Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exposé, stategiska insatser ´Wallenbergsstiftelsen Storstadsmedel Externa & Interna mål Regional spridning och nya samarbetspartners - Näktergalen pilotprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exposé, stategiska insatser ´Wallenbergsstiftelsen Storstadsmedel Externa & Interna mål Regional spridning och nya samarbetspartners - Näktergalen pilotprojekt."— Presentationens avskrift:

1 Exposé, stategiska insatser ´Wallenbergsstiftelsen Storstadsmedel Externa & Interna mål Regional spridning och nya samarbetspartners - Näktergalen pilotprojekt K-stad, H-borg (2004) Permanent verksamhet vid Malmö högskola (2005) Nationella spridning och samarbetspartners Pilotprojekt Borås, Växjö (2007+2009) Internationella spridning och nya samarbetspartners -EU medel MentorMigration (2006) InterGen (2010) Patent och registreringsskydda Näktergalen Nordiskt samarbete Nattergalen, Barn- og likestillning (2008) Förankra konceptet …Prova olika målgrupper Näkterrgalen Senior (2007), ungdom (2009), entreprenör (2009), Personal (2012) Nightingale Network – Erfarenhetsutbyte (2010)

2 Kortsiktiga och långsiktiga mål Arbeta för ”goda relationer” samt högst 10 % avhopp Barnrekrytering(barnbroschyrer, översättningar, intervjuer & matchning, avhoppsstatistik) Studentrekrytering(intervjuer, matchning, utbildning, mentorsstöd, self-efficacy, kommunikation, It´s learning) Vi vill vara ledande aktörer inom mentorskap (studera, dokumentera, fördjupa bok Olika fördjupningsarbete Handledning, samarbete med skolorna, studiedag boken Samverkan internt och externt BOKSLUT

3 Att skapa goda relationer Det finns samband mellan mentorns förståelse och förväntan och vilken relation som utvecklas Att mentorn reflekterar över sin egen självbild, sitt mål med mentorskapet - min roll, mina förväntningar och mitt förhållningssätt Stärka mentorn ( self-efficacy) som i sin tur kan stärka barnet

4 Goda relationer – positiv utveckling * Kompetens och motivation *Förutsättningar/interna faktorer *Self efficacy *Positiva förväntningar och inställning Relationsstadier

5 Familj SDF Fosie Malmö Stad Kultur fritid m.m Borås Helsingborg Växjö SDF S Innerstaden SEVED Kristianstad EU+ network Tyskland Spanien Finland Schweiz Norge (8 universitet) Österrike LS HS KS CTS OD Entreprenör I5 (CKB) BARN Senior organisation & cooperation Höör InterGen; DE, AU, ES, UK, SL Personal Hyllie Mosippan Sverige

6 Näktergalen Sweden : Malmö Borås Helsingborg Kristianstad Växjö Nattergalen Norway : Stavanger Bergen Bodø Lillehammer Oslo Sør-Trøndelag Telemark Østfold Agder.

7 Näktergalen, Nightingale, Nattergalen Organisation; Högskola/Universitet anställningsform, antal projekt, verksamhet Ekonomisk bidrag från staden, högskolan/ universitetet, fonder Kurs ECT credit points,lön,bidrag I samarbete med skolor, kommuner, organisationer eller associationer

8 Welcome to

9 To promote the idea of mentoring To deepen the knowledge about mentoring To connect mentors from all over Europe To facilitate new partnerships To share the experiences by publications To engage in research Objectives of the Nightingale Network

10

11

12 Life skills Informal learning i en vardaglig kontext En autentisk en-till- en relation kompensatorisk effekt, social, kognitiv, modellärande, dialog, en kanon av värderingar Lärande - en biprodukt

13 Kvalitativt 141 Mowglis barn 158 barn kontrollgrupp frågor till lärarna frågor och intervjuer föräldrar frågor till barnen analys av dagbok (mentorns) Testing with standardized psychological methods Testing the cortisol-level (in hair-samples)

14 Mentees: Teachers: Scales Tests Diaries Parents Cortisol-Analysis (Hair) Mentors: Selfassessment: Scales Factoranalysis Tests

15 Method: Correlating the cortisol level (hair) with the style of mentoring as it appears in the entries of diaries (of mentors)

16 Comparison of means: teacher’s assessment N = 102 Red = at the beginning Green = after one year of mentoring Skala 1 = that’s true Skala 5 = doesn’t apply

17 Conclusion There is a significant correlation between „Balu‘s“ self-awareness (mediator variable) And „Mowgli‘s“ cortisol-level. Cortisol level = indicator for competencies to cope with stress

18 Handledning- reflektionsprocess – lärande Dewey : Things are experienced but not in such a way that they are composed into an experince

19 Mötet med barnet I mötet & mellan träffarna Mellan mötena, i månadsrapporten I studentens utb. i nya situationer

20 Månadsrapporter Oktober Reflektioner: Vilka är dina och ditt mentorsbarns förväntningar inför mentorsåret? (båda svarar) (förväntningar Motivation…) November Reflektioner: Nu har du träffat ditt barn i åtta veckor. Har det varit som du förväntade dig när du sökte till Näktergalen? Eller har det varit annorlunda? I så fall, på vilket sätt? December Reflektioner: Efter tre månader med ditt mentorsbarn, Vad tycker du är svårt i relationen? Vad tycker du är lätt?

21 Januari Reflektioner: Hur har du gjort för att skapa en god relation till ditt mentorsbarn? Ge några konkreta exempel Februari Reflektioner : På vilket sätt har du som mentor bidragit till att stärka ”ditt barn”? Ge ett konkret exempel. Mars Reflektioner: Beskriv en situation i ditt mentorskap som du har lärt dig något av. Vad hände och vad lärde du dig? Hur kommer du att kunna använda dig av den kunskapen? April Reflektioner: Hur har du använt dig själv i ditt uppdrag som mentor? Vilka egenskaper, kompetenser har du valt att lyfta fram respektive inte lyfta fram och varför? Maj Avsutningsdagen ………… Sista dagen för inlämning av samtliga månadsrapporter, Årsberättelsen och Utvärderingen av mentorsåret är på tisdag den 29 maj!


Ladda ner ppt "Exposé, stategiska insatser ´Wallenbergsstiftelsen Storstadsmedel Externa & Interna mål Regional spridning och nya samarbetspartners - Näktergalen pilotprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser