Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverks-RTK – var står tekniken idag? Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverks-RTK – var står tekniken idag? Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS"— Presentationens avskrift:

1

2 Nätverks-RTK – var står tekniken idag? Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS bo.jonsson@lm.se www.swepos.com

3 Absolut GPS 5-10 meter

4 Relativ mätning Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst)

5 Differentiell GPS (DGPS) FM-radio (EPOS), Radiofyrar (SjöV), Geostationära satelliter (Omnistar, Landstar), Internet 0,5 - 2 meter

6 RTK och nätverks-RTK Regional positions- tjänst 0,5 - 5 centimeter

7 RTK-mätning Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst) Rover

8 RTK-mätning Initialisering - (= bestämning av periodobekanta) - kräver i princip  5 satelliter Positionsbestämning - i realtid - 1 -3 cm + 1 - 3 ppm Tidsåtgång - 10-tal s - några minuter - antal satelliter, satellitgeometrin, avstånd, omgivning

9 Tillfällig referensstation Korrektioner Känd eller inmätt punkt Egen datalänk Max avstånd ca 10 km Stöldrisk Rätt koordinat?

10 Fast referensstation Fast etablerad referensstation som kontinuerligt samlar mätningar och distribuerar dem till användarna. Egen - Referensstationen är klar att använda Positionstjänst - Endast en GPS-mottagare behövs - Vanlig RTK eller nätverks-RTK

11 Enkelstations-RTK och Nätverks-RTK + = Referensstation = Täckningsområde

12 Nätverks-RTK RTK-data + beräknad modell för jonosfär, troposfär, banparametrar m.m.

13 Varför Nätverks-RTK ? Bara en GPS-mottagare behövs för positionering med centimeternoggrannhet Etablering av lokal referensstation eller användning av egen fast referensstation behövs ej Större avstånd mellan referensstationer Kontinuerlig kvalitets- och integritetskontroll av data Sömlöst täckningsområde

14 Syfte med SWEPOS Tillhandahålla GPS-data för: –Navigering –Positionsbestämning –Vetenskapliga ändamål Realisera det nationella referenssystemet – SWEREF99 Monitorera GPS-systemets integritet

15 Målsättning för SWEPOS Målsättningen är att SWEPOS ska kunna; erbjuda navigerings och positioneringsstöd med meter till centimeternoggrannhet i realtid tillhandahålla data för efterberäkning inom 10 minuter efter varje hel timme

16 Refstn 1 Refstn 2 Refstn n SWEPOS server Radio SWEPOS data ROVER Data + korrektionsmodel l Nätverks-RTK-programRadiosändare GPS Data + korrektionsmodell Kommer att fungera när RTCM- standard finns, annars extra utrustning Nätverks-RTK Distribution Alt 1

17 Nätverks-RTK Alt 2 (Virtuell station) Refstn 1 Refstn 2 Refstn n SWEPOS server GSM el GPRS modem SWEPOS data NMEA position ROVE R GPS Nätverks-RTK-program RTCM, virtuell station

18 SWEPOS driftledningscentral i Gävle Position Skräddarsydda RTK data Referens- stations- data Hur fungerar SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst? Steg för steg i fält (1-2 min): 1. ”RTK-rovern” startas. 2. När ”RTK-rovern” är ansluten så skickas den ungefärliga positionen via GSM till Nätverks-RTK-servern på SWEPOS driftledningscentral. 3. Mjukvaran för nätverks-RTK skapar en matematisk/ ”virtuell” referensstation vid ”RTK-roverns” position. 4. Skräddarsydda RTK-data skickas till användaren. 5. Användaren kan mäta med ”RTK- rovern” med cm-noggrannhet. Nord-nätSyd-nät

19 SWEPOS  Nätverks-RTK-tjänst Täckningsområde från den 1 december 2005 421 betalande abonnemang 30 januari 2006 65 demoabonnemang 75 st Position Mitt ( 561 abonnemang totalt)

20 Abonnemangskostnad SWEPOS nätverks-RTK -tjänst Varje anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering och debitering. * 1 000 kr rabatt under 2006. ** Takpris för abonnemangsavgift och avgift för datauttag är 15 000 kr/anslutning och år. Takpris 14 000 kr för år 2006.

21 Distributionskanaler för SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst Idag: GSM GPRS (Internet) Lokal radiolänk Under utveckling: Satellittelefoni (Global Star) Radiolänk (lokal/FM-radio)

22 GSM-avgifter för SWEPOS- abonnemang: A= Telia Telematik, B=Vodafone A B Inträdesavgift (kr) 0 195 Månadsavgift (kr) 48 105 Uppkopplingstid (kr/min) 0.53 0.67 Öppningsavgift (kr/samtal) 0,22 0 Taltrafik (kr/min) 10.00 ? Se vidare www.swepos.com SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst - GSM

23 GPRS-avgifter för SWEPOS-abonnemang SWEPOS Nätverks- RTK tjänst - GPRS Uppkopplad per månad GSM/ GPRS RTCM- versionMånads- kostnad [1 ] [1 ] 25 timmarGSMvalfri817 + 40 -”-GPRSver 2.3382 + 40 -”-GPRSver 3.0142 + 40 100 timmarGSMvalfri3268 + 40 -”-GPRSver 2.31522 + 40 -”-GPRSver 3.0562 + 40 250 timmarGPRSver 3.0560 720 timmarGPRSver 3.0806

24 Vilka abonnemang används

25 Vilka använder nätverks- RTK

26 Total uppkopplingstid i timmar senaste året

27

28 SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst Nationell Positionstjänst som ger centimeternoggrannhet och är en del av den nationella geodetiska infrastrukturen Grundläggande investeringar sker via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar finansieras huvudsakligen via användarbidrag

29 Utbyggnad genom etableringsprojekt Nya områden etableras i projektform tillsammans med andra intressenter, Vägverket, Banverket, kommuner, elbolag, mätkonsulter samt med bidrag från Länstyrelser och EU-strukturfonder Kommunikationskostnad och första årets kapitalkostnad finansieras via projektet Lantmäteriet ansvarar för kostnaderna för den fortsatta driften efter projekttiden

30 Ursprungliga SWEPOS-stationer Tidigare etablerade nätverks-RTK-stationer Etablering av stationer för ”Nordost- RTK” och Gute-RTK under 2006 Planerade stationer för ”Mellan-RTK” (2007) Planerad utbyggnad Fjällområdena i Västerbotten och Norrbotten täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst. 2007? 2006

31 Nordost-RTK

32 Gute-RTK

33 Vi är i gott sällskap

34 Ytterligare information www.swepos.com


Ladda ner ppt "Nätverks-RTK – var står tekniken idag? Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS"

Liknande presentationer


Google-annonser