Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell integration i EU Vilken roll spelar FI? Ett anförande vid Bankföreningens seminarium om den nya lagstiftningsprocessen i EU 19 april 2004 Kerstin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell integration i EU Vilken roll spelar FI? Ett anförande vid Bankföreningens seminarium om den nya lagstiftningsprocessen i EU 19 april 2004 Kerstin."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell integration i EU Vilken roll spelar FI? Ett anförande vid Bankföreningens seminarium om den nya lagstiftningsprocessen i EU 19 april 2004 Kerstin af Jochnick, avdelningschef Stabilitetstillsyn

2 Vision Företag och konsumenter har tillgång till ett brett utbud av tjänster med tydliga villkor på en effektiv och väl fungerande finansiell marknad. Finansmarknadens aktörer ser FI som en myndighet med hög kompetens dit man vänder sig för vägledning. FI:s förebyggande arbete motverkar att finansiella kriser uppstår i marknaden. För att nå visionen strävar vi mot vårt övergripande mål som riksdag och regering har beslutat.

3 Mål för FI Stabilitet Konsumentskydd Effektivitet

4 Svenska bankers utlåning till utländsk allmänhet Procentuell andel Skandinaviska Enskilda Banken56 % Svenska Handelsbanken21 % FöreningsSparbanken18 % Nordea70 %

5 Tillsyn Systemfunktionalit et Konsumentskydd StabilitetstillsynSystemstabilitet Tillgångs- och fordringsskydd MarknadstillsynSystemeffektivitetIntresseskydd Mål Tillsynsform

6 Finansinspektionens organisation Generaldirektör Styrelse

7 FI:s internationella samarbete vad gäller banktillsyn Basel Committee on Banking Supervision Committee of European Banking Supervisors (CEBS) Banking Supervision Committee

8

9 Committee of European Banking Supervisors (CEBS) Vara rådgivande till Kommissionen vad gäller frågor relaterade till bank Bidra till konsistent implementering av direktiv inom EU och konvergens av finansiell tillsyn Förbättra samarbetet mellan tillsynsmyndigheter inkl. utbyte av information

10 CEBS - Kommitten Medlem – Nationella tillsynsmyndigheter och centralbanker - ECB Rösträtt – Nationella tillsynsmyndigheter Observatörer – Kommissionen EES – länder Ansökarländer Ordförande i BSC och GdC

11 CEBS - Ledning Ordförande: José Maria Roldan, Spanien Vice ordförande: Daniéle Nouy, Frankrike ”Bureau”:Andreas Ittner, Österrike Helmut Bauer, Tyskland Kerstin af Jochnick, Sverige

12 CEBS - Kontor London Generalsekreterare Andrea Enria Ca 10 anställda

13 CEBS – Viktiga frågor Implementering av nytt kapitaltäckningsdirektiv IAS i förhållande till redovisning av kapital Översyn av kapitalbas Konvergens tillsyn Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

14 CEBS - Arbetsgrupper Groupe de Contact (GdC) – FI:s representant Bo Greborn Expert Group on the Risk Based Capital Directive (RBCD) – FI:s representant Mats Stenhammar Expert Group on Accounting and Auditing (EGAA) – FI:s representant Eva Sterner

15 CEBS Kommunikation Hemsida www.c-ebs.orgwww.c-ebs.org Konsultativ panel Pressmeddelande Ad hoc vid behov


Ladda ner ppt "Finansiell integration i EU Vilken roll spelar FI? Ett anförande vid Bankföreningens seminarium om den nya lagstiftningsprocessen i EU 19 april 2004 Kerstin."

Liknande presentationer


Google-annonser