skapats med kommunerna, b) hurdana modeller/former för kommunsamarbete används inom olika teman/ärenden och c) utifrån de föregående huruvida de använda rutinerna är bra eller om de borde utvecklas och samordnas. Kompetent arbetskraft Närings- livet Offentliga och privata tjänster Proaktiv tillsyn, samarbete, informationsstyrning Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

4 FRÄMJANDE AV KOMMUNERNAS VÄLFÄRDS- OCH SÄKERHETSPLANERING
En välmående, trygg och livskraftig miljö Vision 2020 Fullmäktigespecifika åtgärdsprogram 2013–2016 och 2017–2020 FRÄMJANDE AV KOMMUNERNAS VÄLFÄRDS- OCH SÄKERHETSPLANERING En livskraftig kommun (en produktiv miljö) Infrastruktur, en trygg och trivsam miljö Kompetent arbetskraft Tjänster – offentliga och privata Näringslivet 2020 2019 2018 2017 2016 2015 En välmående, trygg och livskraftig miljö Nuläge 2013 2014 2013 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

5 kommun (produktiv miljö)
Verksamhetsstyrningssystem för välfärdstjänster och säkerhet i en dynamisk kommun (produktiv miljö) LSSAVI 2010 Kommunal välfärds- och säkerhetsrapport vart 4:e år/ MINISTERIER, CENTRALA ÄMBETSVERK REGIONFÖRVALTNING KOMMUNER/ /huvudsaklig inmatare) Dynamisk, elektronisk VÄLFÄRDS- OCH SÄKERHETS- PLATTFORM (geodatadimension) AVTALADE kvantitativa välfärds- och säkerhetsindikatorer: fundament för den elektroniska välfärds- och säkerhetsrapporten Adekvat välfärds- och säkerhets-information: lägesbild för ministerier, centrala ämbetsverk, regionförvaltning och kommuner Databanker ELEKTRONISKT MEBORGARRÅD ANHÖRIGAS OBSERVATIONER TJÄNSTELEVERANTÖRERS ELEKTRONISKA OBSERVATIONSSYS-TEM MEDBORGARNAS SÄKERHETS- OBSERVATIONER ELEKTRONISKT OBSERVATIONSSYS-TEM FÖR VÄLFÄRDSTJÄNSTER-NAS INSPEKTÖRER KOD FÖR OMSORG Kvalitativa välfärds- och säkerhets- indikatorer Prognoser visioner, jämförelser Historisk utveckling, trender Utveckling: Kommunförbundet (+ Terps) och PATIO = Verksamhetsstyrningssystem för välfärd och säkerhet c/o LSSAVI

6 Vision för verksamhetsstyrningssystemet för välfärd och säkerhet
Jämförbar och behovsinriktad dynamisk information om data och tidsserier PATIO – POSITIONERINGSBASERAT VERKSAMHETSSTYRNINGSSYSTEM FÖR VÄLFÄRD OCH SÄKERHET Elektronisk välfärds- och säkerhetsrapport ÖVERFÖRING AV INFORMATION VIA DEN ELEKTRONISKA VÄLFÄRDSRAPPORTEN Kommunen, huvudsaklig inmatare av information Andra inmatare av information MINISTERIER, CENTRALA ÄMBETSVERK REGIONFÖRVALTNING, SAMKOMMUNER Data- banker Medbor-gare Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland/Verksamhetsstyrningssystem för välfärd och säkerhet

7 Värdeprocess i den blå boken ”Målet är att stärka livskontrollen och minska marginaliseringen” exempel Koden för omsorg Knowhow – Get a Life! Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

8 KODEN FÖR OMSORG – modell för tidigt ingripande
Barn/ ung Myndighet: Skolan, Ungdomsväsendet, Socialväsendet Polisen etc. Tredje sektorn omsorg omsorg omsorg bry dig Omsorg Förebyggande av marginalisering Diskutera och stöd Bygger på finländskt innovationsdatasystem Aktualiserat bekymmer Stödåtgärder om vilka avtalas med barnet och den unga och livskontroll Myndighet bry dig Barn/ ung Pilotprojekt startar 2014 Johanna Sorvettula/Marja-Riitta Vest

9 20– Botniahallen, Korsholm/Vasa I samband med Knowhow-mässan årets viktigaste välfärds- och säkerhetskonferens och -evenemang – Get a life! I samarbete med Expo Österbotten Ab Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

10 media KNOWHOW – GET A LIFE! – Mäss- och konferensevenemang som kombinerar ungas välfärd och säkerhet, rekrytering och livskontroll

11 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Ett tryggt samhälle Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

12 Individens välbefinnande
SAMARBETSGRUPP FÖR ÖVERGRIPANDE SÄKERHET Ordf. LSSAVI Samordning av planer och verksamhet Modeller för myndighetssamarbete; proaktiv säkerhetsplanering, informationsstyrning och samarbete; polisen, räddningsväsendet, försvarsmakten, sjukvårdsdistrikten etc. AVI-områdets beredskapskommitté, ordf. LSSAVI Sekretariat Ordf. LSSAVI Övergripande försvarsarbete Ideellt Utbildningsmässigt Handräckning Säkerhetsplanering inom kommuner/ offentlig förvaltning Administration av lägesbild av säkerheten Säkerhetsplanering i företag Regionala beredskapskommittéer Säkerhetskommunikation Förebyggande av marginalisering och stärkning av delaktighet Beredskapsplanering i kommuner Beredskapsplanering i företag Utveckling av säkerhetskompetens Missbrukarvård Regionala försvarskurser Förebyggande av våld och brott Bekämpning av våldsam extremism Omsorg om individers trygghetskänsla och psykiska välbefinnande Utveckling av säkerheten i vardagen och boendet inklusive planering av den bebyggda miljön Mångkultur, invandring Bekämpning av våldsam extremism Individens välbefinnande Fokus på övergripande säkerhetsplanering

13 SAMARBETSGRUPP FÖR ÖVERGRIPANDE SÄKERHET Ordf. LSSAVI
Samordning av planer och verksamhet LSSAVI-områdets beredskapskommitté, ordf. LSSAVI Samordning av beredskapsplanering och beredskap Sekretariat Ordf. LSSAVI Inre säkerhet Företagens säkerhet Förebyggande av marginalisering och stärkning av delaktighet * Missbrukarvård Bekämpning av våld och brott Utveckling av säkerheten i vardagen och boendet inklusive planering av den bebyggda miljön Mångkultur och invandring Övergripande försvar och beredskapsplanering Övergripande försvarsarbete Ideellt Utbildningsmässigt Handräckning till andra myndigheter Regionala beredskapskommittéer * Regionala försvarskurser Individens välbefinnande Fokus på övergripande säkerhetsplanering Beredskapsplanering i kommuner/offentlig förvaltning/företag Välfärds- och säkerhetsplanering samt säkerhetsledning i kommuner/offentlig förvaltning/företag Säkerhetskommunikation Utveckling av säkerhetskompetensen och -ledningen Omsorg om individers trygghetskänsla och psykiska välbefinnande Administration av lägesbild av säkerheten Lägesbildscentral/ verksamhetsstyrningssystem för välfärd och säkerhet Modeller för myndighetssamarbete samt för samarbete mellan myndigheterna, tredje sektorn och näringslivet, proaktiv säkerhetsplanering, informationsstyrning och samarbete; polisen, räddningsväsendet, försvarsmakten, sjukvårdsdistrikten, tredje sektorn etc.

14 KOMMU-NERNA Kommun-invånarna
Samarbetsgrupp för övergripande säkerhet Överdirektören är ordf. Två möten om året Sekretariatet för samarbetsgruppen för övergripande säkerhet - ordf. utvecklings- och strategichef - sammanträder 4 gånger om året Temagrupper - LSSAVI samordnar och styr/separata ordf. Beredskapskommittéer tre beredskapskommittéer, en gemensam beredskapskommitté för hela regionen håller på att bildas, ordf. överdirektören (de regionala bevaras troligen) Åtgärder/Pilotprojekt - planerings- och styrgrupper, LSSAVI styr och stöder Säkerhetsmyndig-heter Frivilligorganisationer Närings-livet Kommun-förbund Kyrkan KOMMU-NERNA Kommun-invånarna Parter i LSSAVI:s breda medborgarorienterade samarbete för övergripande säkerhet Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

15 Säkerhet skapar välfärd/Välfärd skapar säkerhet
TILL SLUT . Målet för samarbetet för övergripande säkerhet är att främja medborgarnas välfärd och säkerhet Fokus ligger på proaktivt, tväradministrativt informationsstyrande arbete som syftar till att främja medborgarnas välfärd och säkerhet på lång sikt Tack vare strategin för övergripande säkerhet ökade vår kunskap. Utmaningarna är kända och vi löser dem tillsammans genom både nationella och regionala åtgärder. Utvecklingsenheten för verksamheten vid regionförvaltningsverken Säkerhet skapar välfärd/Välfärd skapar säkerhet

16 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Ett jämlikt samhälle Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

17 Medborgarnas rättsskydd
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Medborgarorienterad utveckling av myndighetssamarbetet samt samarbetet mellan myndigheterna, näringslivet och tredje sektorn Från bedömning av basservice till medborgarorienterad och geodatabaserad verksamhetsstyrning av välfärd och säkerhet Tillståndsservice - Smidigare tillståndsprocesser genom informationsstyrning och samarbete; databank för tillståndsavgöranden Klagomål och besvär stärkning av informationsstyrningen Analys av klagomål/ Databank för tillståndsavgöranden Jämlikhets och jämställdhetsplanering inklusive könsperspektiv Integration av medborgarna Medborgarnas rättsskydd Ökning av medborgarnas ”subjektiva” rättigheter Medborgarråd, mobilintegration etc. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland


Ladda ner ppt "Västra och Inre Finland: Innovativ kultur- hur gör vi ?"

Liknande presentationer


Google-annonser