Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nebulisatorer. Fördelar med nebulisatorbehandling Stora mängder läkemedel till luftvägarna Perifer deposition Perifer deposition Passiv medverkan räcker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nebulisatorer. Fördelar med nebulisatorbehandling Stora mängder läkemedel till luftvägarna Perifer deposition Perifer deposition Passiv medverkan räcker."— Presentationens avskrift:

1 Nebulisatorer

2 Fördelar med nebulisatorbehandling Stora mängder läkemedel till luftvägarna Perifer deposition Perifer deposition Passiv medverkan räcker (barn, gamla, akut) Passiv medverkan räcker (barn, gamla, akut) Många olika läkemedel kan nebuliseras Många olika läkemedel kan nebuliseras

3 Bristande medverkan vid inhalationsbehandling!

4 Två typer av nebulisator JetnebulisatorUltraljudsnebulisator

5 Principskiss över jetnebulisator Läkemedel i lösning eller suspension Kanal för vätskan Residualvolym Tryckluftstillförsel Återcirkulation av stora droppar ”Baffle” (impaktionsyta) Sekundär- aerosol

6 Principskiss över ultraljudsnebulisator

7 Viktiga mått på en jetnebulisators effektivitet Output av läkemedel Output av läkemedelHur snabbt lösningen nebuliseras (ml/min) Partikelstorlek PartikelstorlekAndel respirabla partiklar (<5  m) Luftflöde LuftflödeTotalt luftflöde genom nebulisatorn (l/min) Aerosoltäthet AerosoltäthetOutput/luftflöde Tillgänglig output Tillgänglig outputAndel av output som levereras under inandningen Residualvolym ResidualvolymRestmängd vätska i nebulisatorn efter slutförd nebulisering

8 Vad påverkar output och partikelstorlek? Output Output Drivtrycket Nebuliseringsmunstycke och baffle Partikelstorlek Partikelstorlek Drivtrycket Nebuliseringsmunstycke och baffle Luftflödet

9 Utvärdering av nebulisatorer Output ska mätas genomdeposition i filter Output ska mätas genomdeposition i filter Partikelstorlekaserdiffraktion Partikelstorlek ska mätas med laserdiffraktion (tex Malvern 2600c eller Malvern MasterSizer) (tex Malvern 2600c eller Malvern MasterSizer) British Standard BS 7711: Part 3. Respiratory therapy equipment Part 3. Specification for gas-powered nebulizers for the delivery of drugs

10 Beräknat depositionsmönster av aerosol från nebulisatorer av olika fabrikat Stapleton KW et al Drug Delivery to the Lungs VIII, 1997

11 Schematisk skiss över inandningstid och total längd hos andningscykeln Nikander K Eur Respir Review 1997; 51: 385-7

12 Andningsmönstret hos ett 12 år gammalt barn med en genomsnittlig tidalvolym av 510 mL och Ti/Ttot = 0.49.

13 Andningsmönstret hos ett 2 år gammalt barn med en genomsnittlig tidalvolym av 120 mL och Ti/Ttot = 0.28. Nikander K Eur Respir Review 1997; 51: 385-7

14 Halolite  - en ny typ av nebulisator som medger kontroll på läkemedelsdosen

15 Nebulisering bara under inandningsfas (Halolite ® ) Nikander K Eur Respir Review 1997; 51: 385-7

16 Nebulisatorns ålder och partikelstorlek (MMAD) hos avgiven aerosol 0 2 4 6 8 10 01020304050607080 Tid från införskaffandet (månader) MMAD  m ) Struycken VHJ et al NTvG 1996; 140: 654-658

17 Nackdelar med nebulisatorbehandling Ofta lång inhalationstid Relativt dålig doskontroll Stora apparatskillnader Krav på skötsel och service Hanterbarheten Relativt dyr behandling

18 Förlust av läkemedel till omgivningen!

19 Fördelar med nebulisatorbehandling Stora mängder läkemedel kan ges till luftvägarna Stor perifer deposition kan åstadkommas Passiv medverkan räcker (barn, gamla, akut) Många olika läkemedel kan nebuliseras

20 Mycket läkemedel kan ges till perifera luftvägar med ringa patientmedverkan!


Ladda ner ppt "Nebulisatorer. Fördelar med nebulisatorbehandling Stora mängder läkemedel till luftvägarna Perifer deposition Perifer deposition Passiv medverkan räcker."

Liknande presentationer


Google-annonser