Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikverkets roll och förväntningar på trafikförsörjnings- programmet Mats Bengtén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikverkets roll och förväntningar på trafikförsörjnings- programmet Mats Bengtén."— Presentationens avskrift:

1 Trafikverkets roll och förväntningar på trafikförsörjnings- programmet Mats Bengtén

2 22015-03-31 Vårt uppdrag Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart Ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar Verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal Prövar frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring

3 32015-03-31 Tåg i rätt tid Framkomliga vägar Aktuell trafikinformation Säkrare transport- system för alla Energieffektivare transportsystem Infrastruktur för människa o natur Förarprov på 139 platser 38 färjeleder över hav o sjö Vi levererar samhällsnytta – varje dag...

4 42015-03-31 Andra aktörer Konsumentverket Bevakar konsumenträtten för järnvägsresor och regionala kollektivtrafikres Konkurrensverket Bevakning av konkurrensen och samrådsskyldighet med Transportstyrelsen Transportstyrelsen Regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn Utifrån ny lag tre föreskrifter Anmälningsplikt Uppgifter om utbud Insamlande av uppgifter för uppföljning/utvärderi ng av marknaden Övervaka marknaderna för kollektivtrafiktjänster

5 52015-03-31 Företräder Trafikverket regionalt och lokalt Tar initiativ i den regionala och lokala samhällsplaneringen med fokus på tidiga skeden. Ansvarar för genomförande av de regionala planerna Beslutar om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar Region Nord

6 62015-03-31 Region Nord Ansvarar för genomförande av trafikslagsövergripande utrednings- och planeringsverksamhet enligt fyrstegsprincipen Tecknar avtal om medfinansiering och samfinansiering Samarbetar över landsgränserna med våra grannregioner Är statlig väghållningsmyndighet

7 72015-03-31 Pågående arbete inom Trafikverket FoI, Kunskapscenter Planeringsunderlag för ökning av kollektivtrafikens marknadsandelar Principer för tillträde och prissättning av bytespunkter

8 82015-03-31 Förväntningar Regionalt trafikförsörjningsprogram Regionalt trafikförsörjningsprogram med –Strategisk inriktning –Tydlig koppling till regional utvecklingsplanering –Kundfokus Utrymme för kommersiella initiativ – dialog med marknaden

9 92015-03-31 Trafikverket Region Nords bidrag Vi tillhandahåller infrastrukturen Trafikslagsövergripande planering Åtgärdsvalsanalyser

10 102015-03-31 En utmaning Nya roller för alla parter Samarbete mellan myndigheter, verkställande organ och trafikoperatörer Träna tillsammans

11 112015-03-31


Ladda ner ppt "Trafikverkets roll och förväntningar på trafikförsörjnings- programmet Mats Bengtén."

Liknande presentationer


Google-annonser