Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårt historiska arv! Nätverket Kvinnokraft arbetade under 1980-talet för att skapa opinion kring fördelningen av de regionalpolitiska medlen och den ojämna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårt historiska arv! Nätverket Kvinnokraft arbetade under 1980-talet för att skapa opinion kring fördelningen av de regionalpolitiska medlen och den ojämna."— Presentationens avskrift:

1

2 Vårt historiska arv! Nätverket Kvinnokraft arbetade under 1980-talet för att skapa opinion kring fördelningen av de regionalpolitiska medlen och den ojämna könsfördelningen Riksdagsbeslut 1994. Länsstyrelsen borde avsätta resurser till bildandet av s.k. Regionala ResursCentra för kvinnor.

3 NRC har från 1999 arbetat för att lokala och regionala resurscentra för kvinnor ska få Legitimitet Basfinansiering Projektmedel Integreras i arbetet inom regional tillväxt och utveckling

4 NRC deltar i arbetet med att integrera jämställdhet i såväl det svenska som det europeiska arbetet med tillväxt och sysselsättning.

5 Resultat RC är enligt beslut av regering och riksdag dec 2001 aktör i RTP och RUP Remissinstans i olika frågor genom NRC RC en resurs i den svenska handlingsplanen för arbetsmarknad och sysselsättning 2004, under riktlinje 6 Jämställdhet skapar tillväxt seminarier i landet 2004 Funktions ledarutbildning genomförd 2003 -2005 Program för RC 2002-2004 utifrån NRC förslag: Bas- och projektmedel 36 miljoner Program för RC 2006-2008: 51 miljoner (2006)

6 Resultat - dagsläget Idag cirka 160 RC för kvinnor (50 RC 2001) 21 regionala RC Regionala råd etablerade i norr, mellan och södra regionen Avsiktsförklaring gäller och arbeta för en ökad basfinansiering och projektmedel Kvalificering och kriterier av RC är nästa fas för att få till en ökad finansiering Arbetet startar med Regionala råden våren 2006 tillsammans med NUTEK och NRC Fortsatta funktionsledarutbildningar

7 Resultat – samarbete och samverkan Gemensam avsiktsförklaring NRC – NUTEK Kontinuerlig kontakt med näringsdepartement och andra nationella aktörer Sveriges Kommuner och Landsting är involverade i arbetet Fortsatt samarbete med andra aktörer, t ex IFS, Kooperativ utveckling, Folkrörelserådet Samarbete med Folkrörelserådet och Glesbygdsverket på gång

8 Resultat – på gång W.IN.NET EU 25 Interreg 3 B FEM, Framtidens nycklar, Mångfald i Företagsamhet m fl Women2fp6 programmet – forskning och utveckling Fortsatt samarbete med aktörer inom EU programmet och VINNOVA – forska och väx Sydafrika på studiebesök i april 2006 Turkiet vill lära om RC som modell Ungern samarbetet följs upp

9 NRC virtuella kontor och portal www.nrckvinnor.org www.women.eu.com


Ladda ner ppt "Vårt historiska arv! Nätverket Kvinnokraft arbetade under 1980-talet för att skapa opinion kring fördelningen av de regionalpolitiska medlen och den ojämna."

Liknande presentationer


Google-annonser