Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Henrik Heyman Bakgrund 1997 KS-beslut om e-handel 1998 Pilotprojekt e-handel - 2001 Omogen teknik för e-handel 2000 Uppdrag att se över internfakturering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Henrik Heyman Bakgrund 1997 KS-beslut om e-handel 1998 Pilotprojekt e-handel - 2001 Omogen teknik för e-handel 2000 Uppdrag att se över internfakturering."— Presentationens avskrift:

1

2 Henrik Heyman

3

4 Bakgrund 1997 KS-beslut om e-handel 1998 Pilotprojekt e-handel - 2001 Omogen teknik för e-handel 2000 Uppdrag att se över internfakturering 2001 Beslut om skanning 2001 Översyn av attestreglemente 2002 Införande av skanning på samtliga förvaltningar 2002 Uppgradering av kommunikation 2002- Successivt införande av e-handel 2003 Interna fakturor elektroniskt

5 Elektronisk handel och elektronisk fakturahantering i Malmö stad Elektroniska prislistor, avrop,bekräftelser och fakturor till/från externa leverantörer. (Orderbaserad handel/ orderlösa fakturor) Elektroniska fakturor från interna leverantörer. (Orderbaserade och orderlösa fakturor) Pappers- fakturor som skannas in och tolkas. (De fakturor som ”blir över”) Marakanda Inköp e. Fact A+ ekonomisystem Fakturainflödet oktober 04 Elektroniska fakturor 26% Pappersfakturor 74% 358 114* 45 328* 49 610* * Antal fakturor 040101--1115

6 Vi arbetar med: SFTI Scenario 6.1 - orderbaserad handel - Marakanda SFTI Scenario 9.1/9.2 - periodisk faktura - Marakanda Intern elektroniska fakturor - eget format - e.Fact Externa elektroniska fakturor - eget format - e.Fact Skannade fakturor - e.Fact På gång - SFTI SVEFAKTURA - externa elektroniska fakturor - e.Fact

7 Attest Orderbaserad elektronisk handel med ramavtalsleverantörer (SFTI Sc 6.1) KöpareLeverantör Avrop Inleverans Faktura Lev.reskontra Redovisning Attestreg Ankomstreg Avropsbekräftelse Pris-/artikelinformation Kan vara automatisk Till pg/bg Orderattest AT 6.1.1 & (6.1.2) AT 6.1.3 AT 6.1.4 & 6.1.5 AT 6.1.6 Sc = Scenario, AT=Affärstransaktion

8 Elektronisk orderlös faktura från extern ramavtalsleverantör (SFTI Sc 9.1) KöpareLeverantör Pris-/artikelinformation Faktura Lev.reskontra Redovisning attestreg ankomstreg attest Bör vara automatisk Till pg/bg AT 6.1.1 & (6.1.2) AT 9.1.1 Sc = Scenario, AT=Affärstransaktion

9 Fakta Malmö stads e-handel 600 000 leverantörsfakturor/år varav 500 000 från externa leverantörer Betalning till drygt 13 000 pg och bg varje år 25% av fakturorna från 10 leverantörer - 85 % av leverantörerna skickar 10% av fakturorna 22 leverantörer anslutna till Marakanda Inköp (varav 3 i testfas) 1 700 användare har lagt order i MI under 2004 (ca 600 beställare per vecka - totalt ca 20 000 anställda) Elektroniska order för 3 mkr per vecka 1 300 elektroniska order per vecka 40 000 artiklar i Malmö stads Marakanda Inköp

10

11 e-handelsleverantörer Malmö stad ABA-Skol Berndt Johnsson - Papperskedjan Berendsen Textilservice BRIO Canon Frasetti Bakverk Förbandsmaterial Konica-Minolta MKB Lyreco Läromedia RCD Foodservice AB ScanFoods Servera Skånemejerier Sydkraft Telenor TeliaSonera TG Skrivab Vodafone Åhusglass Öresundskraft Dessa leverantörer svarar för ca 40% av den totala fakturavolymen (antal fakturor)

12 Just nu... Utbildning av fler användare Anslutning av fler leverantörer Inventering av faktureringsobjekt (telefonabonnemang, elanläggningar etc) och uppläggning av styrdata för orderlösa fakturor Ytterligare processförbättringar och utveckling av affärsrelationer

13 Effekter - vad har uppnåtts hittills? Ökad prismedvetenhet och kunskap om ramavtalen (artiklar och priser) Kontroll av fakturorna på radnivå + ordning och reda Mer aktuella och rättvisande räkenskaper Statistik och rapporter för uppföljning av avtal och verksamheter Betydande kompetenslyft hos många yrkeskategorier SFTI fungerar bra i praktiken

14 Framgångsfaktorer Förankring i ledningen och i verksamheterna Översyn av processer Kommunikation av syfte (helhetssyn) + löpande rapportering av framsteg Bra utbildning inklusive uppföljning SFTI-standarden

15 Vari ligger svårigheterna? Tydliggörande av mål - veta vad man vill Teknik är bara är en liten del av elektronisk handel Användarna är ofta ovana PC-användare

16 Det finns inget att vänta på! Tekniken fungerar Många rikstäckande leverantörer är anslutna Enkelt att ansluta mindre och medelstora leverantörer Det finns många goda exempel Det fungerar!

17 Henrik Heyman


Ladda ner ppt "Henrik Heyman Bakgrund 1997 KS-beslut om e-handel 1998 Pilotprojekt e-handel - 2001 Omogen teknik för e-handel 2000 Uppdrag att se över internfakturering."

Liknande presentationer


Google-annonser