Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Välkomna till Företagets Logistik Kursansvarig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Välkomna till Företagets Logistik Kursansvarig."— Presentationens avskrift:

1 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Välkomna till Företagets Logistik Kursansvarig Bengt Ekdahl Kursass Kristina Dalberg Seminarie och Lektionass Robin Johansson, Johannes Algotsson, Zlatan Suskic och Isac Rosen

2 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 3? timmar Snabb genomgång kursinfo Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning Lager och nyckeltal i lager

3 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kursens upplägg och ingående delar Kursen ger kunskap: om ett företags logistiksystem, dvs materialflöden från råvara, via förädling, till slutkund samt därtill hörande informationsflöden. om ekonomiska begrepp, grundläggande logistikbegrepp, om det operativa logistikarbete som bedrivs inom olika funktioner i materialflödet, om styrning av logistikaktiviteter samt om hur utformningen av logistiksystemet påverkar ett företags ekonomiska resultat. tyngdpunkten ligger på det producerande företaget i kursen.

4 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kursen består av: Föreläsningar Lektioner (ställa frågor på uppgifterna) Seminarier (presentation av uppgifterna) Laboration Inlämningsuppgifter Dugga och en skriftlig tentamen

5 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Problembaserad undervisning

6 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Litteratur - Aronsson, Ekdahl & Oskarsson ”Modern Logistik”, upplaga 3:2 - Material på filarkivet - Praktikfallet Cyklett AB ligger i filarkivet på kursens hemsida

7 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Examination För godkänt (betyg 3) på kursen krävs närvaro på de obligatoriska momenten GK på de fem inlämningsuppgifterna och kontrollskrivning. För betyg 4 krävs 20 poäng på tentan och godkänt på de obligatoriska momenten. För betyg 5 krävs 25 poäng på tentan och godkänt på de obligatoriska momenten.

8 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Anmälan Anmälan till kursen görs kursens hemsida http://www.iei.liu.se/logistik/tets21 För att få tillgång till t ex kursens filarkiv måste kursanmälan göras. http://www.iei.liu.se/logistik/tets21 Anmälan till praktikfallet, görs i grupper om fyra på kursens hemsida. Senaste anmälningstid är fredag vecka 35. Anmälningslistor ligger på hemsidan.

9 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

10 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistik definition Vad är logistik? Diskutera med bordsgrannen

11 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistik def (s 21) Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet skall fungera.

12 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Introduktion till Logistik Företagets logistiksystem Logistikröret Logistiken historik Totalkostnadsmodell Leveransserviceelementen

13 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Ett producerande företags logistiksystem Figur 1.2

14 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikröret för ett producerande företag Figur 2.1

15 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikrör med varierande kapacitet Figur 2.2

16 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikrör från bilindustrin Figur 2.3

17 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikrör från flygindustrin Figur 2.4

18 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Vad en produkt består av Figur 1.1

19 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikutvecklingen i Sverige Figur 1.5

20 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

21 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Logistikkostnader Diskutera med era bordsgrannar vilka logistikkostnaderna är Försök strukturera dem i ett antal huvudkostnadsposter

22 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kostnader i totalkostnadsmodellen Figur 1.6

23 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Leveransserviceelementen Figur 1.7

24 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Totalkostnadsmodell & leveransservice Figur 1.8

25 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

26 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Stegen i förändringsarbetet Figur 5.1

27 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Förändringsarbetet som behandlas i boken Figur 5.2

28 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

29 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Förändrinsprocessen Symboler för flödeskartläggning Flödeskartlägga Cyklett AB (detta bör ni vara klara med i början på nästa vecka)

30 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Symboler för flödeskartläggning Figur 6.1

31 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Flödeskarta för Flexilek AB Figur 6.4

32 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kartläggning Cyklett Börja läsa igenom Cyklett och kartlägg i grupper

33 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

34 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Olika lagers placering i flödet Figur 3.1

35 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Omsättningslager - princip Figur 3.4

36 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Verkligt uttag ur lager Figur 3.5

37 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Säkerhetslager - principiellt utseende Figur 3.7

38 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Bra att ha gjort till nästa tillfälle Flödeskartlägga Cyklett Försöka beräkna nyckeltalen i Materialförrådet (MF)

39 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Nyckeltalstabell

40 Lager Varför har man lager Lagermodell Nyckeltal i lager

41 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Varför har man lager Fundera tillsammans med din bordsgranne

42 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikrörets delar med lagerpunkter Figur 2.5

43 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Order- & leveransprocessens aktiviteter Figur 2.6

44 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Kundorderpunkten Figur 2.7

45 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Med KOP i distributionen Figur 2.11

46 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Med KOP i produktionen Figur 2.12

47 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kundorderpunktens läge, några exempel Figur 2.8

48 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Ledtidsgapet Figur 2.9

49 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Aktiv & passiv tid för möbelföretaget Figur 2.10

50 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Föreläsning 3 Lite info Lager –Lagerstyrning –Säkerhetslager Logistikrörets delar –Distribution –Produktion (MedelPIAvärdet) –Materialförsörjnig Planering och styrning (tryck och sugande system)

51 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Lite info ABC case ligger på hemsidan Frågestund ABC case Bok ABC, Ax och Ask Kap 3 (ni som vill köpa en kopia av kapitel 3 anteckna er) Duggan –Del 1 av boken –Del 2 (Kap 5-6, Lagerstyrning, Kap 10) –ABC (Kap 3 i boken), artiklarna

52 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Föreläsning 3 Lite info Lager –Lagerstyrning

53 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Lagerstyrning Tre frågor –Hur mycket (Wilson) –När (BP) –Gardera sig mot osäkerhet (SL)

54 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kostnaderna i Wilsonformeln Figur 8.2

55 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Beställningspunktssystem Figur 8.3

56 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Exempel på hur säkerhetslagret används Figur 3.8

57 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Säkerhetslager SERV1 är sannolikheten att inte få brist under en lagercykel (sågtand) dvs mellan två påfyllningar. SERV2 är andelen order som kan levereras direkt från lagret (lagertillgängligheten mätt på orderrad) SERV2 är att rekommendera men används inte så ofta eftersom den är svårare att beräkna

58 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003SERV1 SL (gardering mot ledtiden) = Säkerhetsfaktor x Standardavvikelsen i ledtiden x Efterfrågan SL (gardering mot efterfrågan) = Säkerhetsfaktor x Standardavvikelsen i efterfrågan x Roten ur ledtiden

59 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Säkerhetsfaktorn, k, vid olika servicenivåer Figur 8.5

60 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Föreläsning 3 Lite info Lager –Lagerstyrning –Säkerhetslager Logistikrörets delar –Distribution –Produktion (MedelPIAvärdet) –Materialförsörjnig

61 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Sätt att distribuera för tillverkande företag Figur 2.13

62 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Olika distributionskanaler Figur 2.15

63 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kanal utan grossist Figur 2.17

64 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Grossistens läge & funktion i distributionen Figur 2.16

65 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Distributionskanal med grossist & detaljist Figur 2.20

66 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Total distributionskanal för dagligvarukedja Figur 2.24

67 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Inflödet till dagligvarugrossisten Figur 2.21

68 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Omlastning i samlastningsterminalen Figur 2.22

69 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Distributionsenheter i logistikkanalen Figur 2.23

70 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Produktionsdelen av logistikröret Figur 2.25

71 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Funktionell organisation i verkstadsföretag Figur 2.26

72 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Flödesorganisation i ett verkstadsföretag Figur 2.27

73 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Toyota Production System, TPS Figur 2.28

74 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Den japanska sjön Figur 4.6

75 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003MedelPiaVärdet MPIAV = D x GLT x P

76 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Materialförsörjning Figur 2.29

77 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kanban - princip & beordring Figur 2.34

78 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Tvåbingesystem, principer & beordring Figur 2.35

79 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Materialsatser/kit, princip & beordring Figur 2.36

80 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Föreläsning 3 Lite info Lager –Lagerstyrning –Säkerhetslager Logistikrörets delar –Distribution –Produktion (MedelPIAvärdet) –Materialförsörjnig Planering och styrning (tryck och sugande system)

81 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Tryckstyrning Figur 4.4

82 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Sugstyrning Figur 4.5

83 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Styrmetoder kopplade till kundorderpunkten Figur 4.7

84 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 En generell planeringsmodell Figur 4.8

85 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Sekvensleveranser, princip & beordring Figur 2.37

86 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Försörjning via ett TPL-företag Figur 2.38

87 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Beställningspunktssystem Figur 2.30

88 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Periodbeställningssystem Figur 2.31

89 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Leverantörsstyrda lager Figur 2.32

90 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Beordring via MPS-systemet Figur 2.33

91 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Lager i flera nivåer Figur 2.14

92 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Distributionskanal med industrigrossist Figur 2.18

93 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Grossistföretagets transportupplägg Figur 2.19

94 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Halvfasta lagerhållningskostnader Figur 3.2

95 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Rörliga lagerföringskostnader Figur 3.3

96 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Spekulationslager - princip Figur 3.6

97 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Önskat konjunkturlager - princip Figur 3.9

98 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Säsongslager - princip Figur 3.10

99 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Koordinations - princip Figur 3.11

100 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Produkter I Arbete Figur 3.12

101 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Oönskat konjunkturlager - princip Figur 3.13

102 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Lager kopplat till kostnader & service Figur 3.14

103 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Motiv till olika typer av lager Figur 3.15

104 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Trenivåmodellen Figur 3.16

105 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Transporter utan & med terminalfunktion Figur 3.17

106 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Exempel på terminalsystem Figur 3.18

107 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Ett exempel på en transport Figur 3.19

108 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Lagrets aktiviteter Figur 3.20

109 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Fördelning av uttagsfrekvens Figur 3.21

110 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Godsplacering med hänsyn Figur 3.22

111 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Varianter på buffertens placering Figur 3.23

112 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Leveransservice & lönsamhet Figur 1.9

113 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Funktions- & processorientering Figur 1.3

114 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Integrerad försörjningskedja Figur 1.4


Ladda ner ppt "”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Välkomna till Företagets Logistik Kursansvarig."

Liknande presentationer


Google-annonser