Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linda Askenäs Linköpings universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linda Askenäs Linköpings universitet"— Presentationens avskrift:

1 Linda Askenäs Linköpings universitet
Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet

2 Frågor som ska besvaras
vad är ett affärssystem? vilken är produkten? vilken är marknaden?

3 AS ett informationssystem?
”IS kan bara förstås i förhållande till en verksamhet. Ett IS har ingen mening i sig. Det existerar för att tjäna en verksamhet. Insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information kan inte utföras på ett vettigt sätt om man inte känner till verksamheten och dess mål och uppgifter.” (Andersen 1994)

4 Affärssystem i verksamheter
Nyckelbegreppen: Verksamhet – input, verksamhet, output Affärssystem, del av ett informationssystem Verksamhetsförändring – val, införande och användning

5 Verksamhet Bruzelius & Skärvad 1989

6 Affärssystem i verksamheter
TID Verksamhet Affärssystem

7 Affärssystem ERP system, Enterprise system, Business system, standardsystem, affärssystem ERP systems are large computer systems that integrate application programs in accounting, sales, manufacturing and other funtions in the firm. This integration is accomplished through a database shared by all the application programs. (Jacobs & Whybark, Why ERP?) Definitionen av affärssystem – många namn som avser i stort sett samma sak Nyckelorden är stora – datasystem – integration – många av företagets funktioner – gemensam databas för systemfunktionerna

8 Standardsystem Färdig programvara som efter viss anpassning kan utnyttjas i ett företags verksamhet. Det utgör ett redan existerande informationssystem som har utnyttjats tidigare på annat håll. Generella system och bygger vanligen på en bred erfarenhetsbas från olika tillämpningar. (Nilsson 1991, Brandt et al 1998)

9 Affärssystem – flera skikt
Presentation – grafiskt gränssnitt Användning – applikationer, personlig databehandling Databas, utvecklingsverktyg, kommunikation Operativsystem

10 Funktioner i verksamheter
Olika typer av verksamheter - branscher Flera olika funktioner eller uppgifter Uppgifter som utförs av aktörer i verksamheten Uppgifter som förutsätter info från vissa aktörer och lämnar förutsättningar till andra Uppgifter – rutiner - processer Vem har erfarenhet av AS? Vilket eller vilka AS? Vilken erfarenhet?

11 Uppgifter och aktörer i verksamheten – vilka?
Uppgifter t ex: Försäljning Order Fakturering Lagerstatus Tillverkning Returhanterig Inköp Kalkylering Redovisning Aktörer t ex: Försäljare Ekonomiavdelning Produktion Kundservice Inköpare Distribution Fråga till studenterna: fyll i kolumnerna, vilka uppgifter? Vilka aktörer? Uppgifter att hantera information – ta in, bearbeta och ge ifrån sig – datasystems grundfunktioner Olika verksamhetsdelar hanterar både lika och olika data som t ex ekonomi, produktion, försäljning etc Aktörer är bl a de som har uppgifter inom olika funktioner i verksamheten som ekonomi, lager, produktion, order, fakturering, transporter, kundkontakter mm. Utanför verksamheten finns det motsvarande aktörer hos både leverantörer och kunder. En central aktör vid sidan av dessa är AS’ets leverantör.

12 Affärssystem applikationer

13

14 Affärssystemets roll – bl a standardisering
standard verksamhetsprocesser justering via parametersättning anpassningar i verksamhetsprocesser andra stödsystem olika moduler, ”best-breed”

15 Affärssystem - integration
..means that the accounting system talks to the sales system, which talks to the production system and so on. …means that the information that everybody uses is common. …means that data are made available in real time.

16 Affärssystem teknisk plattform

17 Olika användarbehov operativ användare egen portal experter
Ledning på olika nivåer Finns än idag företag som använder teckenbaserat användargränssnitt

18

19

20

21 Utvecklingen av AS 1960 1970 1980 1990 2000 Kontroll Planera Förstå
Lager-hantering Material-behovs-planering MRP Produktions-planering/ Ekonomi-hantering Hela företagets behov ERP Försörjningskedjan Kontroll Planera Förstå Förbättra Förutse Då, få funktionalitet för sina processer Idag etablerad teknik och utmaningen är att utveckla verksamheten och användningen av affärssystemet

22 AS livscykel – Bostonmatris I

23 AS livscykel – Bostonmatris II

24 AS livscykel – Bostonmatris III

25 Konsekvenser av och för AS?
Nytt datasystem skapar kaos på SSAB i Borlänge IFS-system ledde till stress LO hårdgranskar nya datasystem på jobbet och sätter betyg Investering med dolda möjligheter processutveckling, effektivisering It-användningen bara ökar handeln mellan företag via internet dubblas från 1,4 biljoner dollar i slutet av 2003 till 2,7 biljoner dollar 2004. Data Research DPU AB Data Research för Data Produkt Utvärdering Användarnas ranking av programvara, AS - ERP för Stora organisationer Mellanstora organisationer Små organisationer Alla kategorier Office och tillägg Klient Operativsystem Utvecklingsverktyg

26 AS och framtiden? Nio megatrender

27 Tillgängliga källor bl a litteraturlistan, länkar:
Allt om affärssystem: ITtoolbox ERP: Svenska användarutvärderingar av affärssystem: Klicka på länken     Där kan du ladda mer ett 60-tal analysrapporter utan kostnad.   De kan vara spännande läsning för semestern. Detta är möjliggjort   genom vårt samarbete med InfoEdge Dataföreningen i Sverige Leverantörernas websidor (finns som länkar på sajterna ovan)


Ladda ner ppt "Linda Askenäs Linköpings universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser