Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati och vår Riksdag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati och vår Riksdag"— Presentationens avskrift:

1 Demokrati och vår Riksdag
Hur funkar det?

2 Demokrati Grekiska statsstater – varje stad ett land
Athen – filosofer och tyranner Välstånd, gott om tid att fundera på saker Indelning i demer och tre områden: stad, land och kust Demos=folk Krateia=att styra demokrati=folket styr

3 Olika former av demokrati
Direktdemokrati – alla kan välja i alla frågor, direkt till regering eller statschef. Ex det gamla Grekland, ibland Schweiz. Representativ demokrati – folket väljer en representant som väljer ÅT folket. Ex. elevrådet, Sverige mm.

4 Montesqieu 1789 var det revolution i Frankrike! Makt korrumperar…
Alla ska kontrollera alla! Maktfördelning – funkar i bl.a. Sverige, Frankrike, USA mm. Lagstiftare -> De som dömer/tolkar -> De som utför lagen och ser till att andra följer den

5 Våra grundlagar – grunden för svensk demokrati
1. Regeringsformen 2. Tryckfrihetsförordningen 3. Yttrandefrihetslagen 4. Successionsordningen - tronföljden

6 Regeringsformen Den viktigaste grundlagen! Grunden för vår demokrati
”All makt utgår från folket” Det betyder att vi har demokrati = folket styr Val vart 4:e år – nästa blir i september 2014

7 Tryckfrihetsförordningen
Jag får ge ut vad jag vill i tryckt form (böcker, tidningar mm) Men jag får inte säga till folk att bryta någon lag! Ingen censur, ingen tittar på det jag ger ut FÖRE jag ger ut det Censur finns i många länder – främst diktaturer.

8 Yttrandefrihetslagen
Jag får säga vad jag vill! Jag får tycka vad jag vill om hur landet styrs! Men jag får inte säga till människor att bryta någon lag. Eller säga att man ska tycka illa om en folkgrupp, t.ex. homosexuella, invandrare mm. Det kallas ”hets mot folkgrupp”.

9 Successionsordningen
Vem ska ärva tronen och kronan efter kungen? Den lag som ändrats senast.

10 Grundlagarna kan inte ändras utan att det går ett val mellan ändringarna!
Skulle regeringen kunna lagstifta om att avskaffa fria val i Sverige?

11 Valet till riksdagen Vart 4:e år Man kan rösta i vallokal eller
genom poströstning Man måste gå till en speciell vallokal Där stryker de namnen som röstat Ska inte gå att rösta 2 gånger! Den ryska röstkarusellen… 349 ledamöter Kryss på listan Man får rösta om man är 18 år och svensk medborgare

12 Partierna Fria val! 4%-spärren! Varför tror du? 1 ledamot i riksdagen
= 1 mandat 349 ledamöter i riksdagen Regering - opposition Majoritet – minoritet Vi har en minoritetsregering - måste söka stöd i oppositionen

13 Riksdag och regering Efter valet ska regering bildas
En statsminister utses – ska godkännas Statsminister väljer ut en regering Måste stödjas av en majoritet av ledamöterna i riksdagen En regering som inte får det stödet kan avsättas – misstroendeomröstning Regeringen delas in i departement, som alla får en minister som chef Utbildningsministern ansvarar för utbildningsdepartementet. Finansminister ansvarar för….. Ni fattar grejen va?

14 Riksdagens arbete - utskotten
Utskotten är 15 grupper som har hand om varsitt område i samhället – t.ex. försvarsutskottet, trafikutskottet m.fl. Är sammansatta på samma sätt som riksdagen (andel med partier alltså) Tar hand om och förbereder förslag så att riksdagen kan besluta om dem

15 Arbetet i riksdagen Nya lagar måste godkännas i riksdagen
- Förslag kallas propositioner om de kommer från regeringen, och motioner om de kommer från oppositionen - Talmannen skickar frågan till rätt utskott - Utskottet tar ställning till vad man skla tycka om frågan. Innan man bestämt sig så ska partierna fått en chans att diskutera det - Ärendet skickas till riksdagen för ett beslut - Riksdagen skickar det till regeringen som ska se till att de man bestämt ska hända OBS! Regeringens uppgift blir att utföra vad riksdagen sagt!!!

16 Partierna i riksdagen Socialdemokraterna 112 mandat
Moderaterna mandat Miljöpartiet mandat Folkpartiet mandat Centerpartiet mandat Sverigedemokraterna 20 mandat Kristdemokraterna 19 mandat Vänsterpartiet 19 mandat


Ladda ner ppt "Demokrati och vår Riksdag"

Liknande presentationer


Google-annonser