Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Akureyri-processen  Uppföljning av Akureryri-rapporten ska ske den 1 mars 2006  De nordiska tillsynsmyndigheterna (NordReg) ombedda att redovisa status.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Akureyri-processen  Uppföljning av Akureryri-rapporten ska ske den 1 mars 2006  De nordiska tillsynsmyndigheterna (NordReg) ombedda att redovisa status."— Presentationens avskrift:

1 1 Akureyri-processen  Uppföljning av Akureryri-rapporten ska ske den 1 mars 2006  De nordiska tillsynsmyndigheterna (NordReg) ombedda att redovisa status i ”sina” frågor vid samma tidpunkt

2 2 Pågående projekt i Nordel – uppföljning av Akureuyri  Systemansvar och TSO-rollen Status: Nordel har lämnat förslag om ändrad lagstiftning till NordReg  Regler för tilldelning av handelskapacitet och hantering av flaskhalsar Status: fyra arbetsgrupper, resultat redovisas i januari  Gemensam balansavräkning – nordisk slutkundmarknad Status: tre arbetsgrupper; resultat redovisas i jan NordReg: slutkundsmarknad  Gemensam marknad för driftreserver  Organisering och finansiering av nordiska nätinvesteringar  Information exchange and training  Enhancement of demand response

3 3 Pågående projekt i Nordel (forts) Flaskhalshantering  långsiktig vision för hantering av strukturella resp. temporära flaskhalsar kräver klargörande av begreppen ”strukturell” resp. ”temporär” handlingsplan för att nå mål SvK: långsiktig strategi bör innefatta utbyggnad  ökad transparens i tilldelning av handelskapacitet  ökad mothandel begränsad i ett första steg mothandel över elspot

4 4 Pågående projekt (forts) Gemensam balansavräkning  Gemensam kostnadsbas är en grundförutsättning finansiering av driftreserver är en knäckfråga  Prissättning av obalanser. Modellen ska klara: marknadens krav och utan att äventyra driftsäkerheten generera tillräckliga intäkter för att täcka kostnaderna  Introduktion av ”justermarknad” i hela börsområdet  Gemensam balansavräkning är en del i nordisk slutkund- marknad, men står det på ”egna ben”?

5 5 Pågående projekt (forts) Gemensam marknad för driftreserver  Definiera behovet av reserver i olika delområden  Säkra att systemansvariga har tillgång till driftreserver i förhållande till behov; gemensam upphandling ger bättre konkurrens  Förväntas leda till effektivisering = lägre total kostnad för driftreserver jämfört med i dag  Förutsätter kostnadsfördelning mellan TSO

6 6 Pågående projekt (forts) Gemensamt sekretariat för nätinvesteringar?  Utreds i syfte att öka framdriften i nordisk nätplanering  Tre alternativ utreds av Plankommittén  Styrelsen har inte tagit ställning till PK:s utredning ännu  Generella frågor: hur undvika risken för dubbelarbete och revirtänkande hur identifiera de ”nordiska” projekten hur stort resurstillskott krävs för att ge ”mer” än dagens organisation


Ladda ner ppt "1 Akureyri-processen  Uppföljning av Akureryri-rapporten ska ske den 1 mars 2006  De nordiska tillsynsmyndigheterna (NordReg) ombedda att redovisa status."

Liknande presentationer


Google-annonser