Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskaps-/färdighetsprofilerna för olika examen Bredden gällande kunskaper och färdigheter Graden av spe- ciali- sering Grundexamen Bredden gällande kunskaper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskaps-/färdighetsprofilerna för olika examen Bredden gällande kunskaper och färdigheter Graden av spe- ciali- sering Grundexamen Bredden gällande kunskaper."— Presentationens avskrift:

1 Kunskaps-/färdighetsprofilerna för olika examen Bredden gällande kunskaper och färdigheter Graden av spe- ciali- sering Grundexamen Bredden gällande kunskaper och färdigheter Graden av spe- ciali- sering Yrkesexamen Bredden gällande kunskaper och färdigheter Graden av spe- ciali- sering Special- yrkesexamen Om yrkesexamen och yrkesprov – Åbo Akademi/Petri Salo

2 Yrkes skick lighet Analys av yrkes- skicklighet till- sammans med arbetslivets representanter delområden ARBETSINNEHÅLLARBETSINNEHÅLL Modul En naturlig uppgiftshelhet som motsvarar en helhet i arb.livet Utvärdering VAD ? NÄR ? HUR ? Modul Yrkesprov Från beskrivning av yrkesskicklighet till utvärdering av yrkesprov Yrkesexamen X Beskrivning av yrkesskicklighet Om yrkesexamen och yrkesprov – Åbo Akademi/Petri Salo

3 Yrkes skick lighet delområden delomr. delomr Att definiera yrkesskicklighet På en allmän nivå Utgående från yrkes- examen (examensgrunderna) Arb.livets perspektiv (arbets- och prod.enheterna) Arb.marknadsperspektiv (utvecklings- och styrsystem) Yrk.utbildningsperspektiv Studerandeperspektiv Om yrkesexamen och yrkesprov – Åbo Akademi/Petri Salo

4 Yrkes skick lighet delområden delomr. delomr Vad skall utvärderas ? De för olika branscher/sektorer gemensamma kunskaperna/färdigheterna Att kunna organisera och planera arbete Att behärska de teoretiska utgångspunkterna för arbetsuppgifterna Att behärska arbetsprocessen på en teoretisk nivå Att behärska arbetsprocessen i sin helhet Att behärska givna färdigheter Social kompetens Självstyrning Färdighet att utvärdera och utveckla arbetsprocessen Om yrkesexamen och yrkesprov – Åbo Akademi/Petri Salo

5 Att definiera nivån på prestationerna ? Tudelat problem Att kunna definiera nivån på de olika examina (Vilka är skillnaderna ? Hur skall skillnaderna framgå ?) Att kunna definiera nivån på yrkesprov/moduler grundexamen yrkes/specialyrkes- examen vitsordgodkänd/icke-godkänd Om yrkesexamen och yrkesprov – Åbo Akademi/Petri Salo

6 Utvärdering av yrkesskicklighet Tre centrala utgångspunkter Den situation och den omgivning som yrkesprovet genomförs i Uppfattning om arbetsprocessen Arbetsprestationen De krav som man ställer på situationen och omgivningen Hur uppfattningen om arbetsprocessen skapas ? Vad är det som utvärderas ? Om yrkesexamen och yrkesprov – Åbo Akademi/Petri Salo

7 Portfolio “Ett ark man bär med sig” Visar upp resultaten och produkter (yrkeskunnandet) Följer upp inlärningsprocesser Fungerar som utgångspunkt och stöd i utveckling (instrument för fortlöpande reflektion) Kan innehålla föremål, produkter, provbitar, ritningar, skisser, fotografier, videofilmer, kassetter, disketter, intyg, utlåtanden, tidningsurklipp, priser, rapporter, litteratur, beskrivningar.....

8 Portfolio Fördelar - styrka Möjlighet att få fram processen och utvecklingen Ger ett helhetsperspektiv Anknuten till verkligheten ute i arbetslivet Är inte beroende av tillfälligheter/situationsfaktorer Möjlighet till profilering Har redan utvärderats

9 Portfolio Traditionell version branscher där man producerar nånting Arbetslivshistoria/-erfarenhet (CV) Utbildning (fortbildning, kurser m.m.) Specifika uppdrag (medlemskap i arb. och utv.grupper) Specialisering och profilering (egna intressen) Bevis på yrkesskickligheten/-kunnandet att man behärskar grunderna att man följer med utvecklingen inom branschen det man är bra/bäst på - vill profilera sig inom mångsidighet att man har utvecklats och vill utvecklas

10 Portfolio För en utvärderare För en arbetsgivare För en själv Hjälper en att förstå sig själv det man kan, det man vill, det man ämnar göra Utvecklar självkänslan Kan öppna ögonen för det man gjort och presterat Hjälper en att marknadsföra sig själv yrkeskunnande,- skicklighet, personliga egenskaper osv. Fungerar som underlag för vidareutveckling Hjälper en utomstående till att ta ställning ( kvalitet, kvantitet, mångsidighet - välja moduler, utbildning osv.)

11 Portfolio Serviceyrken Vad och hur ? Dokumentation som ingår i arbete (t.ex. journaler) Fallbeskrivningar (det mest typiska -speciella kunder/ patienter - arbetsuppgifter utöver det vanliga, projekt) Utvecklingsdiskussioner (med förman, expert) Specialuppgifter eller -uppdrag (utv./projektgrupper) Tillämpandet av kunskaper och färdigheter som man förvärvat genom fortbildning och kurser beskrivning - analys - utvärdering - utvecklingsförslag

12 Portfolio Utvecklad version Beskrivning av egen “yrkesfilosofi” Beskrivning av personlig styrka och svaghet Självvärdering av egna prestationer Reflektion kring utvecklingsbehov Reflektion kring utveckling inom branschen med anknytning till egna arbetsuppgifter (medvetenhet, kritisk analys osv.)

13 Portfolio I samband med yrkesexamina Vilken roll i samband med grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen ? Vad kan den ersätta ? Hur organisera och dra nytta av ?

14 Opettajan portfolio 1. Opetusfilosofiani 2. Pedagoginen kouluttautuminen 3. Opetuskokemus (luento-opetus, muu opetus, opinto-ohjaus) 4. Opetuksen kehittäminen Luottamustehtävät Opetuksen suunnittelu Laadittu oppimateriaali Opetuksen kehittämisprojektit ja -työryhmät 5. Pedagoginen tutkimus 6. Opetuksesta saadut arviot (opiskelija-arviot ja muut arviot) 7. Ammattialan popularisointi Julkaisut Yleistajuiset esitelmät ja posterit Lehti-, radio- ja televisiohaastattelut


Ladda ner ppt "Kunskaps-/färdighetsprofilerna för olika examen Bredden gällande kunskaper och färdigheter Graden av spe- ciali- sering Grundexamen Bredden gällande kunskaper."

Liknande presentationer


Google-annonser