Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ägarsamråd Styrelsen skall fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ägarsamråd Styrelsen skall fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna."— Presentationens avskrift:

1 Ägarsamråd Styrelsen skall fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, §23

2 Ägarnas roll och relation till samordningsförbunden har varit något oklar och lagstiftaren har inte gett någon tydlig vägledning för hur denna relation skall utvecklas. Det som nämns i lagen är att det skall ske ett samråd innan budgetbeslutet tas av samordningsförbundet senast den 30 nov. Av lagstiftningen framgår Ägarsamråd

3 Konsekvensen av denna otydlighet har medfört att samråden, generellt sett, inte har tagits tillvara som en möjlighet för ägarna att informera sig om verksamheten inom samordningsförbunden och därmed inte kunnat bidra till utveckling av densamma. Det bör dock uppmärksammas att samråden inte är någon beslutande församling utan just en sammankomst för att rådgöra hur vi kan utveckla samverkan och våra myndigheter. Ägarsamråd

4 Samrådets parter bör vara ägarna till samordningsförbunden dvs. inte de som sitter i samordningsförbundens styrelser Från samordningsförbunden deltar ordföranden eller annan ordinarie representant från styrelsen samt förbundschef Varje samråd koncentreras i möjligaste mån till att omfatta flera samordningsförbunden Ägarsamråd

5 Samråd sker under våren (och/eller på hösten) efter samtliga samordningsförbund har tagit sin bokslut och verksamhetsberättelser. Sammankallande till Samråden bör vara ????? Ägarsamråd

6 Vid samråden diskuteras bland annat följande: 1.Förra årets resultat 2.Iakttagelser av samverkanssvårigheter av framförallt strukturell art 3.Långsiktig utveckling 4.Budgetförutsättningar för kommande år Ägarsamråd


Ladda ner ppt "Ägarsamråd Styrelsen skall fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna."

Liknande presentationer


Google-annonser