Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Local Area Network Management,Design and Security.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Local Area Network Management,Design and Security."— Presentationens avskrift:

1 Local Area Network Management,Design and Security

2 Introduktion moment 3 Datakommunikation –Kap.1 i kursboken –Namn på olika nät –Varför LAN? –Livscykel för LAN

3 Tre namn på fysiska datornätverk LANLocal Area Network MANMetropolitan Area Network WANWide Area Network Fysiska utseendet/Administrationen styr vad det kallas

4 Tre namn på logiska datornätverk InternetAlla har access ExtranetVissa har access (”VIP”) IntranetIntern access Behörigheten styr vad det kallas Alla 3 baserade på standard Internet-teknik dvs IP och applikationsprotokoll för Internet Begrepp: ISP (Internet Service Provider)

5 Varför LAN (Local Area Network)? 1.Dela resurser 2.Kommunikation 3.Ökad tillförlitlighet 4.Kostnadseffektivt

6 1. Dela resurser Hårdvara (Skrivare, Scanners, mm) Datalagrings-utrymme/Data Programvaror CPU-kraft (Beräkningar,Databaser, mm) Internet-anslutning

7 Datalagrings-utrymme/Data SB Resurser –HDD-Resurser Directory/Bibliotek/Mapp/Katalog/Folder Filer –Databas Vy/Objekt Poster Fält

8 SB Sharing: Dela ut! SB Work + WINNT + Home + Data + (C:) W2 + W1 + Share: Arbete Högerklicka på mappen, välj Sharing Share: Data Share: Jobb

9 2. Kommunikation En av fördelarna med LAN är att det finns bra möjligheter att skapa kommunikation och samarbete mellan dom anslutna datorerna och deras användare.

10 3. Ökad tillförlitlighet SB Säkerhetskopiering (Central backup) Varje användare identifieras Lösenordsskydd av information möjlig Distribution av krypteringsnycklar förenklas Någon är utsedd att sköta om resurserna vilket bör leda till ökad tillförlitlighet.

11 4. Kostnadseffektivt Färre skrivare Minskar kraven på lokala hårddiskar Central backup-utrustning Central administration av datorer (mjukvara) Det är möjligt att mäta användningen av resurser

12 MEN nackdelar finns: Initialkostnad Kräver underhåll Kan vara sårbart, ett LAN skapar tyvärr också högre risk för problem och skador. (Cracker, Virus mm)

13 Livscykel för LAN 0.Förstudie 1.Analys/Specifikation 2.Design 3.Implementation 4.Integration och systemtester 5.Drift och administration

14 0. Förstudie SB Finns det ett verkligt behov? –Nuvarande situation –Vilka behov finns det –Kan behoven täckas –Positiva/negativa bieffekter

15 1. Analys/Specifikation Preliminär studie av behoven (Vad ska systemet göra) –Vad är problemet? –Vilka alternativa lösningar finns? Skapa en kravspecifikation utifrån ovanstående med avseende på –Funktioner –Svarstider/Kapacitet –Säkerhet –Tillgång till kunskap/utbildning –Förväntad livslängd mm. Det är viktigt att man anger hur det ska avgöras att kravet är uppfyllt.

16 Exempel:Elektroniskt meddelandesystem (E-mail) SB Grundförutsättningarna redan avklarade. 1.Alla ska kunna skicka och ta emot meddelanden, till alla i det nya systemet. 2.Efter utbildning ska alla kunna skicka och ta emot meddelanden i det nya systemet. 3.Det ska vara möjligt för alla att skicka och ta emot meddelanden i det nya systemet. Tillägg: För att kravet ska anses uppfyllt ska minst 10 användare kunna skicka/ta emot………… osv.

17 2. Design 1.Hur ska kraven i specifikationen uppfyllas 2.Dokumentation 3.Ekonomisk kalkyl (Vilka resurser behövs)

18 2.1 Hur ska kraven i specifikationen uppfyllas (Dela upp i mindre projekt om det behövs) Vilken mjukvara behövs Viken hårdvara behövs Vilka andra insatser/resurser behövs

19 2.2 Dokumentation Lokaler Nätkartor Administration

20 2.2 Dokumentation Lokaler SB Skapa ritningar/skisser och listor ( Lokalritningar) Placering av utrustning Kabel-typer/Kabel-vägar Uttagsplaceringar/märkning Fysiskt skydd

21 2.2 Dokumentation Nätkartor SB Skapa ritningar/skisser och listor ( Nät-kartor) Logisk placering av utrustning Uttag och kabel-typer Hastigheter Korskopplingslistor

22 2.2 Dokumentation Admin. SB Hur det nya systemet ska användas Logisk beskrivning av systemet –Datalagring –Dataflöden –Behörigheter Hur driften ska skötas Vilka utbildningsinsatser kommer att behövas Planera för mjukvaran

23 2.3 Ekonomisk kalkyl SB Här ska alla resursbehov tas med Kostnad för hård- och mjuk-vara Konsultarvoden Egna personalinsatser –Lönekostnader ska beräknas inklusive alla avgifter (Arbetsgivaravgift, Sociala avgifter, Traktamenten mm) –Förlorade intäkter (t.ex under utbildning av personal) Utbildningskostnader Driftkostnader / Fraktkostnader och andra avgifter Företag betalar EJ moms

24 3. Implementation Fysisk installation Utbildning Start av nya rutiner

25 4. Integration och systemtester Integration –Det nya systemet kopplas till verksamheten (Migrering av gamla data mm.) Systemtester genomförs –Uppfylls kraven från specifikationen? –Är det stabilt? Förutom att det ska fungerar som det är tänkt, så är säkerheten oerhört viktig så den bör också testas.

26 5. Drift och administration Här ligger tidsmässigt huvuddelen av ett systems liv. (Avhandlas i resten av boken) När ett system ska gå i graven så måste all befintlig viktig information hanteras på rätt sätt. Oftast ska den över till ett nytt system (Migrering), ibland handlar det om arkivering. Om informationen ska tas bort så kräver det också rätt hantering, så att informationen inte hamnar i orätta händer.

27 Uppdateringstrappan Utvärdering innan uppgradering Kostnad –Prislapp –Arbetstid (Installation, Konfigurering, Mallar..) –Utbildning –Kompatibilitetsproblem –Nya versioner, nya buggar Vinst: Produktionsökning, kompatibilitet

28 Bild Produktivitet (Produktion/Tidsenhet) Tid


Ladda ner ppt "Local Area Network Management,Design and Security."

Liknande presentationer


Google-annonser