Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.europaforum.nu 1 Sammanhållningspolitiken 2007-2013 – Vad har Europaforum gjort för att påverka? Europaforum Norra Sverige bildades 1999/2000 (politiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.europaforum.nu 1 Sammanhållningspolitiken 2007-2013 – Vad har Europaforum gjort för att påverka? Europaforum Norra Sverige bildades 1999/2000 (politiska."— Presentationens avskrift:

1 www.europaforum.nu 1 Sammanhållningspolitiken 2007-2013 – Vad har Europaforum gjort för att påverka? Europaforum Norra Sverige bildades 1999/2000 (politiska arenan) Positionspapper om Norra Sveriges förutsättningar – gleshet, avfolkning och kargt klimat måste vara kriterier i sammanhållningspolitiken 2007-2013 (samsyn i Norra Sverige), Lycksele okt 2001 Bevakning av EU:s agenda och samfällt agerade (Tredje sammanhållningsrapporten/kommissionens förslag, budgeten, strukturfondsförordningarna)

2 www.europaforum.nu 2 Fortsatt påverkan… Alliansbyggnad (Berg och öar 2002, Norra Finland 2003, 2004/2005 Norra och Östra Finland) Position framförs till olika beslutsfattare genom olika kanaler (kommissionen, riksdag och regering, Europaparlamentet, Regionkommittén, AER, CPMR m fl Analyser (rapport 2003, Gleshetsstudien 2004/2005)

3 www.europaforum.nu 3 En studie i påverkan… Inför tredje sammanhållningsrapporten (2002/2003) - Riksdagen tycker att Sverige ska avsäga strukturfondsmedlen och få avräkning på EU-avgiften. - Europaforum V understryker vikten av strukturfonder. Tredje SHR måste ta hänsyn till våra geografiska nackdelar. - Möten med Kommissionen (Barnier och Crauser) - Europaforum VI i Bryssel: Norra Sverige och Norra Finland gör gemensam sak. - Landstingsförbundet/kommunförbundet, AER, CPMR, regionkommittén stödjer vår position. - Ulrica Messing och svenska regioner skriver brev till Barnier.

4 www.europaforum.nu 4 Påverkansarbetet fortsatte trots resultatet… Resultat: Tredje sammanhållningsrapporten. Konvergens (mål 1), konkurrenskraft (mål 2) och gränsöverskridande samarbete (mål 3). Norra Sverige hanteras inom mål 2. Efterjobbet - Europaforum VII kräver att Norra Sverige och Norra Finland borde omfattas av konvergensmålet m h t anslutningsfördragen. - rundabordssamtal med kommissionen (konvergensmålet, bibehållna stödnivåer m m). Meadows menar att kommissionen har särskilt ansvar för extremt glest befolkade regioner. - Ndep, CPMR, AER stödjer oss. - Europaparlamentet och regionkommittén stödjer ej.

5 www.europaforum.nu 5 Budgetdiskussionen tog fart…(2004-2006) Europaforum VIII framhöll att regeringens budgetrestriktiva hållning inte får äventyra våra möjligheter till särskilt stöd. Gleshetsstudien presenteras i Bryssel. Luxemburg-toppmötet föreslår att Norra Sverige/Norra Finland får extra 35 euro/inv/år. Bryssel-toppmötet beslutade att Norra Sverige får mål 2-status med extra 35 euro/inv/år. Skrivelser till regeringen, bl a om samma finansiella tilldelning som Norra Finland. Resultat: Norra Sverige i mål 2, extra tilldelning 35 euro/inv/år, utfall jämförbart med Norra Finland.

6 www.europaforum.nu 6 Hur ser agendan ut framöver? Budgetöversynen 2008/2009 - Kommissionens underlag juni 2007 - Fler skall dela! - Svensk budgetrestriktiv hållning? - Överenskommelse under det svenska ordförandeskapet? - Kan bli styrande för kommande strukturfondsperiod Framtida sammanhållningspolitiken - Fjärde sammanhållningsrapporten - Regions for economic change, stärker territoriellt samarbete - DG Regio värnar mål 1 och marknadsför mål 2 Ny generaldirektör, DG Regio, Dirk Ahner


Ladda ner ppt "Www.europaforum.nu 1 Sammanhållningspolitiken 2007-2013 – Vad har Europaforum gjort för att påverka? Europaforum Norra Sverige bildades 1999/2000 (politiska."

Liknande presentationer


Google-annonser