Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk inriktning för Trafikverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk inriktning för Trafikverket"— Presentationens avskrift:

1 Strategisk inriktning för Trafikverket 2011 - 2020

2 Strategisk inriktning för Trafikverket
Den strategiska inriktningen på 5 till 10 års sikt är fastställd av Trafikverkets styrelse. Inriktningen är formulerad i sex utmaningar med strategiska mål. Den ska vara en utgångspunkt för prioriteringar i Trafikverket. En strategisk utmaning är ett område där det är stort gap mellan nuläge och önskvärt tillstånd utifrån uppdragsgivarens krav och behov från medborgare och näringsliv.

3 Strategiska utmaningar för Trafikverket
Ett energieffektivt transportsystem Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna Effektiva transportkedjor för näringslivet Robust och tillförlitlig infrastruktur Mer nytta för pengarna Trafikverket en modern myndighet

4 Ett energieffektivt transportsystem
Utmaningen är att skapa ett energieffektivt transportsystem med god tillgänglighet. Energitillgången är begränsad. Utsläppen av koldioxid från transportsektorn måste minska. Strategiskt mål Utsläppen av koldioxid och användningen av energi i transportsektorn ska minska

5 Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna
Utmaningen är att forma ett transportsystem i storstadsregionerna som möjliggör väl fungerande resor och transporter och samtidigt bidrar till en positiv utveckling av stadsmiljön. Strategiska mål Bidra till att fördubblingsmålet 2020 för kollektivtrafik nås Trängsel i storstadsregionerna ska minska Tillgängligheten till målpunkter för varu- och servicetransporter i storstäderna ska öka Miljön i storstäderna ska bli mer attraktiv

6 Effektiva transportkedjor för näringslivet
Utmaningen är att skapa effektiva transportkedjor för näringslivets konkurrenskraft och därmed bidra till tillväxt och välfärd i landet. Vi ska fokusera på åtgärder i det strategiska nätet för långväga gods som pekas ut i Nationell Transportplan. Kopplingarna mellan trafikslagen och kopplingarna internationellt är särskilt viktiga att säkra. Strategiska mål Tillgängligheten och tillförlitligheten för långväga godstransporter i det strategiska nätet ska öka Attraktivare och klimatsmartare transportmöjligheter för turistnäringen

7 Robust och tillförlitlig infrastruktur
Utmaningen är att skapa en robust och tillförlitlig infrastruktur som på ett godtagbart sätt klarar både väntade och oväntade händelser. Vid störningar ska trafikinformationen vara användbar, tillförlitlig och lätt att nå. Strategiska mål Leveranskvaliteten i väg- och järnvägssystemet ska uppnås i enlighet med Nationell transportplan Medborgarna och näringslivet ska uppleva att informationen vid störningar är användbar, tillförlitlig och lätt att nå

8 Mer nytta för pengarna Utmaningen är att använda de medel som avsätts till transportsystemet effektivare så att högre måluppfyllelse och mer nytta för användarna skapas. Strategiska mål Effektivare planering - samordnad och trafikslagsövergripande Effektivare intern verksamhet Bidra till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

9 Trafikverket - en modern myndighet
Utmaningen är att utveckla arbetssätt som ger oss goda förutsättningar att kunna genomföra vårt uppdrag på ett effektivt och innovativt sätt. Det gäller särskilt i mötet med användarna och i det internationella arbetet. Det gäller också att kunna attrahera och behålla kreativa, engagerade och kompetenta medarbetare. Strategiska mål Kunderna ska vara nöjda med Trafikverkets leveranser Trafikverket är en aktiv aktör internationellt och inom EU Trafikverket är en attraktiv arbetsgivare Trafikverket har ett starkt varumärke


Ladda ner ppt "Strategisk inriktning för Trafikverket"

Liknande presentationer


Google-annonser