Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOL:s forskningsområden och projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOL:s forskningsområden och projekt"— Presentationens avskrift:

1 SOL:s forskningsområden och projekt
I centrum för forskningsstrategin står enhetens forskning, vilken kan beskrivas med två bilder, där Special pedagogik och skolutveckling utgör vad man skulle kunna karaktärisera som de tunga områdena för enheten. Dessa ställs i förhållande till mångfalds- och professionsforskning. Aktuella forskningsprojekt på enheten är inpIacerade i figurerna.

2 SOL:s forskningsområden och projekt Professionsforskning
Mångfald 1, 5 28, 32,37 Spec ped Skolutveckling 27 3, 4, 8, 10, 12, 16, 17, 21, 29, 30, 33, 38 40,41 23 2, 7, 13, 14, 18, 19, 31, 36, 37, 27 22, 24, 34, 35 6, 9,11, 27 15, 20, 25, 26, 39 Professionsforskning

3 SOL:s forskningsområden och projekt Professionsforskning
Spec ped Skolutveckling Mångfald 1, 5 28 , 32, 37 27 22, 24, 34, 35 6, 9,11 Professionsforskning 15, 20, 25, 26, 39 23 2, 7, 13, 14, 18, 19, 31, 36, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 17, 21, 29, 30, 33, 38,40,41

4 SOL:s forskningsområden och projekt
1. Att undervisa alla elever (Inger Assarson CV) (Spec) 2. Bestämning av skolkulturerna och utvärdering av skolutvecklingsinsatser i Sjöbo kommun (Börje Lindblom) (Skolutv) 3. Building and rebuilding of early parenting in families with Downsyndrome infants (Bim Riddersporre CV) (Spec) 4. Cochlea implant på barn - En psykosocial uppföljningsstudie av barn med CI i förskolan och skolan (Anna-Lena Tvingstedt) (Spec) 5. Den stora utmaningen (Jerry Rosenqvist CV) (Spec) 6. Effektstudie inom pedagogiskt ledarskap (Börje Lindblom och Margareth Drakenberg) (Skolutv) 7. Fysikintresse (Peter Bengtsson CV) (Skolutv) 8. Hur blivande och nyblivna specialpedagoger förstår sitt uppdrag (Birgitta Lansheim CV) (Spec) 9. I fjärran blir fjällen blå (Haukur Viggosson) (Skolutv) 10. Interpersonell kommunikation (Lotta Andersson) (Spec) 11. Individuell lönesättning (Haukur Viggosson) (Skolutv) 12. Lek som specialpedagogisk metod (Ingrid Sandén) (Spec) 13. Lärarstudenten som skolutvecklingspartner (AnnaHenningsson-Yousif CV och Haukur Viggosson CV) (Skolutv)  14. Medier och Socialisation (Annelis Jönsson) (Skolutv) 15. Problembaserad inlärning (Birgitta Gran) (Prof) 16. Skolans problemelever (Annelis Jönsson) (Spec) 17. Skoldaghem-Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd (Ingrid Sandén) (Spec) 18. Skolledaren, skolförändringen och de blivande lärarna (Anna Henningsson-Yousif CV) (Skolutv) 19. Skolperspektiv: Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan (Anna Henningsson-Yousif CV)  (Skolutv) 20. Socialisering till lärare (Annelis Jönsson) (Prof) 21. Specialpedagogisk forskning, speciellt särskola (Jerry Rosenqvist CV) (Spec) 22. Specialpedagogers verksamhet (Jerry Rosenqvist CV) (Spec) 

5 SOL:s forskningsområden och projekt
23. Barn och ungdomar med funktionshinder (Spec, Skolutv, Prof) 24. Professionsutbildning för specialpedagoger – en undersökning av specialpedagogisk forskning i skolans praktik (Lars Berglund, Ingrid Sandén, Bim Riddersporre, Liselotte Malmgren) ( Spec, Prof) 25. Skolutveckling och rektorsutbildning (Marie Hersvall) (Prof) 26. Från lärarstuderande till lärare (Annelis Jönsson, Anna-Lena Tvingstedt, Sven Persson, Lena RR) (Prof) 27. Invandrade akademikers möte med den svenska skolan (Annelis Jönsson mfl) (Skolutv, Prof) 28. Olika modeller för tvåspråkig undervisning – förutsättningar och konsekvenser (Skolutv, Prof) 29. Mötet mellan etablerad yrkestermologi och WHO:s hälsoklassifikation (Lotta Andersson Ann-Christin G (HS)) (Spec) 30. Att möte det förväntade – Tidigt föräldrarskap till barn med Down Syndrome (Bim Riddersporre) (Spec) 31. Framgångsalternativ (Mikael Stigendal) (Skolutv) 32. Young people – from exclusion to inclusion (Mikeal Stigendal) (Skolutv) 33. Specialpedagogen framträder – ett dramaturgiskt perspektiv på en yrkesroll (Lise-Lotte Malmgren) (Spec) 34. Utbildningschefernas syn på specialpedagogiken (Sten-Sture Olofsson) (Spec) 35. Professionsforskning med specialpedagogiskt perspektiv (Spec) 36. Lernialärare (Börje Lindblom) (Skolutv) 37. Utvärdering av SFI-studier för en grupp invandrarkvinnor (Margareth Drakenberg) (Skolutv) 38. Blivande specialpedagogers upplevelser av samspelsped-barn där affekter väcks (Roger Åkerman) (Spec) 39. Rektorers pedagogiska praxis med IKT - om datorstött kollaborativt lärande (Lisbeth Amhag) (Prof) 40. Lärares bemötande av problembeteenden hos grundskoleelever i svårigheter (Lars Berglund) (Spec) 41. Lärares bemötande av problembeteenden hos förskolebarn i svårigheter (Lars Berglund) (Spec)

6 SOL:s forskningsområden och projekt
39. Rektorers pedagogiska praxis med IKT - om datorstött kollaborativt lärande (Lisbeth Amhag) (Prof) 10. Interpersonell kommunikation (Lotta Andersson) (Spec) 29. Mötet mellan etablerad yrkestermologi och WHO:s hälsoklassifikation (Lotta Andersson Ann-Christin G (HS)) (Spec) 1. Att undervisa alla elever (Inger Assarson CV) (Spec) 7. Fysikintresse (Peter Bengtsson CV) (Skolutv) 41. Lärares bemötande av problembeteenden hos förskolebarn i svårigheter (Lars Berglund) (Spec) 40. Lärares bemötande av problembeteenden hos grundskoleelever i svårigheter (Lars Berglund) (Spec) 24. Professionsutbildning för specialpedagoger – en undersökning av specialpedagogisk forskning i skolans praktik (Lars Berglund, Ingrid Sandén, Bim Riddersporre, Liselotte Malmgren) ( Spec, Prof) 37. Utvärdering av SFI-studier för en grupp invandrarkvinnor (Margareth Drakenberg) (Skolutv) 15. Problembaserad inlärning (Birgitta Gran) (Prof) 13. Lärarstudenten som skolutvecklingspartner (AnnaHenningsson-Yousif CV och Haukur Viggosson CV) (Skolutv)  18. Skolledaren, skolförändringen och de blivande lärarna (Anna Henningsson-Yousif CV) (Skolutv) 19. Skolperspektiv: Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan (Anna Henningsson-Yousif CV)  (Skolutv) 25. Skolutveckling och rektorsutbildning (Marie Hersvall) (Prof) 26. Från lärarstuderande till lärare (Annelis Jönsson, Anna-Lena Tvingstedt, Sven Persson, Lena RR) (Prof) 27. Invandrade akademikers möte med den svenska skolan (Annelis Jönsson, Anna-Lena Tvingstedt, Lena R-R) (Skolutv, Prof) 14. Medier och Socialisation (Annelis Jönsson) (Skolutv) 16. Skolans problemelever (Annelis Jönsson) (Spec) 20. Socialisering till lärare (Annelis Jönsson) (Prof) 8. Hur blivande och nyblivna specialpedagoger förstår sitt uppdrag (Birgitta Lansheim CV) (Spec) 2. Bestämning av skolkulturerna och utvärdering av skolutvecklingsinsatser i Sjöbo kommun (Börje Lindblom) (Skolutv)

7 SOL:s forskningsområden och projekt
6. Effektstudie inom pedagogiskt ledarskap (Börje Lindblom och Margareth Drakenberg) (Skolutv) 36. Lernialärare (Börje Lindblom) (Skolutv) 33. Specialpedagogen framträder – ett dramaturgiskt perspektiv på en yrkesroll (Lise-Lotte Malmgren) (Spec) 34. Utbildningschefernas syn på specialpedagogiken (Sten-Sture Olofsson) (Spec) 30. Att möte det förväntade – Tidigt föräldrarskap till barn med Down Syndrome (Bim Riddersporre) (Spec) 3. Building and rebuilding of early parenting in families with Downsyndrome infants (Bim Riddersporre CV) (Spec) 5. Den stora utmaningen (Jerry Rosenqvist CV) (Spec) 21. Specialpedagogisk forskning, speciellt särskola (Jerry Rosenqvist CV) (Spec) 22. Specialpedagogers verksamhet (Jerry Rosenqvist CV) (Spec)  12. Lek som specialpedagogisk metod (Ingrid Sandén) (Spec) 17. Skoldaghem-Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd (Ingrid Sandén) (Spec) 31. Framgångsalternativ (Mikael Stigendal) (Skolutv) 32. Young people – from exclusion to inclusion (Mikeal Stigendal) (Skolutv) 4. Cochlea implant på barn - En psykosocial uppföljningsstudie av barn med CI i förskolan och skolan (Anna-Lena Tvingstedt) (Spec) 9. I fjärran blir fjällen blå (Haukur Viggosson) (Skolutv) 11. Individuell lönesättning (Haukur Viggosson) (Skolutv) 38. Blivande specialpedagogers upplevelser av samspelsped-barn där affekter väcks (Roger Åkerman) (Spec) 23. Barn och ungdomar med funktionshinder (Spec, Skolutv, Prof) 28. Olika modeller för tvåspråkig undervisning – förutsättningar och konsekvenser (Skolutv, Prof) 35. Professionsforskning med specialpedagogiskt perspektiv (Spec)


Ladda ner ppt "SOL:s forskningsområden och projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser